term.subject="Danmark"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Friskoler i ny belysning : observationer på baggrund af 506 friskoler oprettet i årene 1839-1949

  • Bog
  37.3637 CHR

  Friskoler i ny belysning : observationer på baggrund af 506 friskoler oprettet i årene 1839-1949

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38776819|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771533705
  Omfang: 
  283 sider
  Udgiver: 
  Kahrius
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38776819|260|a
  Available: 
  870970-basis:38776819|980|a
 2. De danske kvinders historie

  • Bog
  30.1726 DAN

  De danske kvinders historie

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Grundbog om dansk kvindehistorie fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag med udblik til den engelske, franske og amerikanske kvindehistorie
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61841369|980|.
  Bidrag af: 
  Poul Steiner Jensen
  Note: 
  Indhold: 1770-1850 : den tidlige kvindesag ; 1850-1915 : fra grundlov til stemmeret ; 1915-1940 : seksualitet og børnebegrænsning ; 1940-1960 : kvinder i krigstid og fredstid ; 1960-2000 : velstandsboom og kvinder i protest ; Efter 2000: den danske kvinde i et nyt årtusinde
  ISBN nr.: 
  9788743320845
  Omfang: 
  210 sider
  Udgiver: 
  Systime
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61841369|260|a
  Available: 
  870970-basis:61841369|980|a
 3. Elevperspektiver

  • Bog
  : Elevperspektiver
  37.363 ELE

  Elevperspektiver

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne antologi tager udgangspunkt i skoledagen set fra elevens perspektiv, for på den baggrund at forbedre elevernes skolegang. Bogen har relevans for lærere, lærerstuderende, skolepolitikere samt andre med engagement i grundskolen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38821865|980|.
  Bidrag af: 
  Claus Munch Drejer, Micki Sonne Kaa Sunesen, Ditte Dalum Christoffersen
  Note: 
  Indhold: Hvad er elevperspektiver? (Claus Munch Drejer: Tre perspektiver på eleven. Søren Pjengaard: Fem forskellige elevperspektiver med konsekvenser for skolens praksis og dannelsesopgave. Kit Stender Petersen: Et børneetisk perspektiv : om solidaritet og opmærksomhed i arbejdet med børn og unge. Katrine Cecilie Weiland Willaa: Følelsesreglernes betydning for børns følelsesmæssige trivsel i indskolingen). Hvorfor er elevperspektiver væsentlige at medtænke i skolen som praksisform? (Tekla Canger: Fortællingens potentiale : unges perspektiver på marginalisering. Laila Colding Lagermann: Inddrag maraginaliserede unge som en del af løsningen - ikke blot som en del af problemet. Ditte Dalum Christoffersen: "Jeg kan ikke sidde stille". Louise Klinge: Børns perspektiver på relationen til deres lærere). Hvordan kan man arbejde med elevperspektiver i skolen (Micki Sonne Kaa Sunesen: Eleven som forsker. Suna Christensen: Klimastrejke som skoleudviklingsperspektiv. Pernille Rosenkilde: Inddragelse af elevperspektiver i en inkluderende praksis. Visual thinking strategies : at støtte elever i at sætte ord på det, de ser / Anne Zieler & Marie Abel Heise. Kedsomhed i skolen / Mette Marie Ledertoug & Nanna Paarup)
  ISBN nr.: 
  9788772047003
  Omfang: 
  221 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38821865|260|a
  Available: 
  870970-basis:38821865|980|a
 4. Datasans : etisk skole- og uddannelsesledelse med data

  • Bog
  37.363 DAT

  Datasans : etisk skole- og uddannelsesledelse med data

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Data og tolkning af data er blevet en væsentlig del af ledelse af skoler på godt og ondt. Denne bog viser skoleledere, skoleforvaltninger samt forskere, der arbejder med data, hvorledes de kan skabe frugtbar, etisk skole- og uddannelsesledelse på baggrund af data
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39006839|980|.
  ISBN nr.: 
  9788776832056
  Omfang: 
  326 sider
  Udgiver: 
  Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39006839|260|a
  Available: 
  870970-basis:39006839|980|a
 5. Museologi mellem fagene

  • Bog
  : Museologi mellem fagene
  06.1 MUS

  Museologi mellem fagene

  2021
  1. oplag (2021)
  Undersøgelse af dialogen mellem fag og museologi på 16 forskellige forskningsområder. Bogen afspejler 50 års udvikling på området og berører alt fra levendegørelse over brugerinddragelse og stakeholderanalyse til udstillingsæstetik og postkolonialisme
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38604392|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Brædder, Vinnie Nørskov, Lise Skytte Jakobsen, Ane Hejlskov Larsen
  Note: 
  Indhold: Materialitet og immaterialitet (Per Dahl: Danske forfattermuseer : former og formidling. Antropologi : levende mennesker og levende ting / Thomas Fibiger, Sophie Hooge Seebach og Thea Skaanes. Kunsthistorie og museologi : museologiske processers betydning for kunstværkers værdi / Lise Skytte Jakobsen og Ane Hejlskov Larsen. Mellem kunst og arkæologi : klassisk arkæologisk udstillingspraksis / Lærke Maria Andersen Funder og Vinnie Nørskov) ; Roller og identitet (David C. Harvey: Kulturarvens geografier : museer som rum for dialog. Gertrud Latif Knudsen: Stakeholderteori på museet. Britta Timm Knudsen: Oplevelsesøkonomi på museum. Marianne Achiam: Naturvidenskabens museer og museernes naturvidenskab) ; Rum og steder (Kritisk kulturarv, arkæologi og fængselsmuseer : et spørgsmål om autenticitet, oplevelser og aktivisme / Laura McAtackney og Helle Schmidt. Sally Thorhauge: Museet som læringsmiljø : museologi i et pædagogisk og didaktisk perspektiv. Animerende lyd : at færdes på museer gennem musik, lyd, tid og rum / Ansa Lønstrup og Charlotte Rørdam Larsen) ; Performativitet - nedbrydning af hierarkier (Brugerinddragende museumsdesign / Nanna Holdgaard og Dagny Stuedahl. Anne Brædder: Aktive fortidsbrugere : frivillige aktører i frilandsmuseers levendegørelse. Ida Krøgholt: Dramaturgier i museet : om museet som performativt rum. Karin Tybjerg: Medicinske museer : museet som trickster. Peter Pentz: Det arkæologiske museum : et museum om tiden i tiden)
  ISBN nr.: 
  9788771847444
  Omfang: 
  432 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, forskningsniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38604392|260|a
  Available: 
  870970-basis:38604392|980|a
 6. Skolen og den transnationale vending : dansk uddannelsespolitik og dens europæiske og angloamerikanske forbindelser

  • Bog
  37.363 KRE

  Skolen og den transnationale vending : dansk uddannelsespolitik og dens europæiske og angloamerikanske forbindelser

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  De transnationale uddannelsespolitiske samarbejder påvirker den danske skole- og uddannelsespolitik og trækker den i en angloamerikansk og europæisk retning. Bogen sætter denne udvikling, og den modstand dette genererer, ind i en større sammenhæng
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39168804|980|.
  Note: 
  Indhold: Dansk skole- og læreruddannelsespolitik : mellem nationalt, internationalt og transnationalt anliggende ; Den transnationale vending i europæisk skole- og uddannelsespolitik ; Den anglomaerikanske dominans og nye former for sammenligning og vidensproduktion ; Den transnationale vending i dansk skole- og uddannelsespolitik : vendingen (sammenfattet), modstanden og fremtiden
  ISBN nr.: 
  9788776831738
  Omfang: 
  286 sider
  Udgiver: 
  Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, forskningsniveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39168804|260|a
  Available: 
  870970-basis:39168804|980|a
 7. Fra velfærdsstat til overvågningsstat : algoritmernes magt i den offentlige forvaltning

  • Bog
  35 FRA

  Fra velfærdsstat til overvågningsstat : algoritmernes magt i den offentlige forvaltning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Debatantologi med fokus på den aktuelle digitalisering af velfærdsstaten. Betyder digitaliseringen, at vi med "algoritmernes magt i den offentlige forvaltning" bevæger os fra at være en velfærdsstat til en overvågningsstat? For dem, som følger debatten om digitaliseringen af vores samfund, og vigtig læsning fx for politikere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61653708|980|.
  Bidrag af: 
  Michael Jarlner, Michael Jarlner, Kim Escherich
  Note: 
  Indhold: Fra Kolding til fremtiden - mellem velfærd og overvågning / Michael Jarlner. Velkommen til Styrelsen for Digital Fornuft & Filosofi / Kim Escherich. Velfærdsstaten som eksperimentarium / Birgitte Arent Eiriksson. Prædiktive algoritmer : den forebyggende stat og den risikoscorede borger / Helene Friis Ratner. Transparens i det offentliges brug af maskinlæring / Marya Akhtar. Influencer-staten / Mikkel Flyverbom, Frederik Schade. Når algoritmen får det sidste ord / Hanne Marie Motzfeldt. En af vejene til tryghed er afskaffelse af demokratiet / Klavs Birkholm
  ISBN nr.: 
  9788757452938
  Omfang: 
  195 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61653708|260|a
  Available: 
  870970-basis:61653708|980|a
 8. Skolen i udvikling : kan reformer overhovedet lykkes?

  • Bog
  37.363 ULH

  Skolen i udvikling : kan reformer overhovedet lykkes?

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Den danske grundskole har været genstand for mange reformer gennem de sidste 25 år. Denne bog dykker ned i reformerne og viser på denne baggrund mulige veje frem til en succesfuld udvikling af grundskolen. For alle med engagement i skolen og i særdeleshed skoleledere og skolepolitikere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39503972|980|.
  Note: 
  Indhold: Kan skoleudvikling lykkes? ; Driverbegrebet og internationale perspektiver på skolereformer ; Skoleudvikling i Danmark fra tusind blomster til stram statslig styring ; Positive og negative drivere i skoleudviklingen i Danmark ; Fremtidens drivere i skoleudvikling hvis det skal lykkes
  ISBN nr.: 
  9788772340524
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39503972|260|a
  Available: 
  870970-basis:39503972|980|a
 9. Vi skal turde : inspirationsbog - til dig, der gerne vil blive bedre til at være sammen med dem, der har en anden oprindelse og kulturbaggrund end dig

  • Bog
  30.1645 NØR

  Vi skal turde : inspirationsbog - til dig, der gerne vil blive bedre til at være sammen med dem, der har en anden oprindelse og kulturbaggrund end dig

  2021
  1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62082739|980|.
  Bidrag af: 
  Dialog på tværs forening, Malene Fenger-Grøndahl
  ISBN nr.: 
  9788797320884
  Omfang: 
  103 sider
  Udgiver: 
  Dialog på Tværs
  Målgruppe: 
  folkeskoleniveau, gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, børnematerialer, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62082739|260|a
  Available: 
  870970-basis:62082739|980|a
 10. Hvor folk færdes : 50 kunstudsmykninger fra Ny Carlsbergfondets historie

  • Bog
  Tom Hermansen: Hvor folk færdes : 50 kunstudsmykninger fra Ny Carlsbergfondets historie
  70.96 HER

  Hvor folk færdes : 50 kunstudsmykninger fra Ny Carlsbergfondets historie

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2020 [i.e. 2021])
  50 enestående værker, finansieret af Ny Carlsbergfondet, gennem de sidste 10 årtier. For kunstinteresserede
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38582429|980|.
  Bidrag af: 
  Ny Carlsbergfondet
  Note: 
  Indhold: Sport (Vilhelm Lundstrøm : Frederiksberg Svømmehal, 1938 ; Aage Sikker Hansen : K.B. Hallen, 1939 ; Gerhard Henning : Faaborg Stadion, 1942 ; Helge Jensen : Danske Studenters Roklub, 1943 ; Christine Swane : Damsøbadet, 1951 ; Viera Collaro : K.B. Hallen, 2018) ; Oplysning (Troels Trier : Vallekilde Højskole, 1929 ; Holger Jacobsen m.fl. : Det Kongelige Teater, 1933 ; Robert Storm Petersen : Esbjerg Hovedbibliotek, 1933 ; Jens Søndergaard : Thisted Bibliotek, 1939 ; Erik A. Frandsen : Videnskabernes Selskab, 2011 ; Anette Harboe Flensburg : Johan Borups Højskole, 2019 ; Carsten Höller : Dansk Arkitektur Center (DAC), 2020) ; Uddannelse (Vilhelm Bjerke Petersen : Højdevangens Skole, 1939 ; Jørgen Gudmundsen-Holmgreen : Horsens Gymnasium & HF, 1945 ; Niels Leergaard : Esbjerg Realskole, 1947 ; Else Alfelt : Th. Langs HF & VUC, 1965 ; Per Kirkeby : Aarhus Universitet, 2001 ; Morten Stræde : Aarhus Universitet, 2008 ; Eva Koch : Eriksminde Efterskole, 2013 ; Eva Steen Christensen : Herlufsholm Kostskole, 2015 ; HuskMitNavn : Høng Gymnasium & HF, 2017 ; Spencer Finch : Aalborg Universitet, 2018) ; Omsorg (Victor Haagen-Müller : Godhavn, 1932 ; Jais Nielsen : Amager Hospital, 1935 ; Georg Jacobsen : Søndermark Krematorium, 1938 ; Niels Larsen Stevns : Slagelse Hospital og Kloster, 1938 ; William Scharff : Aktivitetscenter Vintersbølle, 1942 ; Hans Scherfig : Københavns Universitet, 1949 ; Christian Lemmerz : Bispebjerg Hospital, 2017) ; Administration (Johannes Larsen : Odense Rådhus, 1937 ; Th. Hagedorn-Olsen : Aarhus Rådhus, 1947 ; Olaf Rude : Christiansborg Slot, 1954 ; Egill Jacobsen : Hvidovre Rådhus, 1958) ; Kunst i byrummet (Hugo Liisberg : Odense Å, 1939 ; Gottfred Eickhoff : Torvet, Sakskøbing, 1940 ; Alberto Giacometti : Nørregade, Holstebro, 1942 ; Hanne Varming : Kultorvet, København, 1990 ; Mogens Møller : Det Kgl. Biblioteks Have, 1999 ; Bjørn Nørgaard : Nørreport, Holstebro, 2004 ; Jeppe Hein : Den Blå Planet, 2015 ; Karin Lorentzen : Torvet, Lemvig, 2020) ; Mindesmærker (Niels Skovgaard : Vartov, 1932 ; Johannes Bjerg : Torvet, Ringsted, 1937 ; Astrid Noack : Skagens Museum, 1939 ; Hein Heinsen : Ribe Domkirkeplads, 2015 ; Elisabeth Toubro : Frue Plads, København, 2017) ; Kirker (Jørn Larsen : Udlejre Kirke, Ølstykke, 1996 ; John Kørner : Østerhåb Kirke, Horsens, 2011 ; Jesper Christiansen : Frederikskirken, Paris, 2019)
  ISBN nr.: 
  9788792596703
  Omfang: 
  383 sider
  Udgiver: 
  Ny Carlsbergfondet, Strandberg Publishing
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38582429|260|a
  Available: 
  870970-basis:38582429|980|a