term.description="Den inkluderende skole"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning : perspektiver på undervisning

  • Bog
  37.01 RØT

  Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning : perspektiver på undervisning

  2020
  1. utgave
  Summary: Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning belyser hvordan innenforskap og utenforskap etableres, opprettholdes og utfordres. I første del av boka skisseres ideer til en kritisk mangfoldskompetanse. I bokas andre del drøftes kjønnsmangfold i skole og samfunn, med vekt på hvordan skolens undervisning kan bidra til større mulighetsrom for barn og unge. Boka er et viktig bidrag til økt kompetanse på kjønn i utdanningsfeltet. Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning er sentrale idealer i utdanningsfeltet, noe som blant annet gjenspeiles i Fagfornyelsen. Mangfold er noe vi alle er del av og bidrar til å skape, og boka utfordrer tenkemåter som reproduserer stereotypier. Den stimulerer til kritisk refleksjon og utvikling av inkluderende praksiser. Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning. Perspektiver på undervisning er aktuell for studenter innen pedagogikk og lærerutdanning og for lærere og lærerutdannere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:127077886|980|.
  ISBN nr.: 
  9788202592103
  Omfang: 
  172 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:127077886|260|a
  Available: 
  830190-katalog:127077886|980|a
 2. Samarbejdet mellem PR og en almen skole : hvilke betingelser og muligheder skabes?

  • Tidsskriftsartikel

  Samarbejdet mellem PR og en almen skole : hvilke betingelser og muligheder skabes?

  I: Pædagogisk psykologisk tidsskrift, Årg. 58, nr. 2 (2021), S. 152-156
  Om den frustrerede lærers narrativ om enkelte, forstyrrende børn i klassen og en ensidig beskrivelse af "det vanskelige barn" - sat op imod den fælles enighed på lærerværelset om den overordnede pædagogiske praksis beskrevet som rummelig, inkluderende og fællesskabsorienteret. Dette paradoks synes at være grundvilkåret for samarbejdet mellem PR og skole
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61362622|980|.
  Omfang: 
  S. 152-156
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Pædagogisk psykologisk tidsskrift, Årg. 58, nr. 2 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61362622|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61362622|980|a
 3. Inklusion og eksklusion : en grundbog

  • Bog
  37.01 INK

  Inklusion og eksklusion : en grundbog

  2019
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46178882|980|.
  Bidrag af: 
  Kirsten Elisa Petersen, Janne Hedegaard Hansen
  Note: 
  Indhold: Inklusion og eksklusion - hvad taler vi om? (Hvor er vi? Hvor er vi på vej hen? : inkluderende læringsmiljøer - i et implementeringsperspektiv / Susan Tetler. Inklusion - skolens historiske håndtering af diversitet i velfærdsstaten / Bjørn Hamre. Inklusion mellem solidaritet og selvansvar / Janne Hedegaard Hansen. Policy, regler og vedtagelser for den inkluderende skole / Lars Ladefoged. Fagprofessionelles arbejde med inklusionsfremmende tiltag på børne- og ungeområdet / Morten Ejrnæs, Cecilie K. Moesby-Jensen). Teoretiske perspektiver og videnskabelige discipliner (Tilknytningens sociale spil - inklusion som mikrosociologiske fænomen / Jørn Bjerre. Et psykologisk blik på inklusion - at skabe rammer for modtagelse af børns forskellige bidrag / Anne Morin. Indefra og udefra - nærhed og distance i antropologisk arbejde / Bjørg Kjær. Neuropsykologiske problemstillingers betydning for inklusion / Louise Bøttcher. Et dis/ability perspektiv / Tine Fristrup, Christopher Karanja Odgaard, Iben Brandt Madsen. Efter inklusionen - skitser / Søren Langager). Samfundsmæssige perspektiver ("Ikke et sted man skal opfostre sine børn" - om territoriel stigmatisering og sociale forskelle / Christian Sandbjerg Hansen. Inklusionsopgaven som pædagogers faglige ledemotiv i almen- og specialpædagogisk arbejde / Bent Madsen. "Min kæreste troede, der var farligt herude" - unge drenges oplevelse af livet i en dansk ghetto / Mona Kjær Ditlevsen. At forstå sundhed - inklusion og eksklusion / Anette Schulz, Ulla Pedersen. Inklusion i skole og socialvæsen / Frank Ebsen). Velfærdsstatens institutioner og professionelles arbejde (At adskille for at inkludere - inklusion og eksklusion af anbragte børn og unge / Ole Steen Kristensen. Små børn med etnisk minoritetsbaggrund og deres mødre - sundhedsplejens arbejde med inklusionsfremmende indsatser / Kirsten Elisa Petersen. Mellem inklusion og inddragelse / Anne Marie Villumsen. Udfordrede elever i udfordrende naturfagligt læringsmiljø / Kirsten Baltzer, Maya Høffding Nissen. Specialpædagogisk viden og samarbejde om moderat inklusion / Lotte Hedegaard Sørensen. Fra eksklusion til inklusion - pædagogiske indsatser mellem grundskole og ungdomsuddannelse / Charlotte Sandau Dahlberg). Børns og unges egne perspektiver på eksklusion og inklusion (Tidligere anbragtes oplevelser af at høre til / Anne-Kirstine Mølholt. Inklusion af børn med ADHD- og ASF-diagnoser / Henrik Skovlund. Kampen for inklusion - en ensom affære / Laila Colding Lagermann. Voksenperspektiver på eksklusion / Christian Quvang. Anbragte børns læring og udvikling - inklusion eller integration? / Anna Kathrine Frørup)
  ISBN nr.: 
  9788741269689
  Omfang: 
  461 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46178882|260|a
  Available: 
  870970-basis:46178882|980|a
 4. Pædagogik mellem skole og fritid : grundbog til pædagoguddannelsen

  • Bog
  37.363 PÆD

  Pædagogik mellem skole og fritid : grundbog til pædagoguddannelsen

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Indføring i de forskellige faglige elementer, som det skole- og fritidspædagogiske praksisfelt udgøres af. Med temaer som tilsammen udgør rammen for at forstå de vilkår og betingelser for opvækst, som børn og unge i dag befinder sig i og handler ud fra
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47355869|980|.
  Bidrag af: 
  Stig Broström, Trine Ankerstjerne
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på seriens hjemmeside, Indhold: Barndom, ungdom, didaktik og dannelse (Per Schultz Jørgensen: Barndom og opvækst i opbrudssamfundet. Jesper Larsen: Moderne ungdom. Mikkel Hald: Didaktik. Astrid Hestbech: Dannelse i medialiseret tid) ; Identitet, fællesskab, relationer og inklusion (Stig Broström: Identitet, læring og udvikling. Læring i fællesskaber / Liv Kondrup Hardahl og Louise Hvitved Byskov. Anja Hvidtfeldt Stanek: Inkluderende fællesskaber i skole og SFO. Helle Rabøl Hansen: Jeg hader, hader, hader skole - mistrivsel i skolen set fra pædagogiske perspektiver) ; Udviklings- og læringsrum (skole- og fritidspædagogers udspændthed i mødet med skolens logikker / Stine Dupont, Maj Borggaard Hansen, Klaus Kofoed-Heller. Lotte Marquard: Krop, bevægelse og trivsel. Æstetik, kreativitet og eksperimenter / Niels Falk Hansen og Karen Stine Egelund. Understøttende undervisning : hvad, hvordan og hvorfor? / Trine Ankerstjerne og Lea Ringskou) ; Samarbejde og udvikling (Pædagogers faglighed på tværs af fritid og skole / Mathilde Knage og Lena Højgaard Jannsen. Ditte Tofteng: Den fælles opgave : tværprofessionelle indsatser og samarbejdsflader. Mette Høgh Stæhr: Hvem skal passe mit barn i dag? Pædagogers samarbejde med forældre i fritid og skole. Trine Ankerstjerne: Professionsidentitet : mellem fritid og skole)
  ISBN nr.: 
  9788771606867
  Omfang: 
  279 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47355869|260|a
  Available: 
  870970-basis:47355869|980|a
 5. Motion og bevægelse i skolen

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53761836|980|.
  Bidrag af: 
  Søren Andkjær, Tom Havemann, Jens-Ole Jensen (f. 1968), Henrik Taarsted Jørgensen, Esben Volshøj
  Note: 
  Indhold: Motion og bevægelse - hvorfor?. (Jesper Lundbye-Jensen: Hvad kan vi lære af den neurovidenskabelige tilgang til bevægelse, kognitive funktioner og læring. Ole Lund: At bevæge sig dybere ind i lærestoffet - hvordan kan kropslig bevægelse understøtte elevers boglige læring?. Øyvind Førland Standal: Kropslig dannelse - "bevægelsesliteracy" som pædagogisk model. Yngvar Ommundsen: Motion og bevægelses betydning for elevernes psykosociale sundhed, trivsel og velvære ; Fysisk aktivitet og sundhed / Malte Nejst Larsen, Peter Krustrup og Niels Wedderkopp. Motion og bevægelse - handlemuligheder i praksis (Henrik Taarsted Jørgensen: "Bevægelse er, når eleverne ikke sidder på en stol" - om lærernes forståelse af motion og bevægelse i undervisningen. Bent Vigsø: Pædagogen i skolen, det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger om bevægelse i skolen. Charlotte Østergaard: Motiverende og inkluderende bevægelsesaktiviteter i skolen. Trivsel og bevægelse i skolen / Søren Smedegaard og Thomas Skovgaard. Motion og bevægelse i udskolingen / Esben Volshøj og Lise Réol. Søren Andkjær: Friluftsliv og outdoor i skolen. Bevægelse i fremtidens skole - fra udfordringer til muligheder / Andreas Bolding Christensen og Bodil Borg Høj. Jens-Ole Jensen: Ståsteder i bevægelse - hvad er meningen med bevægelse i skolen?
  ISBN nr.: 
  9788741268835
  Omfang: 
  262 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53761836|260|a
  Available: 
  870970-basis:53761836|980|a
 6. En skole i bevægelse : læring, trivsel og sundhed

  • Bog
  37.14613 SKO

  En skole i bevægelse : læring, trivsel og sundhed

  2017
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Bud på hvordan man arbejder med læring, trivsel og sundhed sat i forhold til skolen efter skolereformen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53594239|980|.
  Bidrag af: 
  Anette Schulz, Anette Schulz, Jesper von Seelen
  Note: 
  Indhold: Banen kridtes op (Bjarne Bruun Jensen: Deltagelse som forudsætning for læring, trivsel og sundhed. Frank Kjøge Stenholt Hansen: Den åbne skole i praksis) ; Bevægelse, læring, trivsel og sundhed (Jesper von Seelen: Bevægelse i skolen - hvad ved vi? Lise Hostrup Sønnichsen: Børns forskellige roller i skolen og det at være og kunne. Claus Løgstrup Ottesen: Bevægelse integreret i undervisningen. Nyt idrætsfag - nye idrætslærere? / Katrine Bertelsen & Tine Hedegaard Bruun) ; Mad, læring, trivsel og sundhed (Lone Lindegaard Nordin: Skolemad, læring og implementering. Dorte Ruge: LOMA - eksempel på en integreret tilgang til sund skolemad) ; Ulige muligheder for læring, trivsel og sundhed (Anette Schulz: Ulige muligheder for læring, trivsel og sundhed. Inklusion i praksis / Anette Schulz & Ulla Pedersen. Mette Munk: Inklusion og eksklusion i idrætsundervisningen. Karakterstyrker, mindfulness og bevægelse i skolen - en vej til inkluderende læringsmiljøer / Sanne Feldt-Rasmussen, Kristian Rasmussen & Claus Løgstrup Ottesen) ; Samarbejde på tværs af faggrænser og professioner (Cristina Daniela Gulløv: Pædagogen i det tværfaglige samarbejde om den understøttende undervisning. Ulla Pedersen: Videndeling i hverdagens netværk) ; Evaluering (Monica Carlsson: Trivselsmålinger - et led i evalueringen og kvalitetssikring i skolen. Ulla Pedersen: Story/dialogue - en evaluering med handlekraft)
  ISBN nr.: 
  9788750051008
  Omfang: 
  331 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53594239|260|a
  Available: 
  870970-basis:53594239|980|a
 7. Kunst og kultur i skolen

  • Bog
  70 KUN

  Kunst og kultur i skolen

  2017
  1. oplag (2017)
  Inspiration til skolers arbejde med børns møde med kunst og kultur. Med praktiske eksempler fra bl.a musik, drama og dans
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53158056|980|.
  Bidrag af: 
  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, Gitte Frausing, Anette Grønholt Andersen, Eva Lillegaard Hansen
  Note: 
  Indhold: Inspiration til børns møde med kunst / Anette Grønholt Andersen og Gitte Frausing. Thorstein Thomsen: At bygge et barn. Merete Riisager: Kunst og kultur giver skoledagen dybde. Søren Pind: Kulturen er det vigtigeste. Kirsten Langer: Den åbne skole. Malene Pedersen: Samarbejde mellem skole og kunstner. Anette Grønholt Andersen: Alle skoler har en kulturkoordinator!. Anne Mette Høncke: Ejerskabets kraft : Kurator for en dag. ABC : fontdesign i førskolen / Kristina Høier Kristiansen og Mette Strømgaard Dalby. Ebbe Høyrup: Hjerne og hjerte. Kristian Bach Petersen: Kan du være kreativ på kommando?. Malene Lynggaard S. Thomassen: Hvad sker der, når kultur, erhverv og foreningsliv sættes ind i årsplanen?. Dans i skolen - mere end blot en enkeltstående oplevelse / Michael Gjølbye Madsen, Anna Katrine Korning og Anna Marie Krarup. N. Asbjørn Holm: Skipperen, Splejsen, Skuden og Skroget. Malene Hedetoft: På gulvet med Gespenst i danskfaget. Hovedet ved det godt, men forstår man det med krop og sanser?. Anne Waagepetersen: Kreative workshops i samarbejde med billedskolen. Allan Morell: Rammesætning for samarbejde mellem folkeskole og musikskole. Eva Lillegaard Hansen: Skolekulturnetværk i Billund Kommune. Dorthe Andreas: På opdagelse. Charlotte Olling Rebsdorf: Fotosyntese - en kulturel udtryksform i 3. klasse. Inge-Merete Bøge: Museet som inkluderende, engagerende og dannende instans. Tatiana Chemi: Kunstens læringsrum. René Larsen Visholm: Det vellykkede møde med autentiske genstande og fagligt personale. Lene Sejerkilde: Børn til alle tider i Børnenes Hovedstad.Tine Engel Mogensen ; Det gode samarbejde. Ulla Kjær Kaspersen: PLC betyder noget for den åbne skoles succes. Lise Marie Seidelin Nedergaard: Teaterforløb på Børnekulturhuset Fyrtøjet. Tine Arnoldi: Metoden er ALT. Levende viden på museet / Anne-Sofie Lundtofte og Trine Wittorff-Brander. Sonya Christie: At tumle med musikteori
  ISBN nr.: 
  9788787284578
  Omfang: 
  160 sider
  Udgiver: 
  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53158056|260|a
  Available: 
  870970-basis:53158056|980|a
 8. Undervisningsministeren er på vildspor

  • Avisartikel

  Undervisningsministeren er på vildspor

  I: Politiken, 2019-11-05, Sektion 2, s. 5-6
  Det er uklogt, at undervisningsministeren vil gøre det lettere at sende elever til specialundervisning. Sats hellere på den inkluderende skole
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:47346622|980|.
  Omfang: 
  Sektion 2, s. 5-6
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2019-11-05
  By: 
  870971-avis:47346622|260|a
  Available: 
  870971-avis:47346622|980|a
 9. Specialpædagogik i læreruddannelsen

  • Bog
  37.7 SPE

  Specialpædagogik i læreruddannelsen

  2016
  1. udgave, 3. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52536804|980|.
  Bidrag af: 
  Jørgen Christiansen (f. 1958-04-20), Torben Pedersen (f. 1972-07-01), Brian Degn Mårtensson
  Note: 
  Indhold: Jørgen Christiansen: Elever i komplicerede læringssituationer - specialpædagogik i nye forståelser ; Normalitet og afvigelser - paradigmer og forståelser (Karen B. Braad: Hvem må være med? : et historisk perspektiv på normalitet og afvigelse. Christian Quvang: Inklusion som den nye "store fortælling" - også i specialpædagogik. Arne Poulsen: Udviklingsproblemer og den sociale arv af psykosociale problemer : risikofaktorer og mønsterbrydere) ; Inkluderende undervisning og undervisningsdifferentiering (Når mine elever har brug for hjælp - hvad skal, kan og bør jeg så gøre? / Signe Holm-Larsen og Brian Degn Mårtensson. Inklusion i almenundervisningen - belyst fra praksisfeltet / Sofia Esmann og Laura Emtoft. Overskridende læring - med henblik på rekonceptualisering af strukturforståelsen i ADHD-pædagogik / Karen-Lis Kristensen og Line Lerche Mørck) ; Elevplaner og deltagelsesprofiler (Andreas Rasch-Christensen: Målstyring og elevplaner. Systematiske observationer som opmærksomhedsredskab /Tine Basse Fisker og Ditte Dalum Christoffersen. Hvad virker i specialundervisningen? / Peder Haug og Thomas Nordahl) ; Tværprofessionelt samarbejde (Andy Højholdt: Tværprofessionelt samarbejde - en del af den inkluderende pædagogiske indsats. Torben Pedersen: Understøttende undervisning. Anne Morin: Tværprofessionelt samarbejde på tværs af skole, PPR og psykiatri) ; Undersøgelses-, udviklings- og formidlingskompetence i inkluderende undervisning (Niels Egelund: Udvikling af en inkluderende skole. Inklusionsunderstøttende teamsamarbejde /Anne Linder og Jesper Gregersen. Forældresamarbejde med elever i komplicerede læringssituationer / Bjørg Kjær og Niels Kryger
  ISBN nr.: 
  9788741263069
  Omfang: 
  313 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52536804|260|a
  Available: 
  870970-basis:52536804|980|a
 10. Inklusion, udsathed og tværprofessionelt samarbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52581591|980|.
  Bidrag af: 
  Vibe Larsen, Bjørn Hamre
  Note: 
  Indhold: Inklusion (Julie Allan: At tænke inklusion anderledes. Inklusion som udfordring i skolens hverdag : et aktionsforskningsperspektiv / Ditte Tofteng & Mette Bladt. Morten Timmermann Korsgaard: Sindsvidde og inklusion : mod en re-pædagogisering af et politiseret begreb. Flerfaglighed som nødvendighed for udvikling af inkluderende læringsmiljøer / Lotte Hedegaard-Sørensen og Janne Hedegaard Hansen). Det tværprofessionelle samarbejde (Crisstina Munck: Når den pædagogiske faglighed undermineres af psykologien. Anne Morin: Et positioneret samarbejde : på tværs af skole, PPR og psykiatri. Maja Røn Larsen: Drengen, der ønskede sig en diagnose. Bjørn Hamre: Når diagnosen dikterer pædagogikken). Udsathed (Skoleklassen som social eksklusion / Tekla Canger og Vibe Larsen. Helle Rabøl Hansen: Mobning forstået som ekstrem eksklusion. Üzeyir Tireli: Udsathed som dilemma i ungdomsklubbens praksis. Inkluderende grænsefællesskaber, bandeinvolvering og bandekonflikter / Line Lerche Mørck i samarbejde med Khaled Hussain, Camilla Sys Møller-Andersen og Anne-Mette Palm)
  ISBN nr.: 
  9788771186062
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52581591|260|a
  Available: 
  870970-basis:52581591|980|a