Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed

Link til hjemmesiden: benchmark.dk
Fri adgang.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed er etableret som en selvstændig, uafhængig institution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Enheden udarbejder benchmarkinganalyser af kommuner og regioners opgaveløsning med henblik på at synliggøre forbedringspotentialer og sætte fokus på god praksis.