Socialpædagogernes Vidensbank

Link til databasen: Socialpædagogernes Vidensbank
Fri adgang.
 
Banken giver viden om det socialpædagogiske område. Banken registerer viden tilbage fra 1995, og indeholder praksisfortællinger, dokumentation og udviklingsarbejder, undersøgelser og evalueringer, forskning, lærebøger og værktøjer. Banken er produceret af Socialpædagogernes Landsforbund og henvender sig til socialpædagoger, studerende, undervisere med flere.