phrase.titleSeries="uddannelse - klinik - viden"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sår og sårbehandling

  • Bog
  : Sår og sårbehandling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62156058|980|.
  Bidrag af: 
  Susan Bermark, Britta Østergaard Melby
  Note: 
  På omslaget: En grundbog i sygeplejen, Indhold: Huden ; Hudpleje ; Sårhelingsprocessen ; Sårvurdering ; Generel sårbehandling ; Behandlingsmuligheder ; Det venøse bensår ; Kompressionsbehandling ; Arterielle sår ; Diabetiske fodsår ; Tryksår ; Traumatiske sår ; Skin tear ; Brandsår ; Plastikkirurgiske sår ; Kræftsår ; Ødem/lymfødem ; Peristomale hudforandringer og sår i relation til stomi ; Immunologiske sår ; Sårinfektioner ; Sårsmerter ; Ernæring til patienter med sår ; Kognitiv terapi og kropsopfattelse ; Tværfagligt samarbejde ; Telemedicinsk understøttet sårbehandling
  ISBN nr.: 
  9788793810624
  Omfang: 
  438 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62156058|260|a
  Available: 
  870970-basis:62156058|980|a
 2. Patientsikkerhed, UTH og risikostyring : grundbog til sundhedsprofessionelle

  • Bog
  61.4 PAT

  Patientsikkerhed, UTH og risikostyring : grundbog til sundhedsprofessionelle

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Giver en grundlæggende viden om patientsikkerhed og metoder til at kunne arbejde med proaktive og reaktive arbejdsgange i sundhedsvæsenet på hospitaler, i kommuner, praksissektoren og sociale virksomheder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62685298|980|.
  Bidrag af: 
  Helle Rexbye, Helle Søgaard Frappart
  Note: 
  UTH: Utilsigtede hændelser, Indhold: Et historisk blik ; Proaktivt patientsikkerhedsarbejde (Klinisk risikostyring og robuste arbejdsgange ; Patientsikkerhedskultur ; Psykologisk tryghed - et perspektiv på patientsikkerhed ; Proaktive analysemetoder til at identificere, vurdere og analysere risici) ; Reaktivt patientsikkerhedsarbejde (Utilsigtede hændelser ; Analyse af utilsigtede hændelser ; Hvordan kan vi hjælpe kolleger efter en alvorlig utilsigtet hændelse?) ; Inddragelse af patienter og pårørende i patientsikkerhedsarbejdet (Metoder til inddragelse af patienter ; Et pårørendeperspektiv på inddragelse af patienter og pårørende i patientsikkerhedsarbejdet) ; Når der sker fejl: Hvornår er sundhedspersoner beskyttet, og kan de sanktioneres?
  ISBN nr.: 
  9788793810631
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62685298|260|a
  Available: 
  870970-basis:62685298|980|a
 3. Fagligt samarbejde i sundhedssektoren : grundbog i sygepleje

  • Bog
  61.4 FAG

  Fagligt samarbejde i sundhedssektoren : grundbog i sygepleje

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Der gives et dybdegående indblik i, hvordan samarbejdet mellem borger, patient, pårørende og sundhedsprofessionelle fungerer i det danske sundhedsvæsen. Henvender sig primært til sygeplejestuderende og andre sundhedsprofessionelle
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62724919|980|.
  Bidrag af: 
  Ditte Høgsgaard
  Note: 
  Indhold: Samarbejde mellem borger, patient, pårørende og sundhedsprofessionelle (Borgerne og patienternes indflydelse ; Samarbejdet mellem borger/patient, pårørende og sundhedsprofessionelle ; Patientinddragelse som dialogpraksis og mulighedsrum ; Pårørende som aktiv part i borgeren/patientens forløb) ; Det monofaglige samarbejde (Når sygeplejersker samarbejder ; Ledelse af et bæredygtigt samarbejde) ; Det tværfaglige samarbejde (Forskellige faggrupper - forskellige kompetencer ; Kompleksitet og helhed i kommunale patient-borgeres forløb ; Grundvilkår for det tværprofessionelle samarbejde) ; Det tværsektorielle samarbejde (Organisatoriske betingelser og vilkår for det tværsektorielle samarbejde ; Udfordringer og muligheder i tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis og sygehus ; Når samarbejdet skal bidrage til forbedring og forandring ; Sygeplejestuderende kan gøre en positiv forskel for sammenhængen i sundhedsvæsenet
  ISBN nr.: 
  9788793810570
  Omfang: 
  258 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62724919|260|a
  Available: 
  870970-basis:62724919|980|a
 4. Immobilitet : grundlæggende sygepleje

  • Bog
  : Immobilitet : grundlæggende sygepleje
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:135036706|980|.
  Bidrag af: 
  Ben Farid Røjgård Nielsen
  Note: 
  Indhold: Immobilitet og mundpleje ; Immobilitet og bevægeapparatet ; Immobilitet og ernæring ; Immobilitet og huden ; Immobilitet og kommunikation ; Immobilitet og psykosociale forhold ; Immobilitet og hjertekredsløb ; Immobilitet og seksualitet ; Immobilitet, smerte og sanseindtryk ; Immobilitet, søvn og hvile ; Immobilitet, viden og udvikling ; Immobilitet og udskillelse af affaldsstoffer
  ISBN nr.: 
  9788793810891
  Omfang: 
  219 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:135036706|260|a
  Available: 
  870970-basis:135036706|980|a
 5. Etik i sygeplejen : grundbog i teori og praksis

  • Bog
  : Etik i sygeplejen : grundbog i teori og praksis
  61.701 ETI

  Etik i sygeplejen : grundbog i teori og praksis

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62156074|980|.
  Bidrag af: 
  Lisbeth Aaskov Falch, Benjamín Olivares Bøgeskov
  Note: 
  Indhold: Etik i sundhedsarbejde ; Introduktion til etiske teorier ; Etik og kultur ; Etisk refleksion i sygeplejeprofessionen ; Etik og patientinddragelse ; Etik i sygepleje til børn og unge ; Etik og gamle mennesker ; Etik og mennesker med psykisk sygdom ; Etik og menneskers hverdagsliv ; Etik ved sygepleje til døende og uhelbredeligt syge ; Etik og sundhedsteknologi ; Hvordan bør vi prioritere i sundhedsvæsenet? ; Moralsk stress, omsorgstræthed og forråelse ; Etik i projektarbejde
  ISBN nr.: 
  9788793810518
  Omfang: 
  277 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62156074|260|a
  Available: 
  870970-basis:62156074|980|a
 6. Delirium

  • Bog
  : Delirium
  61.641 DEL

  Delirium

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Gennem forskningsresultater belyses forskellige aspekter af syndromet delirium grundigt, og løbende cases giver en patientnær forståelse af emnet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134907576|980|.
  Bidrag af: 
  Marie Oxenbøll Collet, Laura Katrine Krone Larsen, Suzanne Forsyth Herling
  Note: 
  På omslaget: Grundbogen, Indhold: Delirium - kulturelt, personligt og sundhedsmæssigt perspektiv ; Deliriums patofysiologi ; Bevidsthed og delirium ; Diagnosticering og screening af delirium ; Forebyggelse af delirium hos voksne hospitalsindlagte ; Pårørende til patienter med delirium ; Delirium hos patienter med kirurgiske lidelser (postoperativ delirium) ; Delirium hos akut kritisk syge patienter ; Delirium hos kritisk syge hospitalsindlagte børn ; Delirium hos patienter med sygdomme og skader i hjernen ; Delirium hos den geriatriske patient ; Delirium hos patienter med palliative behov ; Kognitiv rehabilitering til patienter med delirium indlagt på en intensiv afdeling ; Delirium tremens ; Delirium og sundheds- og psykiatriloven ; Faglig organisering af deliriumområdet
  ISBN nr.: 
  9788793810822
  Omfang: 
  278 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:134907576|260|a
  Available: 
  870970-basis:134907576|980|a