ICD-10: Psykiatriske diagnoser

Link til hjemmesiden: sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen. Direkte links til: Børnepsykiatri  &  Voksenpsykiatri             
Fri adgang.            

Lægehåndbogen indeholder ICD-10 beskrivelser af diagnoser, oversat fra WHO-udgaven. Til hver diagnose er der også definition, differentialdiagnoser, behandling, sygehistorier, undersøgelsesmetoder og kilder.