term.subject="ældreforsorg"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Minoritetsældre og selvudpegede hjælpere : kommunal velfærd og omsorg i forandring

  • Bog
  38.65 MIN

  Minoritetsældre og selvudpegede hjælpere : kommunal velfærd og omsorg i forandring

  2021
  1. oplag (2021)
  Serviceloven giver mulighed for at en ældre kan udpege hjælper, typisk et familiemedlem, som kommunen ansætter til at udføre den pleje som den ældre er visiteret til. Bogen præsenterer resultaterne af et større etnografisk studie af, hvordan ordningen bliver brugt af ældre med minoritetsbaggrund og hvilke muligheder og problematikker det giver
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61762868|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772194325
  Omfang: 
  218 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61762868|260|a
  Available: 
  870970-basis:61762868|980|a
 2. Gerontologi - når det aldrende menneske bliver sygt eller svækket

  • Bog
  : Gerontologi - når det aldrende menneske bliver sygt eller svækket
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48503497|980|.
  Bidrag af: 
  Stinne Glasdam, Frode F. Jakobsen
  Note: 
  Indhold: Lone Grøn: Sårbarhed i ældrelivet mellem kategorisering og erfaring : hvem er de sårbare ældre?. Ulla Skjødt: Ældreliv i den politiske tilrettelæggelse af boliger til svækkede ældre : et historisk perspektiv. Beboerfællesskaber på plejehjem - med fokus på mennesker med demens / Adelheid Hummelvoll Hillestad og Christine Øye. Oddrunn Sortland: Arbejdsdeling og organisering af hjælp til ældre hjemmeboende : et spændingsfelt mellem den ældre, familien og hjemmeplejen. Amy Clotworthy: "Hjemmearbejde" : om hvordan hverdagsrehabilitering i hjemmet påvirker ældre borgere. Rikke Nøhr Brünner: At miste en livsledsager i sit otium. Tom Andersen Kjær: Når døden er i sigte
  ISBN nr.: 
  9788712060871
  Omfang: 
  136 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48503497|260|a
  Available: 
  870970-basis:48503497|980|a
 3. Gammel i København : liv og livsvilkår 1891-2018

  • Bog
  30.1668 GAM

  Gammel i København : liv og livsvilkår 1891-2018

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Et indblik i ældre menneskers livsbetingelser i København, set med et historisk og nutidigt blik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46390644|980|.
  Bidrag af: 
  Amalie Harder Hesel
  Note: 
  Indhold: Nete Balslev Wingender: En storby i vækst : København omkring 1900, 1950 og 2000 ; Uden værdig levevis - ingen alderdomsydelse : alderdomsforsorg i København 1891-1961. Anders Møller: Hvor har alderdommen hjemme? : tre boligformer for gamle mennesker i København 1900-1960. Tenna Jensen: Uden mad og drikke - : mad til gamle mennesker i København fra 1800-tallet til 1960'erne. At komme rundt i København : ældre menneskers muligheder for at deltage i bylivet fra 1960 til 2015 / Kamilla Nørtoft og Tenna Jensen. Aske Juul Lassen: Aktive ældreliv : den gode alderdom i det tidlige 2000-tal
  ISBN nr.: 
  9788771187878
  Omfang: 
  155 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46390644|260|a
  Available: 
  870970-basis:46390644|980|a
 4. Det aldrende samfund : udfordringer og nye muligheder

  • Bog
  30.1668 ALD

  Det aldrende samfund : udfordringer og nye muligheder

  2015
  1. udgave, 1. oplag (2015)
  I en række bidrag præsenteres den nyeste interdisciplinære og forskningsbaserede viden om en række væsentlige aldringsrelaterede temaer, fx den demografiske udvikling, ældres deltagelse på arbejdet og i frivillige aktiviteter, finansiering af udgifter til pension og ældrepleje, styringsformer i ældreplejen samt nye metoder og teknologier
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52026598|980|.
  Bidrag af: 
  Per H. Jensen (f. 1951), Tine Rostgaard
  Note: 
  Indhold: Det aldrende samfund : udfordringer og nye muligheder / Per H. Jensen & Tine Rostgaard. Demografi og økonomi (Et demografisk billede af de ældre i Danmark - nu og i fremtiden / Lisbeth B. Knudsen og Tine Rostgaard. Seniorerne og arbejdsmarkedet : beskæftigelsesmønstre, politiske initiativer og effekter / Per H. Jensen & Poul Thøis Madsen. Jørgen Goul Andersen: Det danske pensionssystem : social og økonomisk succes, politisk sårbar. Udgifter til ældrepleje : variationer mellem danske kommuner / Per H. Jensen & Henrik Lolle). Frivillighed (Per H. Jensen: Frivillighed blandt ældre i et komparativt perspektiv : muligheder og begrænsninger. Frivillighed blandt ældre : aktiv aldring i civilsamfundet / Morten Frederiksen og Hans-Peter Qvist). Boligen og arkitekturens betydning (Mary-Ann Knudstrup: Arkitektur og trivsel. Jonas E. Andersson: Den gode aldring set ud fra arkitektkonkurrencer og sociale reformer). Ældrepleje (Tine Rostgaard: Kvalitetsreformer i hjemmeplejen : balancen mellem standardisering og individualisering. Introduktion af marked og konkurrence i ældreplejen : udvikling og konsekvenser / Tine Rostgaard og Tilde Bertelsen. Livskvalitet i senlivet : hjemmehjælpens betydning for ældres livskvalitet / Stine Rasmussen ... et al. Ældrepleje : fra uformelt til formelt arbejde i et komparativt perspektiv / Per H. Jensen & Rasmus Juul Møberg). Nye metoder og teknologier (Barbara Fersch: "Det nye ord bliver rehabilitering" : lokale policy-aktørers syn på hverdagsrehabilitering som (nyt) koncept i ældreplejen. Robotter ad nye veje i Billund : robotstøvsugerens indtog i ældreplejen / Anne Sigh, Jeppe Agger Nielsen & Kim Normann Andersen. Hanne Mette Ochsner Ridder: Musikterapi som bidrag til en tværfaglig og personcentreret demensomsorg. Perspektivering / Per H. Jensen & Tine Rostgaard)
  ISBN nr.: 
  9788771183283
  Omfang: 
  317 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52026598|260|a
  Available: 
  870970-basis:52026598|980|a
 5. Gamles sociale liv

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51591119|980|.
  Note: 
  Bygger på hans ph.d.-afhandling: Becoming a nursing home resident, Indhold: Historier om de gamles liv ; Isoleret i eget hjem - fanget i egen krop ; Opløsning af hjem og afvikling af identitet ; At blive en god beboer ; Adgang til sociale fællesskaber ; Social pleje - anbefalinger og opgaver ; Forslag til opgaver
  ISBN nr.: 
  9788762814745
  Omfang: 
  144 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51591119|260|a
  Available: 
  870970-basis:51591119|980|a
 6. Seniorpsykologi : introduktion til seniorpsykologiens teori og anvendelse

  • Bog
  13.48 RØP

  Seniorpsykologi : introduktion til seniorpsykologiens teori og anvendelse

  2015
  1. udgave, 1. oplag (2015)
  Et teoretisk og praktisk fundament for en bedre forståelse af den hurtigt voksende befolkningsgruppe af mænd og kvinder +60 år. Med introduktion af en række værktøjer, der kan bruges af de mange faggrupper, der kommer i kontakt med denne gruppe
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51732669|980|.
  Bidrag af: 
  Christer Österberg
  Note: 
  Indhold: Seniorerne - hvem er de? ; Hjernens anatomi og funktioner ; Specifikke forhold ved seniorhjernen ; Seniorlivet ; Professionel kontakt ; Kognitiv træning ; Brainfitness i hverdagen ; Emotionel coaching
  ISBN nr.: 
  9788793114388
  Omfang: 
  105 sider
  Udgiver: 
  Systime profession
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51732669|260|a
  Available: 
  870970-basis:51732669|980|a
 7. Den moderne alderdom

  • Bog
  30.1668 WIS

  Den moderne alderdom

  1996
  1. udgave, 1. oplag
  På baggrund af danske og internationale undersøgelser gives et bud på, hvorledes samfundet fra et ældreperspektiv til udvikle sig frem vil år 2030
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:21411779|980|.
  ISBN nr.: 
  8790053605
  Omfang: 
  89 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:21411779|260|a
  Available: 
  870970-basis:21411779|980|a
 8. Det er ikke så ringe endda : gode historier fra den offentlige ældrepleje 2001-2002

  • Bog
  38.6 DET

  Det er ikke så ringe endda : gode historier fra den offentlige ældrepleje 2001-2002

  2002
  Gode historier fra ældreplejen fortalt af de ældre
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:24291146|980|.
  Bidrag af: 
  Inger Christensen, Karen Korsgaard, Omsorgsorganisationernes Samråd
  ISBN nr.: 
  8787561352
  Omfang: 
  80 sider
  Udgiver: 
  Omsorgsorganisationernes Samråd
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:24291146|260|a
  Available: 
  870970-basis:24291146|980|a
 9. Livskvalitet hos de svageste ældre : en undersøgelse af tre plejehjem

  • Bog
  38.63 CHR

  Livskvalitet hos de svageste ældre : en undersøgelse af tre plejehjem

  2000
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:112815848|980|.
  Note: 
  Indhold: Baggrund; Præsentation af de undersøgte plejehjem; Metoder og etiske overvejelser; Begrebsafklaring og teoretisk perspektiv; Samfundets kulturelle værdier og normer; Personalets ideal; Afhængighed - en verden på plejehjem
  Omfang: 
  130 sider
  Udgiver: 
  Ældresagen
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:112815848|260|a
  Available: 
  830190-katalog:112815848|980|a
 10. Ældreområdet i Holsted Kommune : en brugerundersøgelse af den integrerede hjemmepleje

  • Bog
  38.6 TIL

  Ældreområdet i Holsted Kommune : en brugerundersøgelse af den integrerede hjemmepleje

  1995
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:112856854|980|.
  Omfang: 
  73 sider
  Udgiver: 
  Sydjysk Universitetscenter
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:112856854|260|a
  Available: 
  830190-katalog:112856854|980|a