Retsinformation

Link til hjemmesiden: retsinfo.dk
Fri adgang.
 
Adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), og i Folketingets dokumenter. Der er fuldtekst adgang til alt. 

Vejledning