Ministerier - med fokus på udvalgte ministerier

Beskæftigelsesministeriets analyser og publikationer

Justitsministeriets forskningskontor - adgang til forsknings- og statistikrapporter udarbejdet på foranledning af Justitsministeriet.

Indenrigs- og boligministeriets publikationer - adgang til analyser og statistikrapporter udarbejdet af IM.

Social- og ældreministeriets analyser og publikationer.

Sundhedsministeriets publikationer - adgang til rapporter og undersøgelser udarbejdet på foranledning af SUM.

Udlændinge- og integrationsministeriet - adgang til forskningsrapporter, statistik og analyser udarbejdet af eller på foranledning af UIM.