Kildekritik

Kildekritik handler om at kunne vurdere en kildes kvalitet.


Kilder kan være:

    på tryk (artikler, bøger)
    steder på nettet
    AV-material (film)
    mundtlige (interwievs)

 

Brug denne liste, som en simpel tjekliste:

Forfatteren
Er forfatteren fagmand på området?
Har hun skrevet andet om emnet?
Tilhører hun en bestemt skole eller retning indenfor sit fag?

Udgiveren
Er kilden udkommet på et anerkendt forlag eller i et fagligt anerkendt tidsskrift?
Så er kilden vurderet og fundet egnet til udgivelse.

Er kilden udgivet af en forening eller organisation, der søger at fremme bestemte holdninger eller interesser?
Er kilden udgivet eller sponsoreret af et kommercielt firma?
Har forfatteren selv udgivet kilden? Så har ingen andre sandsynligvis villet udgive den.

Aktualiteten
Hvor gammel er kilden? Jo ældre en kilde er, jo mindre inddrages den nyeste forskning om emnet.
Er det nyeste udgave af kilden?

Henvisninger
Henviser kilden til andre kilder om emnet?
Er der få eller ingen henvisninger kunne det tyde på, at forfatteren ikke har kendskab til forskning på området.
Er der en referenceliste?

Få flere tip om kildekritik:
Den selvinstruerende guide B!NKO har et afsnit om kildekritik.

I applikationen opgavetips (Appstore) kan du hente hjælp til at være kildekritisk.
Den findes også i en netversion på opgavetips.dk.

Genvej til opgavetips.dk

I bogen "Den gode opgave" kan du læse mere om kildekritik.
Bogen har sin egen hjemmeside www.dengodeopgave.dk.