Registrering af bachelor- og afgangsprojekt i Studenterportalen

 

Læs denne side, inden du går videre for at registrere dit projekt.
Husk at klikke ’Jeg accepterer’ nederst på siden for at komme videre til registreringssiden. 


 

Synlighed, fortrolighed og ophavsret

UC Viden er et videndelingssystem, hvori du registrerer og uploader dit bachelor-/afgangsprojektprojekt.
Når du uploader dit projekt i UC Viden, afventer vi resultatet af den mundtlige eksamen.

Det er kun de beståede projekter, der kommer i studenterportalen.

Du skal uploade dit projekt som en pdf-fil. Er I flere i en projektgruppe, skal projektet kun indberettes 1 gang.
Studenterportalen er til inspiration for ansatte og studerende i professionshøjskolerne.
Projekterne er kun tilgængelige med login.
Projekterne opbevares i UC Viden i 5 år.

 

Synlighed

Når du vedhæfter dit projekt, skal du vælge synlighedsniveau.

1.     ’Frit tilgængelig – Ingen begrænsninger’ - kategorien bruges IKKE længere.
2.     ’Internt tilgængeligt’ betyder, at det kun er tilgængeligt for studerende og medarbejdere i professionshøjskolerne via login.

3.     ’Backend - Tilgængelig for PURE-brugere’ betyder, at hverken registreringen eller det tilknyttede dokument kommer ud i Studenterportalen, men kun er tilgængelig for vejleder og redaktører af UC Viden.


 

Fortrolighed

Er dit projekt eller dele heraf omfattet af fortrolighed, fx hvis det indeholder personoplysninger, skal du i indberetningen markere, at det er fortroligt.
Derved vil registreringen af projektet kun være tilgængelig for vejleder og redaktører af UC Viden.


 

Ophavsret

Du beholder ophavsretten til dit projekt, selvom du uploader det til UC Viden. Du bevarer altså retten til – til enhver tid – at sælge, trykke eller på anden måde distribuere projektet.
Du har selv ansvaret for at tjekke, om du har copyright til alle billeder, grafer og andet materiale i projektet. Hvis du er i tvivl, skal du markere dit projekt ’backend – tilgængelig for PURE-brugere’.


 

-

Hvis du efter at have afleveret din opgave i UC Viden, opdager at der er fejl i din registrering eller har du uploadet den forkerte fil, så kontakt Anne-Dorte T. Pedersen adta@ucsyd.dk eller Sidsel F. Kjer sfkj@ucsyd.dk.
De kan hjælpe dig med at rette det nødvendige efterfølgende.