SR Skat

Link til hjemmesiden: SR skat

Der er fri adgang gennem Karnov, når man er på UCSYDs netværk.

Under coronoa-lukningen er der også adgang til Karnov gennem WAYF

Tidsskriftet orienterer om nye love og bekendtgørelser, fortolker aktuelle regler og giver analyser af deres praktiske betydning