term.creator="Preben Ulrich Pedersen"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Viden om mundhygiejne skal med ind til patienterne

  • Tidsskriftsartikel

  Viden om mundhygiejne skal med ind til patienterne

  I: Fag & forskning, 2021, nr. 2, S. 16-18
  Infektioner kan forebygges gennem større opmærksomhed på patienter, som er i risiko for tilstødende komplikationer kombineret med hjælp og vejledning til god mundhygiejne. Patienter skal efterspørge hjælp til mundhygiejne
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39376067|980|.
  Omfang: 
  S. 16-18
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & forskning, 2021, nr. 2
  By: 
  870971-tsart:39376067|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39376067|980|a
 2. Urinvejsinfektion hos patienter med hoftebrud

  • Tidsskriftsartikel

  Urinvejsinfektion hos patienter med hoftebrud

  I: Fag & Forskning, 2021, nr. 4, S. 26-33
  UVI er en alvorlig trussel mod patientens rehabilitering pga. risiko for udvikling af delir samt øget dødelighed. Derfor er det væsentlig at vide, om referenceprogram for patienter med hoftebrud bliver efterlevet i praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62121173|980|.
  Omfang: 
  S. 26-33
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & Forskning, 2021, nr. 4
  By: 
  870971-tsart:62121173|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62121173|980|a
 3. Tandbørstning kan forebygge alvorlig sygdom

  • Tidsskriftsartikel

  Tandbørstning kan forebygge alvorlig sygdom

  I: Fag & forskning, 2021, nr. 2, S. 10-13
  Utilstrækkelig mundhygiejne øger risikoen for hospitalserhvervede infektioner, der kan forebygges ved simpel tandbørstning. Risiko for infektioner efter operation kan halveres
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39375842|980|.
  Omfang: 
  S. 10-13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & forskning, 2021, nr. 2
  By: 
  870971-tsart:39375842|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39375842|980|a
 4. Fra forskning til praksis

  • Bog
  Preben Ulrich Pedersen: Fra forskning til praksis
  61.07 FRA

  Fra forskning til praksis

  2017
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Beskriver hvordan sundhedsfaglig forskning kan omsættes til relevante initiativer i praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53374611|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Kvalitetsudvikling gennem klinisk lederskab - Klinisk lederskab (Kompetencer ; Kommunikation ; Kvalitetsudvikling; Ledelse) ; Kvalitetsudvikling gennem klinisk lederskab - Udvikling ved klinisk lederskab (Udvikling af kompetencer hos basispersonale ; Udvikling ved samarbejde mellem teori og praksis ; Udvikling med fokus på ledere ; Nationale strategier for udvikling af klinisk lederskab) ; Evidensbaseret praksis - Indledning (EBP som problemløsende proces ; Udvikling frem til en evidensbaseret praksis) ; Evidensbaseret praksis - Bedst tilgængelig evidens (Effektivitet ; Gennemførlighed ; Passende ; Meningsfuldhed) ; Evidensbaseret praksis - Relevans for praksis ; Evidensbaseret praksis - Tilgængelig ekspertise (Udvikling af ekspertise ; Færdigheder ; Vurderinger ; Evidens på baggrund af erfaringer) ; Evidensbaseret praksis - Patientens præferencer ; Evidensbaseret praksis - EBP på aggregeret niveau ; Evidensbaseret praksis - Evidens på patientniveau (Stil et klinisk spørgsmål ; Søg den bedste evidens til at besvare spørgsmålet ; Vurder kvaliteten af den foreliggende evidens ; Vurder muligheden for et hensigtsmæssigt udfald) ; Klinisk beslutningstagning - Klinisk beslutningstagning som proces (Eksempel på klinisk beslutningstagning ; Sygeplejeprocessens afprøvning i Danmark) ; Klinisk beslutningstagning - Patienters deltagelse i klinisk beslutningstagning (Barrierer for klinisk beslutningstagning ; Patienters deltagelse i klinisk beslutningstagning) ; Klinisk beslutningstagning - Elementer, der indgår i klinisk beslutningstagning (National regulering af sundhedsvæsenet ; Professionens kerneværdier ; personlig viden og holdninger) ; Review-typer - Omfanget af videnskabelig litteratur ; Review-typer - Review-typer ; Review-typer - Organisationer, der arbejder med systematiske reviews (Cochrane Collaboration ; Joanna Briggs Institute ; Campbell Collaboration) ; Review-typer - Systematisk review ; Scoping review - Indledning (Udarbejdelse af scoping review ; Titel ; Baggrund ; Spørgsmål og mål ; Inklusionskriterier ; Studietyper ; Litteratursøgning ; Kortlægning af resultater og dataekstraktion ; Resultater ; Diskussion ; Konklusion) ; Syntese af kvantitative data - Fremgangsmåde ved udarbejdelse af en kvantitativ syntese (Arbejdsprocessen i et kvantitativt review ; Metaanalyse ; Indhold i et Forest plot) ; Systematik review baseret på kvalitative forskningsresultater - Indledning (Metaetnografi ; Metaaggregering) ; Systematik review baseret på kvalitative forskningsresultater - Udarbejdelse af metasyntese (Identificere og afgrænse en klinisk relevant problematik ; Vurdering af de syntetiserede fundes styrke - ConQual) ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Hyppigt anvendte statistiske begreber (Sensitivitet og specificitet ; Prædiktive værdier ; Likelihood ratios ; Receiver Operating Characteristics curce (ROC-kurve) og Area under the curve (AUC) ; Diagnostisk odds ratio (DOR) ; Yderligere læsning) ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Afgrænsning ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Anvendelse af systematisk review om diagnostiske test (Evidens og diagnostiske tests studier) ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Arbejdsprocessen i et systematisk review om diagnostiske test (Fokuserede spørgsmål ; Søgestrategi ; Litteratursøgning ; Kritisk vurdering af inkluderede studier ; Dataekstraktion ; Datasyntese ; Metaanalyse) ; Kliniske retningslinjer - Kliniske retningslinjer i Danmark (Sekretariatet for Referenceprogrammer ; Center for kliniske Retningslinjer ; Nationale kliniske retningslinjer ; Fra Oxford-metoden til GRADE) ; Kliniske retningslinjer - Indhold af en klinisk retningslinje (Graduering af estimater, den samlede evidens (GRADE) ; Evidenstabeller ; Evidensprofiler ; Summary of Findings-tabeller (SoF-tabeller) ; Kliniske retningslinjer - Udarbejdelse af anbefalinger i kliniske retningslinjer (Manglende evidens ; Anbefalingers styrke ; Internationale kliniske retningslinjer ; Bedømmelse og godkendelse) ; Kliniske retningslinjer - Implementering af kliniske retningslinjer ; Kliniske retningslinjer - Monitorering ; Oversættelse af viden og implementering - Kvalitetssikring som metode til oversættelse af viden ; Oversættelse af viden og implementering - Oversættelse af evidens (Oversættelse af evidens gennem uddannelse ; Oversættelse af evidens gennem eksisterende systemer ; Oversættelse af evidens gennem aktive formidlingsprocesser) ; Oversættelse af viden og implementering - Implementering i praksis (Faktorer af betydning for implementering) ; Oversættelse af viden og implementering - Implementering af en konkret anbefaling (Relevans for klinisk praksis ; Forberedelse af implementering ; Monitorering af effekten)
  ISBN nr.: 
  9788762816992
  Omfang: 
  243 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53374611|260|a
  Available: 
  870970-basis:53374611|980|a
 5. Trætte ældre patienter spiser for lidt

  • Tidsskriftsartikel

  Trætte ældre patienter spiser for lidt

  I: Fag & forskning, 2020, nr. 3, S. 36-45
  Ældres indtag af føde tidligt efter udskrivelse har langtidskonsekvenser for deres rehabilitering og helbred. Sundhedsprofessionelle, som er i kontakt med ældre, har et ansvar for at sikre, at de får tilstrækkeligt at spise
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48968872|980|.
  Omfang: 
  S. 36-45
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & forskning, 2020, nr. 3
  By: 
  870971-tsart:48968872|260|a
  Available: 
  870971-tsart:48968872|980|a
 6. Effektiv mundpleje reducerer skadelige mundgener

  • Tidsskriftsartikel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:37535575|980|.
  Omfang: 
  S. 50-55
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & forskning, 2017, nr. 2
  By: 
  870971-tsart:37535575|260|a
  Available: 
  870971-tsart:37535575|980|a
 7. Sygepleje tilbage til det basale

  • Tidsskriftsartikel

  Sygepleje tilbage til det basale

  I: Fag & forskning, 2017, nr. 1, S. 52-57
  Fundamentals of care er en ny teoretisk forståelsesramme for sygepleje. Rammen har fokus på planlægning og udøvelse af situationsorienteret og individualiseret sygepleje, dvs. en back to basics-model, der også arbejdes med i et internationalt perspektiv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:37338699|980|.
  Omfang: 
  S. 52-57
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & forskning, 2017, nr. 1
  By: 
  870971-tsart:37338699|260|a
  Available: 
  870971-tsart:37338699|980|a
 8. Effekt af intervention på rehabilitering af patienter med hjertesvigt

  • Tidsskriftsartikel

  Effekt af intervention på rehabilitering af patienter med hjertesvigt

  I: Fag & forskning, 2016, nr. 1, S. 38-47
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36864303|980|.
  Omfang: 
  S. 38-47
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & forskning, 2016, nr. 1
  By: 
  870971-tsart:36864303|260|a
  Available: 
  870971-tsart:36864303|980|a
 9. Forskning i klinisk sygepleje 1 : teori og praksis

  • Bog
  61.71 FOR

  Forskning i klinisk sygepleje 1 : teori og praksis

  2002
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:112816453|980|.
  Bidrag af: 
  Elisabeth O.C. Hall, Birthe D. Pedersen, Anne-Lise Salling Larsen, Ruth H. Olsen, Ina K. Borup, Charlotte Delmar, Lis Wagner, Vibeke Krøll, Preben Ulrich Pedersen
  Note: 
  Indhold: Ruth H. Olsen: Erfaringens betydning for klinisk praksis; Ina K. Borup: Læring om sundhed - og den regelmæssige sundhedssamtale; Elisabeth O.C. Hall: En allestedsnærværende ansvarlighed - om sygeplejen ved overflytning; Birthe D. Pedersen: Omsorgens mange ansigter - sygeplejepraksis og det fortællende sprog; Charlotte Delmar: Omsorgen som moralsk praksis i den kliniske sygepleje; Anne-Lise Salling Larsen: Hverdagslivet for patienter med kroniske sygdomme; Lis Wagner: Visioner og inerti i den kliniske hverdag; Vibeke Krøll: Kompetence og kompetenceudvikling; Preben Ulrich Pedersen: Stimulation til øget kostindtagelse.
  ISBN nr.: 
  8750036327
  Omfang: 
  183 sider
  Udgiver: 
  Akademisk
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:112816453|260|a
  Available: 
  830190-katalog:112816453|980|a
 10. Debat

  • Tidsskriftsartikel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:86284669|980|.
  Omfang: 
  S. 48
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Sygeplejersken, År=g. 101, nr. 25 (2001)
  By: 
  870971-tsart:86284669|260|a
  Available: 
  870971-tsart:86284669|980|a