phrase.titleSeries="sociale og professionelle praktikker i praxeologisk perspektiv (ii)"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Reflections on interviews : official accounts and social asymmetry

  • Tidsskriftsartikel

  Reflections on interviews : official accounts and social asymmetry

  I: Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2,
  Beskrivelse og diskussion af metodologiske implikationer i udvalgte elementer af Bourdieus værker
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47514339|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2
  By: 
  870971-tsart:47514339|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47514339|980|a
 2. Marginalization of russian-born nursing staff in nursing homes : a praxeological study from Northernmost Norway

  • Tidsskriftsartikel

  Marginalization of russian-born nursing staff in nursing homes : a praxeological study from Northernmost Norway

  I: Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2,
  Interview-baseret undersøgelse af marginalisering af russisk-født plejepersonale i Finnmark
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47514142|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2
  By: 
  870971-tsart:47514142|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47514142|980|a
 3. The jigsaw puzzle of governance by soft terms in healthcare : capturing the neoliberal impact of health policy on nurses' work

  • Tidsskriftsartikel

  The jigsaw puzzle of governance by soft terms in healthcare : capturing the neoliberal impact of health policy on nurses' work

  I: Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2,
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47511283|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2
  By: 
  870971-tsart:47511283|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47511283|980|a
 4. "Practice and all is coming" : trosföreställningar och socialiserande ritualer i yogans sociala praktik

  • Tidsskriftsartikel

  "Practice and all is coming" : trosföreställningar och socialiserande ritualer i yogans sociala praktik

  I: Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2,
  Interviewbaseret undersøgelse af sociale praksisser - overbevisninger og ritualer - blandt yogaudøvere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47514207|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2
  By: 
  870971-tsart:47514207|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47514207|980|a
 5. Bofellesskap for psykisk lidende : hvordan kan maktstrukturer bidra til å forandre praksiser?

  • Tidsskriftsartikel

  Bofellesskap for psykisk lidende : hvordan kan maktstrukturer bidra til å forandre praksiser?

  I: Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2,
  To kommunale bofællesskaber præsenteres indledningsvist. Derefter redegøres der for magtstrukturer afgrænset til politik, professioner, materialitet og brugergrupper. Med udgangspunkt i en afgrænset del af et empirisk materiale diskuteres det, hvordan de skitserede strukturelle vilkår kan bidrage til forandringer i det studerede felt. Bourdieus teori udgør overordnet det teoretiske grundlag for diskussionerne, særlig den relationelle tilgang og de teoretiske konstruktioner om socialt rum, felt, kapital og habitus
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47513987|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2
  By: 
  870971-tsart:47513987|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47513987|980|a
 6. Sosiale posisjonar, praksis og maktforhold innan habilitering av funksjonshemma barn

  • Tidsskriftsartikel

  Sosiale posisjonar, praksis og maktforhold innan habilitering av funksjonshemma barn

  I: Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2,
  Undersøgelse af sociale praksisser i habilitering af handicappede børn i norske kommuners specialiserede tilbud
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47513375|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2
  By: 
  870971-tsart:47513375|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47513375|980|a
 7. Moderne skolebyggeri : om forholdet mellem multifunktionelle rum, ideologi og individ

  • Tidsskriftsartikel

  Moderne skolebyggeri : om forholdet mellem multifunktionelle rum, ideologi og individ

  I: Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2,
  Belysning og perspektivering af skoleplanlæggeres argumenter for, at nye skolebygninger og tilbygninger skal udformes og indrettes, så der skabes en art synergieffekt mellem de fysiske rammers mulighed for fleksibilitet og nutidige elevers almene dannelsesmæssige behov. I fysisk forstand argumenteres der for, at rummene situationsadækvat skal kunne tilpasses og formes, og at rummene i deres grundlæggende udformning skal give optimale muligheder herofr. I dannelsesmæssig forstand argumenteres der for, at sådanne rammer samtidig bedst muligt tilgodeser elevernes individuelle behov, idet dannelsesbehovene efterhånden defineres i korrelationen mellem rammernes mulighed og elevens subjektive dannelsesbehov. Således tænkes ikke blot, at skolerummet skal være en funktionel indretning, men også at skolerummet skal formgives, så det kan løse endnu ikke forudsete opgaver. Der tænkes så at sige multifunktionelle rammer, idet de eller det, som skal udfylde rammerne, ikke er endeligt eller fuldt uddefineret
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47512808|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2
  By: 
  870971-tsart:47512808|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47512808|980|a
 8. Teacher professionalism in changing times

  • Tidsskriftsartikel

  Teacher professionalism in changing times

  I: Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2,
  Analyse af læreres professionalisme - fra et filosofisk, sociologisk og et professionsteoretisk perspektiv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47513235|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2
  By: 
  870971-tsart:47513235|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47513235|980|a
 9. Helsefagleg vaksenopplæring som er basert på ekstravakter : ein praxeologisk studie frå Noreg

  • Tidsskriftsartikel

  Helsefagleg vaksenopplæring som er basert på ekstravakter : ein praxeologisk studie frå Noreg

  I: Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2,
  Interviewbaseret undersøgelse af plejehjemspersonale, ofte kvinder med indvandrerbaggrund, der bliver tilbudt et oplæringsprogram i pleje, men også fastholdes i arbejdslivet i 10-41 år før de bliver tilbudt en certificering - med store konsekvenser for deres økonomi og sociale liv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47512956|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2
  By: 
  870971-tsart:47512956|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47512956|980|a
 10. Evaluering - evaluerende praktikker : udkast til en empirisk definition

  • Tidsskriftsartikel

  Evaluering - evaluerende praktikker : udkast til en empirisk definition

  I: Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2,
  Afrapportering af forskningsresultater om evalueringer og en empirisk funderet definition på evaluering/evaluerende praktikker. En sådan definition ser ud til at være nærmest det modsatte af de gængse definitioner som kendetegnes ved at være normative over for en række forhold ved evalueringerne. Overordnet betragtet gælder det frem for alt den implicerede teori om genese og struktur af menneskelige handlinger som normal eller doksisk evalueringsforskning har til fælles med et bureaukratisk-administrativt felt, et magtens felt, hvilket placerer doksisk evalueringsforskning ikke i et relativt autonomt felt, men i en ikke-autonom, decideret afhængig del af et magtens felt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47512522|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2
  By: 
  870971-tsart:47512522|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47512522|980|a