Referencestandarder

Der findes forskellige referencestandarder.
De tre mest anvendte bliver omtalt her:

APA
Vancouver
Harvard
Generelt om henvisninger og litteraturlister

 

APA
Standarden kommer fra The American Psychological Association. Den bliver især anvendt på det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. APA er et forfatter-år system.

Eksempel:
Killén, K. (1996). Omsorgssvigt er alles ansvar (2. udgave). København: Hans Reitzel

UC SYDs guide til APA-standard - 2. udgave
Norsk APA-manual

I denne video viser vi dig hvordan du skriver dine referencer korrekt: APA - referencestandarden American Psychological Association

I Esbjerg kan du komme på en workshop i APA. For mere information se her.

 

Vancouver
Standarden kommer fra International Committee of Medical Journal Editors. Den bliver især anvendt på det naturvidenskabelige og medicinske område. Vancouver et et nummersystem.

Eksempel:
1. Killén K. Omsorgssvigt er alles ansvar. 2. udg. København: Hans Reitzel; 1996.

UC SYDs guide til Vancouver-standard
Vejledning på engelsk

​​Esbjerg kan du komme på en workshop i Vancouver. For mere information se her.

 

Harvard
Standarden bruges indenfor det samfundsvidenskabelige, teknologiske og naturvidenskabelige område. Harvard er et forfatter-år system.

Eksempel:
Killén, K 1996, Omsorgssvigt er alles ansvar, 2. udg., Hans Reitzel, København.

UC SYDs guide til Harvard referencesystemet
Anglia Ruskin Guide to Harvard Style danner basis for UC SYDs guide, og indeholder flere eksempler. 
 

Esbjerg kan du komme på en workshop i Harvard. For mere information se her.

 

 

Generelt om henvisninger og litteraturlister
Her kan du få en god gennemgang af hvorfor og hvordan det med henvisninger og litteraturlister hænger sammen.                      
Bruke og referere til kilder (norsk eller engelsk)

 

bog