SveMed+

Link til databasen: SveMed+

Fri adgang

Nordisk database over medicin, sygepleje, sygdom og sundhed - delvis fuldtekst. SveMed+ er en svensk database, men du kan bruge de engelske meshtermer fra Pubmed, når du skal søge.