DL magasinet

Link til hjemmesiden: DL Magasinet

Fagbladet er udgivet af Danske Sundhedsadministratorers Landsforening .

Tidsskriftet har fokus på aktuelle udviklingstendenser i sundhedssektoren og skriver alt om lægesekretærfaget.

Der er online adgang til de seneste 6. årgange.