Danskernes sundhed

Link til hjemmesiden: Danskernes sundhed

Fri adgang

På baggrund af +162.000 borgeres svar er der udarbejdet en national sundhedsprofil om borgernes sundhed, sygelighed og livsstil.