Referencestandarder

Der findes forskellige referencestandarder.
De tre mest anvendte bliver omtalt her:


APA
Standarden kommer fra The American Psychological Association.
Den bliver især anvendt på det humanistiske og samfundsvidenskabelige område.
APA er et forfatter-år system.

Eksempel:
Killén, K. (1996). Omsorgssvigt er alles ansvar (2. udgave). København: Hans Reitzel

UC SYDs guide til APA-standard - 2. udgave
Norsk APA-manual

I Esbjerg kan du komme på en workshop i APA. For mere information se her.

 

Vancouver
Standarden kommer fra International Committee of Medical Journal Editors.
Den bliver især anvendt på det naturvidenskabelige og medicinske område.
Vancouver et et nummersystem.

Eksempel:
1. Killén K. Omsorgssvigt er alles ansvar. 2. udg. København: Hans Reitzel; 1996.

Vejledning på dansk
Vejledning på engelsk

​​Esbjerg kan du komme på en workshop i Vancouver. For mere information se her.

 

Harvard
Standarden bruges indenfor det samfundsvidenskabelige, teknologiske
og naturvidenskabelige område.
Harvard er et forfatter-år system.

Eksempel:
Killén, K 1996, Omsorgssvigt er alles ansvar, 2. udg., Hans Reitzel, København.

Der findes forskellige versioner af Harvard-standarden. Følgende vejledninger tager udgangspunkt i Anglia Ruskins version:
Guide to Harvard Style
Dansksproget vejledning

Esbjerg kan du komme på en workshop i Harvard. For mere information se her.

 

Er du forvirret?
Her kan du få en god gennemgang af hvorfor og hvordan det med henvisninger og litteraturlister hænger sammen.                      
Bruke og referere til kilder (norsk eller engelsk)

 

bog