Statistikbanken

Link til databasen: Statistikbanken.dk
Fri adgang.
 
Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om det danske samfund. I Statistikbanken kan du lave dataudtræk og definere dine egne tabeller.