term.creator="Karin Anna Petersen (f. 1951)"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Helsefagleg vaksenopplæring som er basert på ekstravakter : ein praxeologisk studie frå Noreg

  • Tidsskriftsartikel

  Helsefagleg vaksenopplæring som er basert på ekstravakter : ein praxeologisk studie frå Noreg

  I: Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2,
  Interviewbaseret undersøgelse af plejehjemspersonale, ofte kvinder med indvandrerbaggrund, der bliver tilbudt et oplæringsprogram i pleje, men også fastholdes i arbejdslivet i 10-41 år før de bliver tilbudt en certificering - med store konsekvenser for deres økonomi og sociale liv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47512956|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2
  By: 
  870971-tsart:47512956|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47512956|980|a
 2. Reflections on interviews : official accounts and social asymmetry

  • Tidsskriftsartikel

  Reflections on interviews : official accounts and social asymmetry

  I: Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2,
  Beskrivelse og diskussion af metodologiske implikationer i udvalgte elementer af Bourdieus værker
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47514339|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Praktiske grunde online, 2019, nr. 1-2
  By: 
  870971-tsart:47514339|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47514339|980|a
 3. Foreldre utfører mesteparten av pleien og omsorgen ved barns korte sykehusopphold

  • Tidsskriftsartikel

  Foreldre utfører mesteparten av pleien og omsorgen ved barns korte sykehusopphold

  I: Klinisk sygepleje, Årg. 32, nr. 2 (2018), S. 80-93
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38033689|980|.
  Omfang: 
  S. 80-93
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Klinisk sygepleje, Årg. 32, nr. 2 (2018)
  By: 
  870971-tsart:38033689|260|a
  Available: 
  870971-tsart:38033689|980|a
 4. Klinikkens didaktik i et professionspædagogisk perspektiv

  • Tidsskriftsartikel

  Klinikkens didaktik i et professionspædagogisk perspektiv

  I: Klinisk sygepleje, Årg. 31, nr. 4 (2017), S. 243-256
  Udgangspunktet er, at læring anerkendes både med og uden de legitime formidlere af faget, dvs. de kliniske vejledere, og at læring ses som habitusbestemt. Det gælder således også for de kliniske vejledere, der som sygeplejersker har lært at undervise og vejlede gennem både formelle og informelle læremestre
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:37652059|980|.
  Omfang: 
  S. 243-256
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Klinisk sygepleje, Årg. 31, nr. 4 (2017)
  By: 
  870971-tsart:37652059|260|a
  Available: 
  870971-tsart:37652059|980|a
 5. Praktikteori i sundhedsvidenskab

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:21099244|980|.
  Note: 
  Indhold: Om at medreflektere forskerens praktik i praktikperioden (Morten Nørholm: Forholdet mellem observatør og det observerede i videnskab, forvaltning og undervisning - mellem Niels Bohr og Pierre Bourdieu. Jan Kampmann: Fagidentitet, praksis og køn inden for sygeplejefeltet) ; Om den erkendelse, der styrer praktikken (Kristian Larsen: Den praktiske sans og skoleviden : et observationsstudie. Karin Anna Petersen: Ligheder og forskelle i nyere teorier om praktikernes erkendelsesgrundlag. Staf Callewaert: Tavs viden er ikke regelviden : en præcisering af Bourdieus praktikteori. Britta Siegumfeldt: Om at bygge skoler, bestemme skrift og varetage hygiejne som udtryk for samme habitus) ;, Habitusdannelse eller socialisering (Tine Rask Eriksen: Kønnet omsorg og sygeplejerskesocialisering. Karin Nielsen: Mellem to stole) ; Magtfri kommunikation eller symbolsk vold (Lisbet Madsen: Kommunikationens grænser under sociale magtforhold i sundhedsvæsenet. Emmy Brandt Jørgensen: Den symbolske vold som gennemsættelse : myte eller virkelighed i en film om sygepleje) ; Om forskellige måder at eksplicitere begrundelser for omsorgspraktikker (Kari Martinsen: Om den metafysiske og etiske grunn for sykepleien : en dialog med Katie Eriksson. Birgit Gotenborg: Det kreative kaos : udviklingsaspektet i alderdommen) ; Omsorg som det modernes projekt (Kate Hovgaard Jakobsen: Om altings begyndelse hos Rousseau. Lars Jakob Muschinsky: Omsorgen som det moderne møde mellem fremmede), Emmy Brandt Jørgensen: Den symbolske vold som gennemsættelse : myte eller virkelighed i en film om sygepleje) ; Om forskellige måder at eksplicitere begrundelser for omsorgspraktikker (Kari Martinsen: Om den metafysiske og etiske grunn for sykepleien : en dialog med Katie Eriksson. Birgit Gotenborg: Det kreative kaos : udviklingsaspektet i alderdommen) ; Omsorg som det modernes projekt (Kate Hovgaard Jakobsen: Om altings begyndelse hos Rousseau. Lars Jakob Muschinsky: Omsorgen som det moderne møde mellem fremmede)
  ISBN nr.: 
  8750032968
  Omfang: 
  277 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:21099244|260|a
  Available: 
  830190-katalog:21099244|980|a
 6. Praxeologisk sygeplejevidenskab : hvad er det? : en diskussion med det subjektivistiske og det objektivistiske alternativ

  • Bog
  61.7 PRA

  Praxeologisk sygeplejevidenskab : hvad er det? : en diskussion med det subjektivistiske og det objektivistiske alternativ

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51652789|980|.
  ISBN nr.: 
  9788799205073
  Omfang: 
  276 sider
  Udgiver: 
  Hexis
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51652789|260|a
  Available: 
  870970-basis:51652789|980|a
 7. Praktikker i erhverv og uddannelse : om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:25512634|980|.
  ISBN nr.: 
  8778872294
  Omfang: 
  725 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:25512634|260|a
  Available: 
  830190-katalog:25512634|980|a
 8. Praktikker i erhverv og uddannelse : om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:23370670|980|.
  Note: 
  Indhold: Karin Anna Petersen: Kort omtale af miljøet omkring Bourdieu-programmet - at udvikle teori om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker. Karin Anna Petersen: Kort præsentation af bogens kapitler. Francine Muel-Dreyfus: Uddannelse, jobforventninger og knuste drømme. Staf Callewaert: På vej mod en generel teori om professionel viden og handlen. Karin Anna Petersen: Om teoriens rolle i professionspraktikker og uddannelser hertil. Tone Saugstad: Teori og praksis i et aristotelisk perspektiv. Jonas Gabrielsen: Den teoretiske forskel eller forskellen i praksis. Martin D. Munk: Social elimination : uddannelse som ulighed og strukturel homologi. Søren Gytz Olesen: Når scenen er sat : om pædagoguddannelsen i spændingsfeltet mellem kommunikativt fællesskab og social reproduktion., Bolette Moldenhawer: Uddannelse og kulturel identitet blandt pakistansk/danske og tyrkisk/danske unge. Erik Hygum: Leg & læring: en ny organisering af skolen. Jette Steensen: Udkast til "seismologisk" analyse af læreruddannelsen. Henrik Windinge: Skolepolitikkens fordobling - den statslige folkeskolepolitik i et modernitetsperspektiv. Boel Englund: Männens herradöme som Pierre Bourdieu ser det. Britta Siegumfeldt: Skolebygningen som aktør i opdragelsen af den ny generation. Martin Bayer: Praktikkens skjulte læreplan. Kristian Larsen: Med arkitektur som læremester : om praktikuddannelse af sygeplejestuderende. Marianne Høyen: Korrespondanceanalysen. Ingrid Heyman: Om socioanalys i den vetenskapliga verkstaden. Peter Østergaard Andersen: Praksisbeskrivelser og forskningstilknytning i udviklingsprojekter. Morten Nørholm: Uddannelsesevalueringer og social reproduktion : præliminære overvejelser over konstruktionen af et forskningsobjekt., Johny Lauritsen: At læse pratique - optegnelser i værk. Stinne Glasdam: Det danske hospitalsvæsens opståen. Britta Stenholt: Sygeplejefagets kampe i det medicinske felt. Kirsten Beedholm: En spontan undren og dens metamorfose - med inspiration fra Foucault. Vibeke Lorentzen: Ritualer, overtro, magisk tankegang - eller hvad det nu er : om patienters og pårørendes usædvanlige tanke- og handlemønstre i forbindelse med alvorlig sygdom belyst i forhold til omsorgsuddannelser og praktik. Inga Axelsen: Kan sundhedsplejerskeordningerne i Danmark siges at være sygdomsforebyggende eller sundhedsfremmende set i forhold til de svagest stillede børn og unge? : en projektpræsentation i første fase. Paul Riesman: Som det første: Find en god moder til dit barn
  ISBN nr.: 
  8750036157
  Omfang: 
  725 sider
  Udgiver: 
  Akademisk
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:23370670|260|a
  Available: 
  830190-katalog:23370670|980|a
 9. Videnskab & engagement : Staf Callewaert 70 år, den 16. juni 2002

  • Bog
  04.9 CAL
  Callewaert Staf

  Videnskab & engagement : Staf Callewaert 70 år, den 16. juni 2002

  2002
  1. udgave, 1. oplag
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:24253708|980|.
  Bidrag af: 
  Morten Nørholm (f. 1960), Karin Anna Petersen (f. 1951), Staf Callewaert, Hexis - Forum for Samfundsvidenskabelig Forskning
  Note: 
  På 2. titelside: Gustave (Staf) Marie Josèphe (Réginald) Callewaert, Indhold: Niels Bjørn Hansen: Forskeren skaber ikke virkeligheden : samtale med Staf Callewaert. Ellen Nørgaard: Samtale med professor Staf Callewaert. Staf Callewaert beretter om sit liv. Staf Callewaert: Om det som (måske) savnes i dansk pædagogisk forskning ; Usystematiske bemærkninger til forholdet mellem "kritisk realisme" og Margaret S. Archers og Pierre Bourdieus sociologi. Interview med Staf Callewaert / ved Martin D. Munk & Karin Anna Petersen. Redegørelse for Bourdieu-programmet ; Bibliografi over Staf Callewaerts skriftlige produktion
  ISBN nr.: 
  8798820850
  Omfang: 
  239 sider
  Udgiver: 
  Hexis - Forum for Samfundsvidenskabelig Forskning, PUC
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:24253708|260|a
  Available: 
  830190-katalog:24253708|980|a
 10. At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu : æresbog til Staf Callewaert

  • Bog
  04.9 CAL
  Callewaert Staf

  At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu : æresbog til Staf Callewaert

  2008
  1. udgave, 1. oplag (2008)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:27271448|980|.
  Bidrag af: 
  Karin Anna Petersen (f. 1951), Inga Axelsen, Staf Callewaert, Marianne Høyen, Hexis - Forum for Samfundsvidenskabelig Forskning
  Note: 
  Udgivet i forbindelse med Staf Callewaerts 75-års fødselsdag
  ISBN nr.: 
  9788799205028
  Omfang: 
  663 sider
  Udgiver: 
  Hexis
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:27271448|260|a
  Available: 
  830190-katalog:27271448|980|a