term.subject="IT"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Destruktiv digitalisering : en debatbog om Sundhedsplatformen 2016-2021

  • Bog
  Niels Bentzon, Jacob Rosenberg (f. 1964): Destruktiv digitalisering : en debatbog om Sundhedsplatformen 2016-2021
  61.9 DES

  Destruktiv digitalisering : en debatbog om Sundhedsplatformen 2016-2021

  2021
  1. udgave, 3. oplag (2021)
  Fortælling indefra om digitaliseringen af det danske sygehusvæsen og beslutningen om at splitte Danmark op med forskellige elektroniske patientjournaler. Og om Sundhedsplatformens betydning for sygehusenes ledelse, arbejdsklima, økonomi, behandlingskvalitet og patientsikkerhed
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61582754|980|.
  Bidrag af: 
  Jes Søgaard, Benedicte Dahlerup, Jørgen Bansler
  Note: 
  Indhold: It-projektet der kørte af sporet ; Baggrund og forhistorie ; Beslutningsprocessen ; Implementeringsprocessen ; Patienten væk fra centrum ; Arbejdsklimaets nedkøling ; Round Up på sekretærerne ; Da forskningsdata tørrede ud ; Når ønsketænkning afgør sagen ; Tillidsbruddet og knægtelse af ytringsfriheden ; Tyranniets pris ; Min afsked med SP-ismen ; Bertel Haarders politiske analyse ; Konklusioner og perspektiver
  ISBN nr.: 
  9788793810952
  Omfang: 
  317 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61582754|260|a
  Available: 
  870970-basis:61582754|980|a
 2. Dét skal du ordne på nettet : om digitalt udsatte ældre

  • Bog
  19.639 DÉT

  Dét skal du ordne på nettet : om digitalt udsatte ældre

  2021
  1. oplag (2021)
  Digitaliseringen er ikke en fordel for alle. Det efterlader en gruppe af ældre med en følelse af afmagt og større afstand til det offentlige. For beslutningstagere og ansatte i det offentlige
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39014343|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvem var det lige, der spurgte de ældre? : om hvorfor vi overhovedet skal digitalisere ; Man skal være stærk for at være svag : hvem er de digitalt udsatte ældre? ; Når NemID ikke er nemt : kontakten til det offentlige og de udsattes rettigheder ; Facebook - social gift og vidundermiddel : inklusion og eksklusion i den digitale tidsalder ; Hjælp, jeg har fået hjælp! : de udsatte ældres mulighed for at beskytte deres privatliv ; "Vi synes nogle gange, at de er blevet ladt lidt i stikken" : de digitalt udsatte ældre set fra det offentliges perspektiv ; Digitalt udsathed kan ramme os alle - unge som gamle : hvorfor digitalt udsathed er et fælles anliggende
  ISBN nr.: 
  9788778415462
  Omfang: 
  111 sider
  Udgiver: 
  CDR
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39014343|260|a
  Available: 
  870970-basis:39014343|980|a
 3. Hvor kommer lyset fra? : data i uddannelse og ledelse

  • Bog
  19.61 WIE

  Hvor kommer lyset fra? : data i uddannelse og ledelse

  2021
  1. oplag (2021)
  Brugen af data i uddannelse og ledelse giver nye muligheder, men det sker i følge forfatteren ikke uden omkostninger, og der er derfor behov for at finde en vej mellem en dataoptimistisk og en dataskeptisk position. For forskere, ledere, undervisere og studerende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39285983|980|.
  Note: 
  Indhold: Eksempler på brugen af data i uddannelse og ledelse ; Hvad er data? ; Udfordringer med brugen af data i uddannelse og ledelse ; Nye digitale datateknologier ; Generelle forudsætninger for arbejdet med data ; Brugen af data i ledelse ; Hvad er uddannelse og undervisning? ; Tre forskellige perspektiver på brugen af data i uddannelse og ledelse ; Baggrunden for den stigende brug af data i uddannelse og ledelse ; Data i uddannelse og ledelse - perspektiver og problemer
  ISBN nr.: 
  9788740833553
  Omfang: 
  164 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39285983|260|a
  Available: 
  870970-basis:39285983|980|a
 4. Digital projektdidaktik

  • Bog
  37.134 DIG

  Digital projektdidaktik

  2021
  1. oplag (2021)
  Projektorienteret undervisning anvendes i stort omfang i grundskolen. Her undersøger forskere otte frie skolers undervisningspraksis i forbindelse med projektorienteret undervisning i en digital kontekst. For undervisere og studerende ved professionshøjskolerne for lærere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38828061|980|.
  Bidrag af: 
  Stefan Ting Graf, Stinus Lundum Storm Mikkelsen
  Note: 
  Indhold: Udvikling i og forskning fra de frie skoler / Stefan Ting Graf og Stinus Storm Mikkelsen. Et teoribaseret koncept for inkluderende digital projektdidaktik (Et nyt koncept for inkluderende digital projektdidaktik ; Fire projektkompetencer i digitale læringsmiljøer ; Hvad ved vi om inklusion og eksklusion i projektorienteret undervisning / Stefan Ting Graf og Stinus Storm Mikkelsen). Empiriske nedslag i digital projektpraksis (Stinus Storm Mikkelsen: Stilladsering og elevdeltagelse i syv projektforløb. Karsten Aagergaard: Inklusion i projektundervisningens fællesskaber. Peter Brodersen: Elevers motivation og behov for stilladsering i projektorienterede forløb. Marie Falkesgaard Slot: Teknologiforståelse i elevers digitale projektarbejde. Birgit Orluf: Eleverne som tekstproducenter i projektforløb. Læreres rammesætning og elevers produkter / Marie Falkesgaard Slot og Stefan Ting Graf). Empiriske nedslag på udviklingspraksis med frie skoler (Stefan Ting Graf: Et komparativt blik på de frie grundskolers undervisning. Interventionsdesign for projektorienteret undervisning med it / Stefan Ting Graf og Karsten Aagergaard. Skoleudvikling med it i de frie skoler / Stinus Storm Mikkelsen og Mette Damgaard Jørgensen)
  ISBN nr.: 
  9788771845143
  Omfang: 
  288 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38828061|260|a
  Available: 
  870970-basis:38828061|980|a
 5. Computational thinking : teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver

  • Bog
  13.15 COM

  Computational thinking : teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Kortlægning, analyse og diskussion af computational thinking og dens anvendelse i vores liv og samfund. For forskere, undervisere og studerende i fag, der omhandler computational thinking, teknologiforståelse, informatik og digitale kompetencer på universiteter, professionshøjskoler samt efter- og videreuddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62650168|980|.
  Bidrag af: 
  Rocio Chongtay, Robb Mitchell, Rocio Chongtay, Nina Bonderup Dohn
  Note: 
  Indhold: CT på landkortet - historisk og systematisk (Computational thinking - indplacering i et landskab af it-begreber / Nina Bondebup Dohn. Computational thinking - et idehistorisk rids / Stig Børsen Hansen. Cykling som kropsbaseret computationel praksis / Kristian Mortensen, Johannes Wagner. Computational thinking og uddannelsen af fremtidens dataloger / Kerstin Fischer, Stig Børsen Hansen, Kilian Foth). Computationelle problemer og hvordan man løser dem (Computational thinking som redskab til problemløsning på tværs af fagområder / Rocio Chongtay. For mennesker, maskiner og medier : indholdsforfatteren som computational thinker / Jesper Jensen, Lars Johnsen, Margrethe H. Møller. Computational thinking i terminologisk begrebsarbejde / Lise Lotte Weilgaard Christensen, Bodil Nistrup Madsen. Algoritmisk dannelse / Anne Gerdes). Didaktisk design for computational thinking (Teknologiforståelsesdidaktik - problemløsning, empowerment, eksistens, udfordring og innovation / Jens Jørgen Hansen. Didaktiske fokuspunkter i design for læring af og læring med computational thinking / Nina Bonderup Dohn. Kropsbaseret computational thinking / Jussi Mikkonen. Læring af computational thinking gennem storycoding / Jussi Mikkonen, Christina Fyhn)
  ISBN nr.: 
  9788759336465
  Omfang: 
  350 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62650168|260|a
  Available: 
  870970-basis:62650168|980|a
 6. Agile projekter

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48730566|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er det agile? ; En agil projektmodel ; Det agile før starten af et projekt ; Agil i starten af et projekt ; Agil med scrum ; Agil undervejs i projektet ; Agil skalering ; Agil versus plandreven ; Agile værktøjer ; Agil implementering - hvordan gør du det?
  ISBN nr.: 
  9788759333198
  Omfang: 
  159 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, forskningsniveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48730566|260|a
  Available: 
  870970-basis:48730566|980|a
 7. Computational thinking

  • Bog
  Bo Allesøe Christensen: Computational thinking
  13.15 ALL

  Computational thinking

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Introduktion til begrebet computational thinking, der dækker over en tilgang til problemløsning set fra et computer­viden­skabe­ligt eller informationsteoretisk perspektiv. Desuden beskrives, hvordan begrebet kan bruges til at forstå, hvilken ind­fly­del­se brugen af computere i vores hverdag har på vores tænkning
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38506439|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er computation? (Thomas Hobbes - al tænkning er kalkule ; Industrialiseringen - computerens opståen ; Kort om computervidenskabens opståen) ; Papert og Wing - computational thinking (Seymour Papert - mindstorms ; Jeanette Wing - computational thinking) ; CT fremadrettet : udfordringer og nye perspektiver (Brian Cantwell Smith - komputationel tænkning er intentionel ; Ekskurs : Searles kinesiske rum ; Intentionalitet som 4E kognition ; Vigtigheden af den sociale kognition ; CT som del af det kritiske, digitale humaniora)
  ISBN nr.: 
  9788772103198
  Omfang: 
  70 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38506439|260|a
  Available: 
  870970-basis:38506439|980|a
 8. Den digitale virksomhed i praksis : muligheder i teknologi og platforme

  • Bog
  60.1 JEN

  Den digitale virksomhed i praksis : muligheder i teknologi og platforme

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Indføring i hvad det vil sige at være en digital virksomhed, hvilke tiltag man kan tage, og hvilke tendenser der tegner sig for den digitale fremtid. Med cases fra en række danske virksomheder. Henvender sig til ledere, specialister, rådgivere og studerende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38259997|980|.
  Bidrag af: 
  Annette Kjølby
  Note: 
  Indhold: Virksomheden i den digitale realitet ; Forskellige typer af digitalisering ; Den digitale virksomheds fortrin (Digital teknologis fortrin i økonomi og konkurrence ; Digitalisering er innovation ; Digitale vækstkræfter) ; Den digitale model (Den nye teknologiske orden kræver en ny governance ; Forretningsmodellen og businesscasens indhold ; Digitale platformstyper ; Ledelsesværktøj til at komme godt igennem digitalisering ; Hvis du vil i gang nu) ; Nye digitale spor
  ISBN nr.: 
  9788759336861
  Omfang: 
  160 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38259997|260|a
  Available: 
  870970-basis:38259997|980|a
 9. Med teknologien ved hånden : tablets og mobil læring i skolens praksis

  • Bog
  37.134 MEY

  Med teknologien ved hånden : tablets og mobil læring i skolens praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Tablets og smartphones er på mange skoler en væsentlig faktor i selve undervisningen. Her fremlægges konklusionerne af to forskningsprojekter, hvor alle lærere og elever har haft adgang til personlige tablets. For lærerstuderende, undervisere, skoleledere samt skolepolitikere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48765971|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771603798
  Omfang: 
  127 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48765971|260|a
  Available: 
  870970-basis:48765971|980|a
 10. It-didaktisk design

  • Bog
  37.134 IT-

  It-didaktisk design

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Med udgangspunkt i den eksplosive udvikling indenfor den digitale teknologi i skoleverdenen fortæller denne bog om it-didaktisk design samt præsenterer en model, hvor både lærer og elever er didaktiske designere. For lærerstuderende samt undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38187511|980|.
  Bidrag af: 
  Flemming B. Olsen
  Note: 
  Indhold: Den digitale teknologi : et øjebliksbillede ; It i skolen : et historisk perspektiv ; It-didaktisk design ; At udvælge læringsressourcer og digital teknologi ; Den didaktiske LEDD-model i anvendelse ; Aflsutning : den dobbelte didaktik
  ISBN nr.: 
  9788772162522
  Omfang: 
  144 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38187511|260|a
  Available: 
  870970-basis:38187511|980|a