term.subject="arbejde"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Professionspsykologi

  • Bog
  : Professionspsykologi
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38853694|980|.
  Bidrag af: 
  Kari Kragh Blume Dahl
  Note: 
  Indhold: Professionspsykologi - personen som professionel (Kari Kragh Blume Dahl: Professionspsykologi med personen i centrum. Rune Müller Kristensen: Personlighedspsykologi og lærerprofession. Martin Bayer: Person, profession og forskning. Per Fibæk Laursen: Det personlige i lærerhvervet) ; Personen i professionen - identitet, emotion, betydning og relation (Lise Degn: En meningsfuld professionalitet. Anne Maj Nielsen: Fortryllelse og ubevidst intelligens i pædagogisk professionalitet. Louise Klinge: Læreres følelser og relationskompetence) ; Den professionelle person i pædagogisk praksis (Kristine Bagge Kousholt: Fra myten om den gode lærer til udvidende undervisningspraksis. Laila Colding Lagermann: Den professionelle i arbejdet med marginaliserede unge. Grethe Kragh-Müller: Anerkendelse i den professionelle relation i pædagogisk praksis. Per Schultz Jørgensen: En ny lærerrolle: kompetencer, opdragelse og personlig professionalisme) ; Den professionelle person i institutionen (Kari Kragh Blume Dahl: Stedets væsen : professionshøjskolen som mulighedsrum. Marianne Høyen: Universitetskandidat i folkeskolen : et praxeologisk portræt. Personlig tilblivelse på professionsuddannelserne mellem professionsidealer og selvansvarliggørelse / Pia Rose Böwadt, Rikke Pedersen og Nana Vaaben) ; Den professionelle person og etik (Anne-Marie Søndergaard Christensen: Professionsetikkens personlige dimensioner. Noomi Matthiesen: Lærerprofessionelt ansvar i mødet med etniske minoritetsforældre. Carsten Fogh Nielsen: Personlig myndighed og professionel fagudøvelse)
  ISBN nr.: 
  9788771845839
  Omfang: 
  422 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38853694|260|a
  Available: 
  870970-basis:38853694|980|a
 2. Arbejdslivet i kritisk perspektiv : problemstillinger og tendenser

  • Bog
  33.11 ARB

  Arbejdslivet i kritisk perspektiv : problemstillinger og tendenser

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Det moderne arbejdsliv er i konstant forandring. Hvad betyder det for arbejdende mennesker? For professionelle og studerende med interesse for udviklingen i arbejdslivet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39605414|980|.
  Bidrag af: 
  Agnete Meldgaard Hansen
  Note: 
  Indhold: Fra Taylor til platformsøkonomi - fortællinger om brud og kontinuitet i rammesætningen af arbejdslivet / Klaus T. Nielsen, Sidsel Lond Grosen, Søren Salling Weber. Mening i arbejdet / Annette Kamp. Fagligheden i arbejdslivet - arbejdslivet i fagligheden / Søren Salling Weber, Agnete Meldgaard Hansen. Arbejde og teknologi / Sidsel Lond Grosen, Annette Kamp, Agnete Meldgaard Hansen. Krop og arbejde / Agnete Meldgaard Hansen, Annette Kamp, Sidsel Lond Grosen. Kompetenceudvikling og erfaringslæring / Henning Salling Olesen, Birger Steen Nielsen. Koncepter i arbejdslivet / Peter Hagedorn-Rasmussen, Niels Warring, Christian Martin Aabro. Psyken på arbejde - mellem autonomi, disciplinering og belastning / Peter Olsén. Transitions - overgange fra uddannelse til arbejdsliv / Christian Helms Jørgensen. Prekarisering - det usikre arbejdsliv / Janne Gleerup, Anders Jakobsen, Niels Warring. 4-dages arbejdsuge som fleksibiliseret arbejdstid / Janne Gleerup, Henrik L. Lund. Demokrati i arbejdet / Helge Hvid
  ISBN nr.: 
  9788772164052
  Omfang: 
  270 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39605414|260|a
  Available: 
  870970-basis:39605414|980|a
 3. Innovation på gaden : nye løsninger for gadens folk : projekter igangsat af social iværksætter Michael Lodberg Olsen

  • Bog
  38.88 INN

  Innovation på gaden : nye løsninger for gadens folk : projekter igangsat af social iværksætter Michael Lodberg Olsen

  2021
  1. oplag ([2021])
  Erfaringer og billeder fra otte af de projekter som Michael Lodberg Olsen, sammen med frivillige og ildsjæle, har været med til at sætte i søen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61809015|980|.
  Bidrag af: 
  Foreningen Minoritet, Johanne Højbjerg Møller, Johanne Højbjerg Møller, Michael Lodberg Olsen
  Note: 
  På omslaget: Dugnad, Antidote, Fixelancen, Pantholder, Sexelancen, Junkfood, Illegal!, Strada
  ISBN nr.: 
  9788797352007
  Omfang: 
  112 sider
  Udgiver: 
  Foreningen Minoritet
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61809015|260|a
  Available: 
  870970-basis:61809015|980|a
 4. Udsatte børn - et helhedsperspektiv

  • Bog
  38.5 UDS

  Udsatte børn - et helhedsperspektiv

  2021
  4. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61353771|980|.
  Bidrag af: 
  Karen-Asta Bo, Karen-Asta Bo, Jens Guldager, Birgitte Zeeberg
  Note: 
  Indhold: Helhedssyn - teori og modeller på børnefamilieområdet / Jens Guldager. Et psykologisk perspektiv på børns mistrivsel / Bente Lisborg og Lisbeth Rask. Fattige børn / Adam Johansen. Udsatte børn i skolelivet og på andre sociale arenaer / Helle Schjellerup Nielsen. Professionelt arbejde med udsatte minoritetsetniske børn og deres familier / Marianne Skytte. Lov, kommunale rammer og faglighed i socialt arbejde med udsatte børn og unge / Frank Ebsen. Praktikeres syn på børn i udsatte positioner : opfattelser, vurderinger og handlinger / Morten Ejrnæs. Det udsatte barn blandt mange professionelle / Birgitte Zeeberg. Samtaler med børn / Karen-Asta Bo og Ingrid Gehl
  ISBN nr.: 
  9788750059370
  Omfang: 
  445 sider
  Udgiver: 
  Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61353771|260|a
  Available: 
  870970-basis:61353771|980|a
 5. Pissedårlig pædagogik

  • Bog
  37.21 PIS

  Pissedårlig pædagogik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Debatbog der på humoristisk vis sætter fokus på den dårlige pædagogik og peger på konstruktive veje mod en bedre praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38837869|980|.
  Bidrag af: 
  Trine Ankerstjerne, Trine Ankerstjerne, Alexander von Oettingen
  Note: 
  Indhold: Martin Bayer: Pissedårlig pædagog. Line Togsverd: Derfor kan vi ikke undvære "pissedårlig pædagogik". Rikke Smedegaard Hansen: Pissedårlig afmægtig pædagogik. Trine Ankerstjerne: Pissedårlig faglighed. Andreas Rasch-Christensen: Pissedårlige tidlige indsatser. Alexander von Oettingen: Pissedårlig leg
  ISBN nr.: 
  9788702311594
  Omfang: 
  88 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38837869|260|a
  Available: 
  870970-basis:38837869|980|a
 6. Empowerment i socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39007258|980|.
  Note: 
  Indhold: Empowerment - fra begreb til praksis (Empowerment - en indkredsning ; Magt, klientisering og inddragelse) ; At udvikle en empowering praksis (Læring på jobbet ; Brugerperspektiver ; Konkrete forandringer skabes i praksis ; Læring i praksis og perspektiver i læring)
  ISBN nr.: 
  9788759336175
  Omfang: 
  136 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39007258|260|a
  Available: 
  870970-basis:39007258|980|a
 7. Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed

  • Bog
  37.01 SOC

  Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvad der fylder, udfordrer og giver mening i arbejdet med børn, unge og voksne, der har behov for en socialpædagogisk eller specialpædagogisk indsats. Baseret på interviews med pædagoger, der arbejder på forskellige typer af institutioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39372312|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Mia Steno, Gitte Lyng Rasmussen, Hanne Meyer-Johansen
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Faglighed i det social- og specialpædagogiske arbejde (Hvad er faglighed? ; Fintfølenhed - at "ture" sig ind på den anden ; Tvivl - om at kunne agere uden at vide sig sikker ; Om behovet for faglig refleksion ; De mange fagperspektivers profession ; Social- og specialpædagogisk som relationsarbejde ; At kunne tage den andens perspektiv) ; Viden og vidensformer (Hvad er relevant viden for pædagoger? ; Hvilken viden fremhæver pædagogerne selv? "Jeg skal være fuldstændig skarp" - om teoretisk viden ; How to do - om forholdet mellem teori og praksis ; Teoretisk viden som barriere for "mennesket bag" ; Teoretisk viden kræver balanceret brug ; At turde ikke at vide ; Praksisviden som pædagogens kendskab til brugeren ; Praksisviden som pædagogens personlige erfaringer ; Forholdet mellem teoretisk viden og personlige egenskaber) ; Faglig motivation og meningsfuldhed (Et kald eller en profession? ; Når brugerne udvikler sig positivt ; Når brugerne kan mere end forventet ; At kunne bidrage med alternative fortællinger) ; Samarbejde med andre faggrupper (Tværprofessionelt samarbejde er uomgængeligt ; Forskelle i faglige forståelser af opgaven ; Når faggrupper supplerer hinanden ; Om respekt for og anerkendelse i det tværfaglige samarbejde ; Når pædagogisk faglighed tilfører andre faggrupper noget ; Uenigheder og konflikter i samarbejdet) ; Social- og specialpædagogiske metoder (Hvad forstår pædagogerne ved metoder? ; Hvor kommer metoderne fra? ; Neuropædagogik - en hyppigt anvendt tilgang ; Lokal tilpasning af metoder ; Tilpasning af standardmetoder til meningsfuld pædagogisk praksis ; Samtalemetoders betydning for relationsarbejdet ; Metoder som dokumentationsværktøjer) ; Pædagogernes syn på brugerne (Pædagogers forestillinger om børn og voksne i udsatte positioner ; Tre gennemgående kategorier af forestillinger om brugerne ; Brugeren som et helt og unikt menneske ; Brugerne som et skrøbeligt eller sårbart menneske ; Brugerne som et kategoriseret og diagnosticeret menneske) ; Nærhed og distance (Hvor personlig kan man være? ; Er nærhed og distance hinandens modsætninger? ; Følelsers betydning i pædagogisk arbejde ; Det professionelle, personlige og private ; Om at bruge sig selv i det pædagogiske arbejde ; Fysisk afstand som et vilkår for socialpædagogisk arbejde) ; Omsorg, magt og selvbestemmelse (Mellem magt og omsorg ; Selvbestemmelsesret vs. at ville noget med nogen ; At motivere vs. at acceptere borgerens ret til "bare at være" ; Skal man blande sig i borgerens madvaner? ; Pårørendes interesser og ydre vilkår ; Selvkritisk reflektion og gode relationer som pædagogiske værktøjer) ; Afslutning og videre perspektiver (De samfundsmæssige betingelsers betydning ; Tvivl og fintfølenhed som pædagogiske pejlemærker) ; Cases (1. At slippe sin hage til personlig anerkendelse og se den anden som et menneske ; 2. At dømme et menneske "udenfor pædagogisk rækkevidde" ; 3. I et tog på vej til Odense? Om at gå med på psykosen ; 4. Med hjem til jul)
  ISBN nr.: 
  9788750057956
  Omfang: 
  222 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39372312|260|a
  Available: 
  870970-basis:39372312|980|a
 8. Temaer og aktiviteter i social- og specialpædagogik

  • Bog
  37.01 TEM

  Temaer og aktiviteter i social- og specialpædagogik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Giver faglig indsigt i teorier og metoder, som man kan bruge til at planlægge pædagogiske aktiviteter - initieret og motiveret af pædagogen og målgruppen i fællesskab. Bogen henvender sig til studerende ved pædagoguddannelsen, der læser specialiseringen social- og specialpædagogik, men også til andre med interesse for området
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61866205|980|.
  Bidrag af: 
  Britta Dumstrei
  Note: 
  Indhold: Almenpædagogiske begreber (Medborgerskab og demokrati for mennesker med udviklinshæmning / Kim Rasmussen og Gitte Lyng Rasmussen. Fællesskaber - socialpædagogisk arbejde med inklusion af de ekskluderende / Mette Bladt og Sine Thuen. Livskvalitet som omdrejningspunkt for social- og specialpædagogik / Hanne Meyer-Johansen og Anne Mia Steno. Sociale kategorier og intersektionalitet i social- og specialpædagogik / Britta Dumstrei og Christoffer Dejgaard. Omsorg / Mie Engen). Områdespecifikke temaer (Det æstetiske som adgang til verden / Jan Ankerstjerne. Krop og bevægelse / Anne-Merete Kissow. Natur og udeliv / Tine Soulié og Anne-Merete Kissow. Neuropædagogiske perspektiver på social- og specialpædagogik / Anni Mortensen og Charlotte Thomsen. Digitalisering som bidrag i rehabilitering / Heidi Lykke Nissen). Arbejde med pædagogiske mål- og specialpædagogisk praksis (Dokumentation og evaluering af social- og specialpædagogisk praksis / Margrethe Hjerrild. Målstyring i socialpædagogisk praksis / Martin Hoffmann. Ledelse med eller uden pædagoger / Karsten Mellon) Vilde problemer og ordnede forhold - ansvarlig anvendelse af koncepter i socialt arbejde / Christian Aabro. De institutionelle rammer for anbringelsesområdet for udsatte børn og unge / Steen Juul Hansen
  ISBN nr.: 
  9788702311587
  Omfang: 
  272 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61866205|260|a
  Available: 
  870970-basis:61866205|980|a
 9. Tværfaglighed i socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39007215|980|.
  Note: 
  Indhold: Tværfagligt samarbejde - en nødvendighed ; Professionernes kernefaglighed, tværfagligt samarbejde, funktion og dysfunktion ; Det retlige grundlag for det tværfaglige arbejde ; Regler, viden og beslutningsmønstre i praksis ; Professionelles faglige opfattelser og holdningers betydning for tværfaglighed ; Konklusion : socialrådgiveren, borgeren og tværfaglighed
  ISBN nr.: 
  9788759336199
  Omfang: 
  138 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39007215|260|a
  Available: 
  870970-basis:39007215|980|a
 10. Sådan rekrutterer du frivillige

  • Bog
  Marie B. Holdt: Sådan rekrutterer du frivillige
  38.2 SÅD

  Sådan rekrutterer du frivillige

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Om at rekruttere flere frivillige, hvordan arbejder man med rekruttering og hvordan skaber man et frivilligmiljø, så de frivillige bliver i organisationen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134340525|980|.
  Note: 
  Indhold: Frivilligheden skal give mening ; Rekrutteringen skal bidrage til formålet ; Stop og tænk - er du klar til at rekruttere? ; Forstå dine målgrupper ; Hav styr på din fortælling ; Målrettet rekruttering ; Fra passivt til aktivt engagement ; Stop og planlæg - rekrutteringsplanen ; Fra rekruttering til fastholdelse - den gode start
  ISBN nr.: 
  9788797129227
  Omfang: 
  189 sider
  Udgiver: 
  Ingerfair
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:134340525|260|a
  Available: 
  870970-basis:134340525|980|a