Regler om ophavsret

 

Som studerende / privat person må du:

 • Frit kopiere fra trykte bøger til privat brug og til din læsemakker. Det er ikke tilladt, at du kopierer til flere.
   
 • Skanne fra lånte trykte bøger, hvis dette foregår på biblioteket, og kun til privat brug. Du må altså ikke videresende eller dele scannet materiale.
   
 • Kopiere elektroniske bøger du ejer til privat brug. Du må altså ikke videresende eller dele elektroniske bøger. Lånte elektroniske bøger eller bøger fra databaser med password må ikke kopieres.

Du kan læse mere her: osderelskerviden.dk
Konsekvenserne ved at kopiere ulovligt kan både være bøde og fængselsstraf.

 

Som underviser / studerende der kopier til dit hold må du:

 • Kopiere /skanne 20% max 30 sider af trykte bøger.
   
 • Kopiere 20% max 30 sider af elektroniske bøger du ejer. Lånte elektroniske bøger eller bøger fra databaser med password, må ikke kopieres.
   
 • Kopiere /skanne 20% max 30 sider af en årgang af et tidsskrift.
   
 • Ikke digitalkopiere eller skanne fra aviser. Brug i stedet Informedia.

Digitale kopier / skanninger skal sendes til skanningsdepot@ucsyd.dk. Så lægger biblioteket materialet i skanningsdepoter på Itslearning, hvorefter de kan kopieres over i mappen Indskannede tekster (UC SYD Bib) på det enkelte hold. Digitale kopier / skanninger må ikke deles direkte med studerende.

UC SYDs kopieringsaftale med Copydan kan ses her: Aftale og pris UC SYD