term.subject="arbejdsmiljø"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Nurturing maternity staff : how to tackle trauma, stress and burnout to create a positive working culture in the NHS

  • Bog
  61.44 SMI

  Nurturing maternity staff : how to tackle trauma, stress and burnout to create a positive working culture in the NHS

  2021
  1. udgave
  That maternity staff are under pressure, with many leaving their jobs each year, is well known. Personal sacrifices, long working hours, lack of resources and an overstretched system take their toll, and occasionally staff are involved in traumatic and emotionally difficult situations. Many tolerate these conditions in the service of doing a job they love, but what happens to their mental health over time?
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132609349|980|.
  ISBN nr.: 
  9781780667355
  Omfang: 
  160 s.
  Udgiver: 
  Pinter & Martin
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132609349|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132609349|980|a
 2. Kort & godt om mediation & konflikter

  • Bog
  60.136 KOR

  Kort & godt om mediation & konflikter

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  En bog med tips og metoder til at forstå konflikter og deres udviklingsmønstre. Henvender sig bredt, men især til dem, som vil styrke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39037505|980|.
  Note: 
  Indhold: Den organisatoriske konflikt eller uenighed ; Konflikttrappen ; At forstå konflikt- og forhandlingsstile ; At forstå konflikter og deres udviklingsmønstre ; Parallelprocessen - en metode til konstruktiv konfliktløsning ; Aktiv lytning og kommunikation som redskaber i konfliktløsningen
  ISBN nr.: 
  9788771586398
  Omfang: 
  126 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39037505|260|a
  Available: 
  870970-basis:39037505|980|a
 3. Vold på arbejdet - og mental parathed

  • Bog
  61.44 FRØ

  Vold på arbejdet - og mental parathed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38806068|980|.
  ISBN nr.: 
  9788794058322
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Trykværket
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38806068|260|a
  Available: 
  870970-basis:38806068|980|a
 4. Kort & godt om seksuel chikane & metoo

  • Bog
  61.44 DAR

  Kort & godt om seksuel chikane & metoo

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En beskrivelse af de psykologiske, arbejdsmiljømæssige og juridiske aspekter af seksuel chikane og krænkelser. For ledere, HR-medarbejdere og arbejdsmiljøkonsulenter
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38805428|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er seksuel chikane? ; Hvad er krænkende handlinger? ; Hvorfor opstår seksuel chikane og krænkelser? ; Når den, der har ansvar, går over grænsen ; Hvad siger loven om seksuel chikane og seksuelle krænkelser? ; Hvordan håndterer man seksuel chikane og krænkelser på arbejdspladsen? ; Forebyggelse af seksuel chikane og seksuelle krænkelser ; Sådan kommer arbejdspladsen videre
  ISBN nr.: 
  9788771588101
  Omfang: 
  125 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38805428|260|a
  Available: 
  870970-basis:38805428|980|a
 5. Velvilje : ledelse & filosofi mod stress

  • Bog
  60.136 VEL

  Velvilje : ledelse & filosofi mod stress

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Årsager til og forebyggelse af stress er emner, der bliver udforsket af mange. Her anlægger to ledelsesteoretikere et filosofisk perspektiv på fænomenet og de bagvedliggende årsager. For ledere og tillidsvalgte samt de teoretikere, der møder praktikerne i sundhedssektor og på lederuddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61776486|980|.
  Note: 
  Indhold: Fænomenet stress ; Menneskets forhold til andre : det psykologiske og sociologiske perspektiv ; Menneskets forhold til sig selv : det filosofiske og protreptiske perspektiv ; Filosofiens menneskebillede i relation til stress ; Karaktertræk, positive følelser og adfærdsidealer, der i filosofien modvirker stress ; Begivenheden og øjeblikket i relation til stress ; Om stress og tid
  ISBN nr.: 
  9788793607897
  Omfang: 
  258 sider
  Udgiver: 
  Content
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61776486|260|a
  Available: 
  870970-basis:61776486|980|a
 6. Grundbog i belastningspsykologi : forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde

  • Bog
  Rikke Høgsted: Grundbog i belastningspsykologi : forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde
  61.6422 HØG

  Grundbog i belastningspsykologi : forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde

  2021
  4. reviderede udgave, 1. oplag (2021)
  Om professionelles arbejde i psykisk krævende job, med fokus på forståelse af selve påvirkningerne, reaktionerne og strategier til at forebygge og håndtere mentale arbejdsskader på såvel organisations-, ledelses- og individniveau
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61882731|980|.
  Bidrag af: 
  Thomas Middelboe
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Myterne om den usårlige hjælper, den almægtige leder og det store hvorfor? (Magt, ansvar, skyld, skam og afmagt ; Held og uheld; Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø ; Risikoen - eller chancen - for udvikling ; Respekt for de ramte ; Det store HVORFOR?) ; Påvirkningerne - Hvem påvirkes? (Traumatiske hændelser ; Høje følelsesmæssige krav) ; Påvirkningerne - Forhold af betydning for påvirkningen (Beskyttende faktorer og risikofaktorer) ; Påvirkningerne - Den ydre hændelse (Hændelsens varighed ; Hændelsens karakter) ; Påvirkningerne - Håndtering af den ydre hændelse (Organisatoriske forhold ; Individuelle forhold) ; Påvirkningerne - Øvrige forhold, der påvirker (Arbejdets status ; Klager over mulige fejl ; Mediernes dækning) ; Reaktionerne - Mental slagside og bæredygtighed (Mental slagside ; Bæredygtig tilrettelæggelse af arbejdet ; Centrale udfordringer) ; Reaktionerne - Faresignaler om mental slagside (20 faresignaler for mental slagside hos individet ; 10 faresignaler om mental slagside i teams og arbejdsgrupper) ; Reaktionerne - Spejlneuroner og Rød-Grøn-Blå-modellen (Spejlneuroner ; Bagsiden ved spejlneuroner ; Rød-Grøn-Blå-modellen ; At være afstemt og i kontakt ; At være overinvolveret ; At være underinvolveret ; Virksomhedens kultur ; Individuel præference) ; Reaktionerne - Fra faresignaler til belastningstilstande (Stress ; Udbrændthed ; Let angst ; Lette depressive symptomer ; Lettere posttraumatiske reaktioner ; Øget forbrug af stimulanser) ; Reaktionerne - Traumatisk betingede psykiske lidelser (Tilpasningsreaktion ; Posttraumatiske tilstande ; Angst ; Depression ; Misbrug ; Vurdering af trivsel og alvorlig mental slagside) ; Strategierne - Personalepolitikker (Rammer for personalepolitikker ; Virksomhedens modenhedsniveau ; Træning af de forebyggende standardprocedurer ; Tavs viden) ; Strategierne - Belastningsfirkanten (x-aksen - de objektive belastninger ; y-aksen - den subjektive sårbarhed ; De fire felter ; Rørt, ramt, rystet) ; Strategierne - VIK-modellen og afmagt-magt-pendulet (Væren ; VIK-modellen ; Afmagt-magt-pendulet) ; Strategierne - Det store HVORFOR? (Mening og medfølelsestilfredshed ; Personlige erfaringer ; Det arbejdsmæssige HVORFOR og det private HVORFOR ; Håbets rolle ; IGLO-U) ; Strategierne - Uddannelsesstedets, organisationens og ledernes rolle og ansvar (Uddannelsesstedernes rolle og ansvar ; Organisationens rolle og ansvar ; Lederens rolle og ansvar) ; Strategierne - Gruppens rolle og ansvar - social støtte (Følelsesmæssig støtte ; Feedback-orienteret støtte ; Rådgivende og faglig støtte ; Praktisk støtte) ; Strategierne - Individets rolle og ansvar - hjælp til selvhjælp (Den strategiske diamant ; Strategier rettet mod tankerne ; Strategier rettet mod følelserne ; Strategier rettet mod kroppen ; Strategier rettet mod adfærd ; Øvelser - Hvis du arbejder med voldsomme og makabre billeder på skærm ; Øvelser til at håndtere påtrængende tanker, billeder og lyde) ; Strategierne - Yderligere forebyggende praksisser (Supervision - gruppe eller individuel ; Buddy-ordning ; Mentorordning ; Ledersparring/coaching ; Traumeterapi) ; Strategierne - Hvis skaden er sket (Psykologisk krisehjælp - ansatte/pårørende/efterladte ; Psykologisk defusing - aflastningssamtalen ; Psykologisk debriefing ; Analysegrupper ; Hel eller delvis sygemelding ; Kriseledelse ; Psykisk førstehjælp ; Epilog: At være menneskelig) ; Tillægskapitler - klimaforandringer som stressfaktor (De direkte ofre ; Primær og sekundær traumatisering af fagfolk på baggrund af klimaskabte hændelser ; Nyt forskningsområde ; Klimaangst og prætraumatisk stress) ; Tillægskapitler - Almindelige reaktioner under og efter en belastende hændelse (Reaktioner under hændelsen ; Reaktioner efter hændelsen ; Opsamling) ; Tillægskapitler - Kort om belastningens neurofysiologi (Korttidsreaktioner ; Langtidsreaktioner) ; Tillægskapitler - Kort om diagnoser (WHO's stressrelaterede diagnoser ; Diagnoser knyttet til svær belastning og større livsændringer ; Angstdiagnoserne ; Depressionsdiagnoserne ; Misbrugsdiagnoserne) ; Tillægskapitler - Forskning vedrørende sekundær traumatisering og traumatisk stress (Historisk tilbageblik ; Forskningsmæssige udfordringer ; Risikofaktorer i forhold til primær og sekundær traumatisering ; Beskyttende faktorer i forhold til sekundær traumatisering ; Afsluttende bemærkninger) ; Appendiks (Guide til trivselsindekset: WHO-5 ; Professional Quality of Life Scale)
  ISBN nr.: 
  9788799632091
  Omfang: 
  273 sider
  Udgiver: 
  Ictus
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61882731|260|a
  Available: 
  870970-basis:61882731|980|a
 7. Arbejdspladsvurderinger : hvordan et obligatorisk virkemiddel til evaluering af arbejdsmiljøet virker på offentlige arbejdspladser

  • Bog
  61.44 ARB

  Arbejdspladsvurderinger : hvordan et obligatorisk virkemiddel til evaluering af arbejdsmiljøet virker på offentlige arbejdspladser

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Undersøgelse af hvilke faktorer der øver indflydelse på arbejdspladsvurderingernes tilrettelæggelse, udformning og nytte. Baseret på spørgeskemadata fra arbejdsmiljørepræsentater i den offentlige sektor og kvalitative interviews med nøglepersoner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47469538|980|.
  ISBN nr.: 
  9788740832662
  Omfang: 
  183 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47469538|260|a
  Available: 
  870970-basis:47469538|980|a
 8. Nænsom nødværge : Durewall-metoden

  • Bog
  61.44 MAM

  Nænsom nødværge : Durewall-metoden

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Principper og teknikker til, hvorledes man som medarbejder kan forebygge eller håndtere vold, trusler og konflikter i hverdagen eksempelvis i ældreplejen, i socialpsykiatrien og på det sociale område. Med øvelser og refleksionsopgaver
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38393693|980|.
  ISBN nr.: 
  9788762820616
  Omfang: 
  94 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38393693|260|a
  Available: 
  870970-basis:38393693|980|a
 9. Arbejdsmiljø i laboratoriet

  • Bog
  Claus Hansen (f. 1980-06-08), Lisbeth Møller (f. 1949), Helle Nielsen (f. 1983-09-20): Arbejdsmiljø i laboratoriet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61515585|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse : Før du starter i laboratoriet ; Generelle sikkerhedsregler ved laboratoriearbejde (Den daglige gang i laboratoriet ; Transport og opbevaring af kemikalier, brandfarlige væsker og trykflasker ; Håndtering af kemikalier ; Vakuumudstyr ; Øvrige laboratorieudstyr) ; Laboratoriets sikkerhedsudstyr (Personlige værnemidler ; Faste sikkerhedsindretninger) ; Kemikalieaffald (Farlig affald ; Affaldsgrupper ; Affaldsplan ; Særligt om kemikalieaffald ; Opbevaring af kemikalieaffald ; Emballage til kemikalieaffald ; Affaldsdeklaration ; Valg af emballagetype ; Transport af kemikalieaffald ; Sikkerhedsrådgiver ; Modtagerens behandling af affaldet) ; Førstehjælp (Hvis uheldet er ude) ; Laboratoriebrande (Trinvis brandbekæmpelse ; Brandklasser og slukningsmidler ; Acetylenflasker ; Trykflasker ; Peroxiddannere ; Oplag af brandfarlige væsker ; Passiv brandbekæmpelse) ; Toksikologi (Farer er koncentrationsafhængige ; Faktorer med indflydelse på akut toksicitet ; Ætsende stoffer ; Giftige metaller og metalloider ; Organiske opløsningsmidler ; Allergifremkaldende stoffer ; Kræftfremkaldende stoffer - carcinogener ; Reproduktionstoksiske stoffer) ; Kemiske stoffers farlige egenskaber (Pakninger efter CLP ; Kriterier for klassificering af farlige stoffer iht. CLP) ; Klassificering og mærkning af kemiske stoffer (Grundelementer i mærkning ; Redskaber til klassificering og mærkning ; Emballering og mærkning ; Rent stof ; Mærkning af stoffer med urenheder ; Klassificering og mærkning af farlig blanding) ; Begrænsning af risiko (Oplæring og instruktion ; Risikovurdering og kemisk APV ; Sikkerhedsdatablad (SDS) ; Kræftbekendtgørelsen ; Luftforurening og grænseværdier ; At undgå udsættelse ; Graviditet og amning) ; Det biologiske laboratorium (Substratfremstilling og kemikalier ; Påklædning ; Arbejdsvaner ; Biologisk affald ; Smitteveje ; Svampe ; Arbejde med spildevand og kloakslam ; Sterilisation ; Desinfektion ; Laminar air flow-kabinetter ; Arbejde med biologiske agenser ; Arbejde med genteknologi ; Arbejde med forsøgsdyr) ; Ioniserende stråling (Strålingstyper ; Enheder ; Halveringstid ; Absorberet dosis ; Dosisækvivalent ; Klassificering af radioaktive stoffer ; Arbejde med radioaktaive stoffer) ; Arbejdsmiljøloven og arbejdsmiljøapparatet (Formålet med arbejdsmiljøloven ; Belastninger i arbejdsmiljøet ; Den tekniske og sociale udvikling ; Arbejdsmiljølovens gyldighedsområde ; Pligter og ansvar ; Arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning m.m. ; Kort om Arbejdsmiljølovens øvrige kapitler ; Arbejdsmiljørådet, Arbejdsmiljøklagenævnet, Arbejdsmiljøforlaget og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)) ; Arbejdsmiljøorganisationen (Arbejdsmiljøgruppen ; Arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen ; Arbejdsmiljøudvalget ; Branchefællesskaber for arbejdsmiljø) ; Arbejdstilsynet (Arbejdstilsynets opbygning ; Arbejdstilsynets opgaver ; Kontakt med Arbejdstilsynet ; Screening og smileyer ; Udgivelser) ; Anmeldelse af arbejdsskader (Arbejdsskadeforsikring ; Hjerneskade pga. opløsningsmidler ) ; Ergonomi (Ensidigt belastende arbejde (EBA) ; Ensidigt gentaget arbejde (EGA) ; Arbejdsstillinger og arbejdspladsindretning ; Tunge løft) ; Psykisk arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøets psykiske konsekvenser ; Arbejdet med det psyksike arbejdsmiljø) ; Arbejdspladsvurdering (APV) (Arbejdspladsvurderingens forløb ; Skærpede krav til arbejdspladsvurderingen ; Risikovurdering i laboratoriet ; Grundlag for arbejdspladsvurdering ved arbejde med biologiske agenser ; Arbejdspladsvurdering i forbindelse med Kræftfremkaldende stoffer) ; Arbejdsmiljøledelse og certificering
  ISBN nr.: 
  9788757134124, 9788750059974
  Omfang: 
  322 sider
  Udgiver: 
  Praxis - Nyt Teknisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61515585|260|a
  Available: 
  870970-basis:61515585|980|a
 10. Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper : om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde

  • Bog
  Peter Michael Goetz: Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper : om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde
  61.44 GOE

  Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper : om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48320007|980|.
  Note: 
  Indhold: Når grænsesætning udfordres indefra (Pres på hjælperen indefra ; Hjælperens blinde vinkler ; Blokeringer i hjælperens professionelle repertoire ; Kunsten at være professionelt i kontakt med sig selv ; At turde kigge dybt og fordomsfrit på sig selv ; Hjælperens indre drivkræfter) ; Når grænsesætning udfordres udefra (Pres fra hjælpsøgende og deres netværk ; Organisatoriske og samfundsmæssige udfordringer ; Lokale kulturelle forventninger til hjælperen ; Når samspillende omstændigheder udfordrer hjælperens grænsesætning) ; Praktiske perspektiver (At holde sig i professionel form som grænsesætter ; Arbejdspladsens grænsesætning)
  ISBN nr.: 
  9788759333815
  Omfang: 
  176 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48320007|260|a
  Available: 
  870970-basis:48320007|980|a