term.creator="Bengt Karlsson"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Fenomener i faglig veiledning

  • Bog
  30.13 FEN

  Fenomener i faglig veiledning

  2021
  2. udgave
  Summary: Denne boken skiller seg fra andre bøker om faglig veiledning ved å rette søkelys mot fenomener og ikke metoder.Forfatterne tar utgangspunkt i hvordan fenomener framtrer i faglig veiledning: Hvordan man kan beskrive dem, hvordan de ytrer seg og hvordan man kan samarbeide om fenomener som mot, improvisasjon, tilstedeværelse, makt og kropp i veiledningspraksiser.Boken gir leseren mulighet til å oppnå større innsikt i egen praksis, og den innbyr til å utvikle og oppdage nye perspektiver i veiledningsarbeidet. Den nye utgaven bygger på Fenomener i faglig veiledning (2010) og er gjennomrevidert med fire nyskrevne kapitler.Forfatterne representerer en faglig bredde fra blant annet psykologi, sykepleie, pedagogikk, musikkvitenskap, familieterapi og medisin
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132608954|980|.
  Bidrag af: 
  Bengt E. Karlsson, Frank Oterholt
  Note: 
  Indhold: Bengt Karlsson og Frank Oterholt: Introduksjon. Bengt Karlsson og Frank Oterholt: Fenomennær faglig veiledning. Michael de Vibe: Tilstedeværelse i veiledning. Esben Tønder: Resonans i vejledning. Gry Bruland Vråle: Å bli gjenkjent - om trøst og lindring i veiledning. Frank Oterholt: Fenomenet mot og modige møter i faglig veiledning. Bjørn Alterhaug: Improvisasjon i veiledning. Per Jensen og Inger Ulleberg: Undertekst i veiledning. Anne-Marie Aubert: Oppmerksomhet overfor egen kropp. Grethe Heidi Bjerga: Møte mellom mennesker som grunnlag for veiledning - etikk og betydningsfulle fenomener. Rolf Sundet: Å få smake på det - om bruk av emosjonell og følelsesmessig transport i veiledning. Kari Vevatne: Fenomenet makt i faglig veiledning.
  ISBN nr.: 
  9788215046877
  Omfang: 
  184 s.
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132608954|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132608954|980|a
 2. Hva er autoetnografi?

  • Bog
  19.01 HVA

  Hva er autoetnografi?

  2021
  1. utgave
  Summary: Autoetnografi er en vitenskapsteoretisk, metodisk og praktisk tilnærming innen kvalitativ metode. Ved bruk av autoetnografi forstås personers subjektive erfaringer som en sentral kilde til kunnskap. Målet med en autoetnografisk tilnærming i forskningen er å utfordre forståelser av kunnskap, samt forestillinger og praksiser, som ofte blir tatt for gitt. Autoetnografi benyttes gjerne til å granske og kritisere kulturelle forhold gjennom en linse av personlige erfaringer. Hva er autoetnografi? er aktuell for studenter og forskere på alle nivå som er nysgjerrig på autoetnografi som retning innen kvalitative forskningsmetoder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:133004246|980|.
  Note: 
  Innhold: Introduksjon; »Jamen hva er det da?« En autoetnografisk introduksjon til hvad autoetnografikan være; Erfaringsbaseret kunnskap; Autoetnografiske tradisjoner, tilnærmelser og uttrykk; »Ækunne bare hviske før du kom« - om autoetnografisk arbeid med kunskapsmakt og fortummelse i barnevernet; Et autoetnografisk fremstillig av ondskap i en omsorgsrelasjon; Å bli en forsker – en autoetnografisk reise med tre holdeplasser; Å sette ord på det som ikke bør fortelles – om autoetnografisk arbeid med skambelagte erfaringer; * møte seg sjøl i døra – om sykepleier, pårørende og akademiker, eller me, myself and I, II, III; Om kebab og intim omsorg: dialogisk autoetnografi om vennskap; Avslutning - det kan vi jo ikke kale det?
  ISBN nr.: 
  9788202706692
  Omfang: 
  184 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:133004246|260|a
  Available: 
  830190-katalog:133004246|980|a
 3. The Viking Age : a time of many faces

  • Ebog

  The Viking Age : a time of many faces

  2018
  The majority of literature about the Viking period, based on artefacts or written sources, covers battles, kings, chiefs and mercenaries, long distance travel and colonisation, trade, and settlement. Less is said about the life of those that stayed at home, or those that immigrated into Scandinavia, whether voluntarily or by force.0This book uses results from the examination of a substantial corpus of Swedish osteological material to discuss aspects of demography and health in the Viking period - those which would have been visible and recognisable in the faces or physical appearances of the individuals concerned. It explores the effects of migration, from the spread of new diseases such as leprosy to patterns of movement and integration of immigrants into society. The skeletal material also allows the study of levels of violence, attitudes towards disablement, and the care provided by Viking communities. An overview of the worldwide phenomenon of modified teeth also gives insight into the practice of deliberate physical embellishment and body modification. The interdisciplinary approach to questions regarding ordinary life presented here will broaden the knowledge about society during the Viking Age. The synthesis of the Swedish unburnt human skeletal remains dated to the Viking age will be a valuable resource for future research, and provides an in-depth view on Viking age society
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:on1044746399|980|.
  Bidrag af: 
  Staffan Hyll
  Note: 
  Print version: Arcini, Caroline ; Viking Age, The bare bones -- Eight Viking Age burial grounds in south-east Sweden -- Immigrants or locals? -- Health and care for the frail -- Markers of identity? -- Burial grounds designated for particular purposes? -- A time of many faces
  ISBN nr.: 
  9781785709418, 9781785709401, 9781785709395, 1785709410, 1785709402, 1785709399
  Udgiver: 
  Oxbow Books
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:on1044746399|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:on1044746399|980|a
 4. Fænomener i faglig vejledning

  • Bog
  30.13 FÆN

  Fænomener i faglig vejledning

  2011
  1. udgave, 1. oplag (2011)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:28874790|980|.
  Bidrag af: 
  Bengt Karlsson, Kåre Dag Jensen, Bengt Karlsson, Frank Oterholt
  Note: 
  Indhold: Bengt Karlsson: Fænomen - nær faglig vejledning. Frank Oterholt: Fænomenet mod og modige møder i faglig vejledning. Michael de Vibe: Tilstedeværelse i vejledning. Gry Bruland Vråle: Trøst og lindring i vejledning. Hans-Harald Nome: Kærlighed i faglig vejledning - det eneste, det er værd at leve for. Rolf Sundet: Vejledning som distanceret medleverskab - en snylters bekendelser. Bjørn Alterhaug: Improvisation i vejledning. Karin Blix Flage: Selvafgrænsning i vejledning. Jostein Nese: Det er kun ord - om ord og sprog i vejledning. Anne-Marie Aubert: Kroppen som fænomen i vejledning. Trulte Konsmo: At gøre det, ingen har tænkt, med det, alle ser - vejledning i at skabe forbedringer
  Original titel: 
  Fenomener i faglig veiledning
  ISBN nr.: 
  9788778879622
  Omfang: 
  227 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:28874790|260|a
  Available: 
  870970-basis:28874790|980|a
 5. Perspektiver på psykisk lidelse : å forstå, beskrive og behandle

  • Bog
  61.642 PER

  Perspektiver på psykisk lidelse : å forstå, beskrive og behandle

  2009
  3. utgave
  En indføring i hvordan psykiske lidelser kan forstås, beskrives og behandles ud fra forskellige perspektiver: det psykiatriske, det humanistiske, det behavioristiske, det systemiske og det psykodynamiske
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:44904268|980|.
  ISBN nr.: 
  9788205385191
  Omfang: 
  414 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:44904268|260|a
  Available: 
  870970-basis:44904268|980|a
 6. Psykiatrisk sykepleie i tverrfaglighetens tid : Selvforståelse, praksis og forskning

  • Bog
  61.642 PSY

  Psykiatrisk sykepleie i tverrfaglighetens tid : Selvforståelse, praksis og forskning

  2009
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:112911847|980|.
  Bidrag af: 
  Gry Bruland Vråle, Bengt Karlsson, Jan Kåre Hummelvoll
  ISBN nr.: 
  9788276717617
  Omfang: 
  233 sider
  Udgiver: 
  Hedmark University College
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:112911847|260|a
  Available: 
  830190-katalog:112911847|980|a
 7. Jeg kjenner det bruser i meg : pasientkunnskap om mani som fenomen og lidelse

  • Tidsskriftsartikel

  Jeg kjenner det bruser i meg : pasientkunnskap om mani som fenomen og lidelse

  I: Vård i Norden, Årg. 26, pub. 81, nr. 3 (2006), S. 39-43
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:89230470|980|.
  Omfang: 
  S. 39-43
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Vård i Norden, Årg. 26, pub. 81, nr. 3 (2006)
  By: 
  870971-tsart:89230470|260|a
  Available: 
  870971-tsart:89230470|980|a
 8. Institusjonspsykiatri - en arena for trelsk anerkjennelse?

  • Tidsskriftsartikel

  Institusjonspsykiatri - en arena for trelsk anerkjennelse?

  I: Klinisk sygepleje, Årg. 8, nr. 5 (1994), S. 21-27
  Emner: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:82158545|980|.
  Omfang: 
  S. 21-27
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Klinisk sygepleje, Årg. 8, nr. 5 (1994)
  By: 
  870971-tsart:82158545|260|a
  Available: 
  870971-tsart:82158545|980|a
 9. Egg size variation in satyrid butterflies: adaptive vs historical, »Bauplan«, and mechanistic explanations

  • Tidsskriftsartikel

  Egg size variation in satyrid butterflies: adaptive vs historical, »Bauplan«, and mechanistic explanations

  I: Oikos, Vol. 43, no. 3 (1984), S. 391-400
  Lasiommata megera, randøjer. - Rus. res
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:71665585|980|.
  Omfang: 
  S. 391-400
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Oikos, Vol. 43, no. 3 (1984)
  By: 
  870971-tsart:71665585|260|a
  Available: 
  870971-tsart:71665585|980|a
 10. Politiske reformer for bedret psykisk helse : kan de hjelpe?

  • Tidsskriftsartikel

  Politiske reformer for bedret psykisk helse : kan de hjelpe?

  I: Klinisk sygepleje, Årg. 25, nr. 1 (2011), S. 4-6
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:34544743|980|.
  Omfang: 
  S. 4-6
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Klinisk sygepleje, Årg. 25, nr. 1 (2011)
  By: 
  870971-tsart:34544743|260|a
  Available: 
  870971-tsart:34544743|980|a