Mendeley

Mendeley er en gratis, open source samarbejdsplatform.  Mendeley er også et referencehåndteringssystem, som indebærer en nem løsning til at indsamle citationer og referencer fra faglige databaser.
Mendeley muliggør også samarbejde og interaktion med andre forskere.
Ud over en database over referencer kan du i Mendeley også opbygge et arkiv over selve artiklerne/materialet.

Adgang
Fri adgang til Mendeley