Lægehåndbogen

Link til hjemmesiden: sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen               

Fri adgang.            

Lægehåndbogen indeholder ICD-10 beskrivelser af diagnoser, oversat fra WHO-udgaven, herunder også børnepsykiatri. Til hver diagnose er der også definition, differentialdiagnoser, behandling, sygehistorier, undersøgelsesmetoder og kilder.