Referencestandarder

Der findes forskellige referencestandarder.
De tre mest anvendte bliver omtalt her:

APA
Harvard

Vancouver
Webinar i referencehåndtering
Generelt om henvisninger og litteraturlister

 

APA
Standarden kommer fra The American Psychological Association. Den bliver især anvendt på det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. APA er et forfatter-år system.
Eksempel:
Killén, K. (1996). Omsorgssvigt er alles ansvar (2. udg.). Hans Reitzel

 

Der er i sommeren 2020 kommet en ny udgave af APA. Alle studerende, bortset fra bachelorstuderende efterår 2020, skal bruge nedenstående vejledning og kan se den tilhørende videoguide, der gennemgår hvordan man laver en reference og henvisning i APA. Biblioteket udbyder også workshops i APA - se nedenfor.

 UC SYDs guide til APA-standard - Ny udgave
 UC SYDs videoguide til APA-standard - Ny udgave
 Norsk APA-manual - her kan du finde flere eksempler på diverse materialetyper, som ikke er med i UC SYDs egen guide.

Bachelorstuderende i efteråret 2020 skal i stedet bruge nedenstående guides. Bachelorstuderende skal desuden være obs på, at UC SYD Bibliotekets online workshops i APA følger den nye udgave af APA, og der kan derfor være mindre forskelle ift. den gamle udgave.

UC SYDs guide til APA-standard - Gammel udgave
UC SYDs videoguide til APA-standard - Gammel udgave

 

Harvard
Standarden bruges indenfor det samfundsvidenskabelige, teknologiske og naturvidenskabelige område. Harvard er et forfatter-år system.

Eksempel:
Killén, K 1996, Omsorgssvigt er alles ansvar, 2. udg., Hans Reitzel, København.

UC SYDs guide til Harvard referencesystemet
Anglia Ruskin Guide to Harvard Style danner basis for UC SYDs guide, og indeholder flere eksempler.

 

Vancouver
Standarden kommer fra International Committee of Medical Journal Editors. Den bliver især anvendt på det naturvidenskabelige og medicinske område. Vancouver et et nummersystem.

Eksempel:
1. Killén K. Omsorgssvigt er alles ansvar. 2. udg. København: Hans Reitzel; 1996.

UC SYDs guide til Vancouver-standard
Vejledning på engelsk

 

Webinar i referencehåndtering

Biblioteket afholder jævnligt online workshops i reference håndtering. Se tide og hvordan du tilmelder dig nedenunder.

Webinar i APA

Onsdag d. 9. september kl. 9-10 link til tilmelding https://ucsyd.nemtilmeld.dk/821/
Tirsdag d. 6. oktober kl. 13-14 link til tilmelding https://ucsyd.nemtilmeld.dk/822/
Mandag d. 2. november kl. 9-10 link til tilmelding https://ucsyd.nemtilmeld.dk/823/
Tirsdag d. 10. november kl. 13-14 link til tilmelding https://ucsyd.nemtilmeld.dk/824/
Tirsdag d. 1. december kl. 13-14 link til tilmelding https://ucsyd.nemtilmeld.dk/825/
Mandag d. 7. december kl. 9-10 link til tilmelding https://ucsyd.nemtilmeld.dk/826/

 

Webinar i Harvard, Vancouver og Zotero

Tirsdag d. 8. September kl. 9-10 link til tilmelding https://ucsyd.nemtilmeld.dk/827/
Mandag d. 5. oktober kl. 13-14 link til tilmelding https://ucsyd.nemtilmeld.dk/828/
Tirsdag d. 3. november kl. 9-10 link til tilmelding https://ucsyd.nemtilmeld.dk/829/
Mandag d. 9. november kl. 14-15 link til tilmelding https://ucsyd.nemtilmeld.dk/830/
Onsdag d. 2. december kl. 13-14 link til tilmelding https://ucsyd.nemtilmeld.dk/831/
Onsdag d. 9. december kl. 9-10 link til tilmelding https://ucsyd.nemtilmeld.dk/832/

 

Generelt om henvisninger og litteraturlister
Her kan du få en god gennemgang af hvorfor og hvordan det med henvisninger og litteraturlister hænger sammen.                      
Bruke og referere til kilder (norsk eller engelsk)

 

bog