29173737|870970

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Livsanskuelser - filosofi, etik og religion

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29173737|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Sygeplejeråd, Gitte Bjerregaard Jæger
  Note: 
  Indhold: Filosofihistorie : den tankemæssige baggrund for forskellige livsanskuelser (Frigørelsen ; Oplysningsfilosofi ; Udviklingstanken ; Eksistensfilosofi ; Fænomenologien og hermeneutikken ; Den humane filosofi ud fra skabelsestanken ; Omsorgsfilosofi) ; Etik : problemstillinger og dilemmaer (Gensidighed og fordring ; Den bioetiske konvention og den danske sundhedslovgivning ; De etiske komiteer : en model : nytteetiske og pligtetiske normteorier ; Etiske dilemmaer i forbindelse med alvorligt syge og døende ; Etiske dilemmaer i forbindelse med abortlovgivning, kunstig befrugtning og genteknologi ; Den uløselige konflikt mellem normer : autonomi og utilitarisme ; En samordning af normer på to niveauer - rimelighedens metode Richard M. Hare ; Rimelighedens rationelle metode til løsning af etiske dilemmaer ; Et livsfilosofisk forhold til etiske dilemmaer) ; Åndelig omsorg : om samtalen ved eksistentielle og religiøse problemstillinger (Åndelig omsorg ; K.E. Løgstrups suveræne livsytringer : en nærhedsorientering i krisesamtalen ; Krisereligion - håbet på trods ; Lidelsens problem : teodicé-problemet ; Lidelsens problem i omsorgen : Katie Erikssons kritik ; Det tværfaglige samarbejde med inddragelse af andre kompetencer : psykologi og religion) ; Religion : to religiøse livsanskuelser - kristendom og islam (tillæg om hinduisme) (Den religiøse dimension ; Integration af patienter fra andre kulturer på hospitalet ; Vor egen baggrund ; Det muslimske mindretal og deres religion ; Den kristne dåbsbekendelse og islams fem søjler ; Forskellige forskrifter ; Overgangsritualer : en sammenstilling ; Sproglige problemer og manglende kendskab til sygehusets rutiner ; Tillæg : hinduisme blandt tamiler)
  ISBN nr.: 
  9788717042346
  Omfang: 
  186 sider
  Udgiver: 
  Nyt Nordisk Forlag, Dansk Sygeplejeråd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:29173737|260|a
  Available: 
  870970-basis:29173737|980|a