Ankestyrelsen

Link til hjemmesiden: ast.dk
Fri adgang.
 
Styrelsen behandler ankesager og udarbejder undersøgelser og statistikker til ministerier, politikere, kommuner og offentligheden og bidrager til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet. Det er her du finder principafgørelser på sociale- og beskæftigelsesområdet.