term.subject="aktionsforskning"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Aktionsforskning i sundhedsvæsenet : idéer til kommunikative og innovative forandringer i en sundhedsfaglig praksis

  • Bog
  61.07 AKT

  Aktionsforskning i sundhedsvæsenet : idéer til kommunikative og innovative forandringer i en sundhedsfaglig praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Nogle bud på, hvordan viden kan genereres gennem en forskningstilgang, der inkluderer patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle. Med afsæt i aktionsforskningsprojekter fra forskellige områder reflekteres over fordele og ulemper ved at arbejde med aktionsforskning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48456413|980|.
  Bidrag af: 
  Susanne Winther, Susanne Winther, Ditte Høgsgaard
  Note: 
  Indhold: Aktionsforskning i sundhedsvæsenet : grundantagelser og perspektiver. Eksperimenter i aktionsforskning - en øjenåbner for nytænkning af patientovergange. Samskabelse i en dialogisk forskningscirkel - udvikling af kommunikative kvaliteter i en sundhedsfaglig kontekst. Eksperimenterende processer, der fremmer medarbejdernes refleksion og læring i demensrehabilitering. Dialogisk dokumentation som metode og kommunikationsmiddel i hospice- og hospitalsvæsenet. Personer med demens "kommer til orde" i aktionsforskning om sang og musik i hverdagsrehabilitering. Opbygning af en personcentreret udviklingskultur i en lokal hospitalskontekst - aktionsforskning med en small-scale tilgang. Kritisk-utopisk aktionsforskning om tværsektorielt samarbejde
  ISBN nr.: 
  9788772103006
  Omfang: 
  228 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48456413|260|a
  Available: 
  870970-basis:48456413|980|a
 2. Aktionsforskning - et læringsperspektiv

  • Bog
  30.01 AKT

  Aktionsforskning - et læringsperspektiv

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48219195|980|.
  Bidrag af: 
  Annette Bilfeldt, Søren Frimann, Julie Borup Jensen, Micki Sonne Kaa Sunesen
  Note: 
  Indhold: Teoretiske perspektiver på læring og deres betydning for forskning i organisationer (Aktionsforskning i et læringsperspektiv / Søren Frimann, Julie Borup Jensen og Micki Sonne Kaa Sunesen. Kært barn har mange navne : læringsspiralens mange forklædninger i organisationsudvikling og aktionsforskning / Julie Borup Jensen og Olav Eikeland. Erik Laursen: Aktionsforskning og organisatorisk læring) ; Organisatorisk læring og ledelse i konkrete projekter (Udvikling i ledelsesteam gennem aktionsforskning / Søren Frimann og Lone Hersted. Gro Emmertsen Lund: Aktionsforskning som kulturudvikling : et spadestik dybere. Viden i bevægelse : samskabelse af organisatorisk læring og udvikling / Søren Frimann, Lone Hersted og Anne Søbye) ; Aktionsforskningens mange ansigter : fra private virksomheder til udvikling i lokalsamfund (Mogens Sparre: Individuel læring i aktionsforskning. Social læring i aktionsforskning på plejehjem / Annette Bilfeldt og Michael Søgaard Jørgensen. Søren Pjengaard: Aktionslæring og aktionsforskning i skoleudviklingsprocesser. Micki Sonne Kaa Sunesen: Aktionsforskning og professionelles læring i professionelle læringsfællesskaber)
  ISBN nr.: 
  9788741275567
  Omfang: 
  277 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48219195|260|a
  Available: 
  870970-basis:48219195|980|a
 3. Lederen som aktionsforsker

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38358634|980|.
  Note: 
  Indhold: Aktionsforskning - introduktion og baggrund ; Socialkonstruktionistiske perspektiver på aktionsforskning ; Ledelse i en relationel, dialogisk forståelse ; Lederen som aktionsforsker ; Læringssyn ; Procesdesign og facilitering ; Metoder til datagenerering ; Analyse af data ; Formidling af aktionsforskning
  ISBN nr.: 
  9788759333181
  Omfang: 
  191 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38358634|260|a
  Available: 
  870970-basis:38358634|980|a
 4. Aktionsforskning som indgang til udvikling af uddannelse og praksis

  • Tidsskriftsartikel

  Aktionsforskning som indgang til udvikling af uddannelse og praksis

  I: Liv i skolen, Årg. 23, nr. 2 (2021), S. 40-51
  Introduktion til aktionsforskning og eksempler fra forskningsprojekter på, hvordan denne som en ydre ramme kan være med til at facilitere og kvalificere udviklingen af uddannelse og praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39351676|980|.
  Omfang: 
  S. 40-51
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Liv i skolen, Årg. 23, nr. 2 (2021)
  By: 
  870971-tsart:39351676|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39351676|980|a
 5. Tillid, følelser og data i kompetenceudviklingsforløb

  • Tidsskriftsartikel

  Tillid, følelser og data i kompetenceudviklingsforløb

  I: Kognition & pædagogik, Årg. 31, nr. 119 (2021), S. 18-27
  Hvordan det udvidede databegreb kan bidrage til dybere forståelse af de beslutninger, der påvirker og kvalificerer kompetenceudviklingsforløb
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39052156|980|.
  Omfang: 
  S. 18-27
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kognition & pædagogik, Årg. 31, nr. 119 (2021)
  By: 
  870971-tsart:39052156|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39052156|980|a
 6. Når metoder spiller hinanden gode : en refleksion over hvordan antropologi og aktionsforskning kan kombineres

  • Tidsskriftsartikel

  Når metoder spiller hinanden gode : en refleksion over hvordan antropologi og aktionsforskning kan kombineres

  I: Jordens folk, Årg. 56, nr. 2 (2021), S. 81-93
  Antropolog fortæller om arbejdet med at organisere patientforløb på tværs af hospital, almen praksis og kommuner
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62012277|980|.
  Omfang: 
  S. 81-93
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jordens folk, Årg. 56, nr. 2 (2021)
  By: 
  870971-tsart:62012277|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62012277|980|a
 7. Kompetenceudvikling og organisatorisk læring gennem aktionsforskning

  • Tidsskriftsartikel

  Kompetenceudvikling og organisatorisk læring gennem aktionsforskning

  I: Kognition & pædagogik, Årg. 31, nr. 119 (2021), S. 28-40
  Et samlet strategi for ambidextrøs organisatorisk læring kan fremme en kultur for kontinuerlig læring og udvikling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39053705|980|.
  Omfang: 
  S. 28-40
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kognition & pædagogik, Årg. 31, nr. 119 (2021)
  By: 
  870971-tsart:39053705|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39053705|980|a
 8. The Mosaic Approach - børns perspektiver på dagtilbud

  • Tidsskriftsartikel

  The Mosaic Approach - børns perspektiver på dagtilbud

  I: Specialpædagogik, Årg. 41, nr. 3 (2021), S. 3-16
  Beskrivelse af et aktionsforskningsprojekt i børnehave, der bl.a. har undersøgt, hvordan pædagogisk praksis kan udvikles med brug af The Mosaic Approach, der er en metode til at undersøge børns perspektiver på forhold i deres eget liv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61997121|980|.
  Omfang: 
  S. 3-16
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Specialpædagogik, Årg. 41, nr. 3 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61997121|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61997121|980|a
 9. The Mosaic Approach og udvikling af pædagogisk praksis

  • Tidsskriftsartikel

  The Mosaic Approach og udvikling af pædagogisk praksis

  I: Social udvikling, 2021, nr. 2, S. 38-42
  Beskrivelse af et aktionsforskningsprojekt i børnehave, der bl.a. har undersøgt, hvordan pædagogisk praksis kan udvikles med brug af The Mosaic Approach, der er en metode til at undersøge børns perspektiver på forhold i deres eget liv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39422611|980|.
  Note: 
  Indekseret efter onlineversion, da 2021, nr. 2 ikke er udkommet i trykt udgave
  Omfang: 
  S. 38-42
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Social udvikling, 2021, nr. 2
  By: 
  870971-tsart:39422611|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39422611|980|a
 10. Aktionsforskning : indefra og udefra

  • Bog
  30.01 AKT

  Aktionsforskning : indefra og udefra

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Bud på aktionsforskningens kvalitet og udfordringer, og ideer til hvordan forskningen konkret og metodisk kan gøres i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46824261|980|.
  Bidrag af: 
  Karen Borgnakke, Micki Sonne Kaa Sunesen
  Note: 
  Indhold: Mads Hermansen: Videnskabsteori og aktionsforskning. Benedicte Madsen: Aktionsforskning og aktionslæring - ligheder og forskelle. Alexander von Oettingen: Pædagogisk teori, empiri og praksis - et bidrag til aktionsforskningen. Julie Borup Jensen: Design af aktionsforskningsprojekter - et æstetisk, samskabende blik på vidensudvikling. Micki Sonne Kaa Sunesen: Interviews i aktionsforskning. Rune Müller Kristensen: Spørgeskemaundersøgelser - og andre kvantitative data i aktionsforskning. Karen Borgnakke: Den praksisorienterede aktionsforskning og de etnografiske metoder - traditionslinjer og aktuelle udfordringer. Andreas Lieberoth: Mixed methods som aktionsforskning - design, analyse og forskeres blinde vinkler. Erik Laursen: Etik og aktionsforskning. Aktionsforskning og tre kritiske diskurser i professionshøjskoleforskningen / Søren Pjengaard og Henrik Buhl. Aktionsforskning, samskabelse og lokal teoridannelse / Søren Frimann og Micki Sonne Kaa Sunesen
  ISBN nr.: 
  9788771606454
  Omfang: 
  238 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46824261|260|a
  Available: 
  870970-basis:46824261|980|a