phrase.titleSeries="antropologiske studier"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Minoritetsældre og selvudpegede hjælpere : kommunal velfærd og omsorg i forandring

  • Bog
  38.65 MIN

  Minoritetsældre og selvudpegede hjælpere : kommunal velfærd og omsorg i forandring

  2021
  1. oplag (2021)
  Serviceloven giver mulighed for at en ældre kan udpege hjælper, typisk et familiemedlem, som kommunen ansætter til at udføre den pleje som den ældre er visiteret til. Bogen præsenterer resultaterne af et større etnografisk studie af, hvordan ordningen bliver brugt af ældre med minoritetsbaggrund og hvilke muligheder og problematikker det giver
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61762868|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772194325
  Omfang: 
  218 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61762868|260|a
  Available: 
  870970-basis:61762868|980|a
 2. Opvækst i provinsen : om dem, der bliver, og dem, der rejser

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47584426|980|.
  Note: 
  Indhold: Set fra Tønder - om undersøgelsen og dens formål (Tønder - et eksempel på dilemmaer i provinsen ; Betydning af uddannelse ; Tilgang og materiale ; Områdets historie og sociale profil ; Lokalitet og mobilitet ; Bogen og dens perspektiver) ; Steder, fællesskaber og forbindelser - teoretiske opmærksomheder (Steder som udgangspunkt ; Social afhængighed ; Aktørnetværk som stabiliserende kraft ; Lokal forpligtethed ; Livsformer og uddannelse ; Kapitaler og reproduktion ; Afrunding) ; "De skal jo lære at begå dem" : forældres syn på opdragelse, opvækst og børneliv (Tid, tryghed og samvær med familie ; At kunne skabe sine egne netværk ; At kunne begå sig ; Engagement i det lokale ; Løsrivelse, uddannelse og skolevalg ; Overvejelser om uddannelse ; Afrunding) ; Opdelinger og præferencer i børnehaven (Sociale grupperinger ; Referencefællesskaber ; Overskridende lokale erfaringer ; Børnehavens betydning for børnenes orienteringer og præferencer ; Afrunding) ; Udskolingsbørns perspektiver på lokalsamfund, uddannelse og urbanitet (Glæden ved det praktiske landliv ; Tilknytning til landsbyens sociale fællesskab ; Uddannelse som lokalstrategi ; Uddannelse som sikkerhed ; Aspirationer, udlængsel og urbane livsformer ; Mellem tilknytning og mobilitet ; Karakteren af lokalkapital og betydning for tilknytning ; Skolens betydning for værdisætningen af det lokale ; Afrunding) ; Et forpligtende valg : gymnasiekulturens distinktioner (De forskellige ungdomsuddannelser ; Forskellige sociale profiler ; Symbolske distinktioner ; Mobilitetskapital i gymnasiet ; Mobilitet som værdighedsmarkør ; Overvejelser præget af tvivl ; Gymnasiekulturens indflydelse ; Afrunding) ; Opvækst til opbrud eller lokalt engagement? (Et antropologisk bidrag til forskningen på området ; Om opvækst i provinsen ; Opvækst til opbrud ; Politiske implikationer af undersøgelsen ; En stedsensitiv uddannelsessatsning)
  ISBN nr.: 
  9788771845983
  Omfang: 
  193 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47584426|260|a
  Available: 
  870970-basis:47584426|980|a
 3. Civiliserende institutioner : om idealer og distinktioner i opdragelse

  • Bog
  37.2 CIV

  Civiliserende institutioner : om idealer og distinktioner i opdragelse

  2012
  2. oplag (2016)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29322767|980|.
  Bidrag af: 
  Dil Bach, Karen Fog Olwig
  ISBN nr.: 
  9788779347021
  Omfang: 
  305 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:29322767|260|a
  Available: 
  870970-basis:29322767|980|a
 4. Civiliserende institutioner : om idealer og distinktioner i opdragelse

  • Ebog

  Civiliserende institutioner : om idealer og distinktioner i opdragelse

  2012
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:ocn828010008|980|.
  Note: 
  Print version: Gilliam, Laura ; Civiliserende institutioner, Forside; Titelside; Kolofon; Indhold; Forord; Indledning; Laura Gilliam og Eva Gulløv; Et civiliseringsperspektiv på danske børneinstitutioner; Den etnografiske tilgang; Bogens opbygning; Kapitel 1 Civilisering; Et perspektiv på opdragelse, omgangsformer og distinktioner; Laura Gilliam og Eva Gulløv; Det civiliserede menneske; Sammenhængen mellem den psykiske og den sociale formation; Statens regulerende funktion; Civiliseringsbegrebets teoretiske bidrag; Civilisering og disciplinering; Integration og distinktion; De etablerede og de udenforstående -- klasse, dominans og social konflikt, Disintegration og de-civiliseringCiviliseringens paradoks; Et blik på sociale dynamikker i institutionel børneopdragelse; Kapitel 2 Samfundets børn; Civilisering, barnesyn og institutionalisering; Laura Gilliam og Eva Gulløv; Adskillelsen af generationer; Institutionaliseringen af barndommen; Ideer om det frie barn og det gode samfund; Uddannelsesoptimisme og demokratisk dannelse; Ansvar for egen læring, kompetencer og medbestemmelse; Styrkelse af faglige kompetencer og national kultur som civiliseringsbestræbelse; Informalisering og selvbeherskelse: civiliseringsidealer for børn og opdragere, Fra samfundsdebatter og politiske prioriteringer til institutionel praksisBørneinstitutioner som normsættere; Kapitel 3 Den tidlige civilisering; En flertydig bestræbelse; Eva Gulløv; Børnehaven som samfundsinstitution; En løs opdragelsesstruktur; Prioriteringen af det sociale; De civilisatoriske idealer og deres modpoler; Den udviklende natur; De kultiverende dyr; Kroppens beherskelse; Sproget og volden; Civiliseringstemaernes samfundsrelevans; Handlemuligheder og modstrategier; Et flertydigt civiliseringsideal; Kapitel 4 Børns socialitet, Fortolkning og forhandling af civiliseringsprojektet i børnehavenKaren Fog Olwig; Børnehaven; Det etnografiske studie; Den velordnede institution; Børnehavens struktur genfortolket; Civiliseringens steder genfortolket; Måltidet; Hygiejne; Følelseshåndtering; Børnehaven som ramme om civiliseringsprojektet; Kapitel 5 Sociale børn og gode klasser; Konstruktionen af civiliserede fællesskaber i skolen; Laura Gilliam; Regler og normer for kropsadfærd; Det sociale; Bevidsthed om grænser; Civiliserede opdragelsesformer; Relationen mellem individualitet og fællesskab, Den gode klasse -- det inkluderende og harmoniske fællesskabIntegration og accept af forskelligheder; Gode relationer: at samarbejde og sige det til de voksne; Konsekvenser for vurderinger af børn; Udskillelse af børn; Børnebeskrivelser -- skole-hjem-samtaler; Børnenes kendskab til de sociale normer; Fornemmelse for det civiliserede: skam, stigma og social degradering; Distinktioner mellem børn; Forbindelsen mellem skolen og samfundet; Kapitel 6 Den umulige klasse; Skolens identitetslektioner for ressourcesvage børn; Laura Gilliam; Fjerde umulig; De umulige tosprogede drenge
  ISBN nr.: 
  9788771242683, 8771242686
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:ocn828010008|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:ocn828010008|980|a