Biblioteket under Corona

Senest opdateret: 19.05.2020

BIB-TO-GO og praktiske oplysninger
Alle UC SYDs studerende og ansatte kan få adgang til bibliotekets materialer via en TO-GO service. Vi låner dem til dig og du får dem udleveret i en pose ved en indgang på det valgte campus.

Lån af bøger: Du skal selv reservere bøgerne hjemmefra, vha. bibliotekets hjemmeside. Bøgerne vil være klar til dig inden for ca. 2 hverdage, afhængigt af deres fysiske placering og om de er hjemme. Du vil få en 'klar til afhentning'-mail  på din studiemail, når de er klar. Udlevering af bøgerne foregår ved en af indgangene på campus på alle hverdage - se tid og sted nedenfor. Du skal vise ID - enten studiekort eller sundhedskort.

Aflevering af bøger: Aflevering af bøgerne foregår ved en af indgangene på campus alle hverdage - se tid og sted nedenfor. Når du afleverer bøgerne SKAL de være i en pose – det er vigtigt.


Husk at holde god afstand!
 

Afhentning og aflevering:

Esbjerg: 11:00-12:00 ved hovedindgangen ud mod Degnevej.

Haderslev: 10:00-11:00 ved indgangen til biblioteket.

Kolding: 10:00-11:00 ved indgang 116A (indgang ved rundkørslen).

Aabenraa: 10:00-11:00 ved indgang F (mod nord, ved Forstallé).

 

 

Praktiske oplysninger:

 

Afhentning for andre: Hvis du henter bøger for andre, skal du medbringe deres ID eller du skal have den videresendte ’Klar til afhentning’-mail.

Afhentning på andet campus: Du kan godt afhente din pose på et andet campus, hvis det er nemmere for dig. På biblioteketshjemmeside under ’Min side’ kan du ændre afhentningssted. Dette skal gøres i forbindelse med reservationen.

Afhentningsfrist: Bogposer skal afhentes indenfor 5 hverdage.

Aflevering af materialer: Aflevering af bøgerne foregår ved en af indgangene på campus alle hverdage inden for det fastsatte tidspunkt og modtages kun i en pose/mulepose. Du får ikke nogen kvittering på at du har afleveret dem.

Aflevering for andre: Du kan godt aflevere bøger for andre, men husk posen. Vi skal ikke bruge nogen form for ID ved aflevering.

Fornyelser: Du kan forny materialer, der ikke er reserveret til andre, men fornyelsen gælder kun 14 dage.

Gebyrer: I øjeblikket tilskrives der ikke gebyrer. Gebyrhåndteringen bliver startet op efter sommerferien. Hvis du afleverer lånte materialer inden gebyrhåndteringen bliver startet op igen, vil der ikke komme gebyr på dine materialer. Eksisterende gebyrer, fra før d. 12 marts, skal stadig betales. 

Hjemkaldelser: Biblioteket udsender hjemkaldelser, men bemærk at der pt. ikke påløber gebyrer. De vil blive påskrevet hjemkaldte materialer når UC SYD Biblioteket åbner efter sommerferien. 

Hvornår kan jeg afhente reserveret materiale: Vi ekspederer reservationerne så hurtigt som muligt og ofte kan du hente materialet den dag du får din ’Klar til afhentning’-mail. Vil du være sikker på at materialet er klar til dig, så vent til dagen efter, som det også står i mailen.

Lånetid: 14 dage i øjeblikket, men du kan forny, hvis der ikke er andre, der har reserveret materialet.