DIVA

Link til databasen her: DIVA
Fri adgang.

I
DIVA kan du finde bøger, bogkapitler, artikler, konferencepapirer, datasæt, disputatser, doktorafhandlinger, licentiatafhandlinger, manuskrifter, patenter, rapporter m.m. Cirka en tredjedel af indholdet er udgivet i fuld tekst Open Access. Basen dækker primært fra omkring 2010 og frem. Du kan søge på engelsk, men det vil også være en fordel at søge på svensk.