Låneregler, gebyrtakster og betaling

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Pr. 2 marts 2023     

Hvem kan låne?

Bibliotekets afdelinger betjener studerende, ansatte og kursister ved UC SYD, og du oprettes automatisk i bibliotekssystemet. Ved oprettelse udsendes en velkomstmail til dig med din midlertidige pinkode. Når dit studie eller din ansættelse ophører, slettes du automatisk, hvis du er uden mellemværende. Biblioteket sender udelukkende mails til din UC SYD-mail.

Er du ikke studerende eller ansat ved UC SYD, men har en faglig eller professionel interesse i de emneområder, biblioteket dækker, er du velkommen til at låne i bibliotekets afdelinger som ekstern låner. Vi skaffer ikke materialer hjem fra andre biblioteker til eksterne lånere. For at blive registreret som låner, skal du møde personligt op i den bemandede åbningstid, have en mailadresse og medbringe dit sundhedskort. 

Det er gratis for alle at benytte biblioteket. Du skal dog betale 50 kr. i leveringsomkostninger, hvis vi skal bestille en materiale hjem fra udlandet. Dette gælder ikke for ansatte.


Lånerkort

Dit sundhedskort fungerer som lånerkort.
Dit CPR-nummer er dit lånernummer.


Reservationer

Reserveret materiale skal afhentes senest 7 dage efter, du har modtaget e-mail om, at materialet er klar.


Hvor længe kan du låne?

Udlånstiden er normalt 30 dage på alle materialer.


Fornyelse af lån

Du kan tidligst forny dine lån 14 dage før afleveringsfristen.
Du kan forny dine lån op til 12 gange, hvis materialerne ikke er reserverede.
Det gør du via din lånerstatus, når du er logget ind på bibliotekets hjemmeside eller selvbetjeningsautomat.


Proces for påmindelse, hjemkaldelse, erstatning og rykkere:

Tidspunkt

Servicemeddelelse til låner

3 dage før afleveringsfrist

Påmindelse (sendes til din e-mail)

Afleveringsfrist overskredet med 7 dage

Hjemkaldelse (sendes til din e-mail)

Afleveringsfrist overskredet med 30 dage

Saldoopgørelse (sendes til din e-Boks)

Hver 14. dag derefter

Saldoopgørelse (sendes til din e-Boks)

Afleveringsfrist overskredet med minimum 60 dage

Sagen overdrages til Økonomiafdelingen og vi forbeholder os retten til at sende sagen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen

Ansatte hos UC SYD skal erstatte ødelagt eller bortkommet materiale, men er fritaget for gebyrer. Ansattes erstatninger overgives til Økonomiafdelingen, og de skal betale administrationsgebyr, men sendes ikke til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.


For sen aflevering

Aflevering til tiden på et af UC SYDs biblioteker er dit eget ansvar. Hvis du afleverer for sent, skal du betale et gebyr.
Gebyrer beregnes pr. lånt enhed. Det betyder, at hvis du overskrider afleveringsfristen med minimum 8 dage for et udlån på 4 bøger, pålægges et gebyr på 4X25 kr. = 100 kr.
Gebyr tilskrives ved aflevering, eller når der oprettes erstatning for materialet.


Gebyrer

TidspunktGebyrtakst

1-7 dages overskridelse af afleveringsfrist

0 kr. pr. bog/enhed

8-30 dages overskridelse af afleveringsfrist

25 kr. pr. bog/enhed

31 dage eller længere overskridelse af afleveringsfrist

25 kr. pr. bog/enhed

+ bogens/enhedens anskaffelsespris (1)
+ 15 kr. pr. bog/enhed i klargøring (2)

Overgivelse til Økonomiafdelingen

Ovenstående

+ 125 kr. pr. faktura i administrationsgebyr (3)

(1) Kan vi ikke finde materialets reelle indkøbspris, benytter vi en standardpris på 275 kr. pr. bog og 100 kr. pr. tidsskrift.
(2) Afleveres bogen/enheden inden sagen er overgået til Økonomiafdelingen, betales kun gebyr.
(3) Administrationsgebyret bortfalder ikke ved aflevering af materialet, da det dækker omkostningerne ved udsendelse af    faktura fra Økonomiafdelingen.


Betaling af gebyrer og erstatninger

Du kan betale gebyrer med MobilePay på selvbetjeningsautomaterne på bibliotekerne eller via netbank: reg.nr. 7915 kontonr. 1000845.
Erstatninger skal betales via netbank: reg.nr. 7915 kontonr. 1000845.
Husk i alle tilfælde at skrive dit navn og fødselsdato (dd-mm-åååå).
Ved udenlandsk kontooverførsel: IBAN: DK3879150001000845 og SWIFT/BIC: SYBKDK22.


Udelukkelsesnotifikation

Hvis du skylder biblioteket 200 kr. eller derover i gebyrer, bliver du efter 7 dage blokeret i bibliotekssystemet. Ligeledes vil du blive blokeret, hvis dit mellemværende sendes til Gældsstyrelsen. Blokeringen ophæves først, når du har betalt, hvad du skylder.


Beskadiget eller mistet materiale

Ødelægger du, eller mister du et af bibliotekets materialer, skal du erstatte det.
Hvis du desuden har overskredet afleveringsfristen, skal du stadig betale gebyr for overskridelsen.