term.subject="bacheloruddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. I hvilket annet fag tar man mesterbrev uten å ha grunnutdannelse? : Norge trænger til et bachelor-studium som kombinerer logopedi og audiopedagogikk

  • Tidsskriftsartikel

  I hvilket annet fag tar man mesterbrev uten å ha grunnutdannelse? : Norge trænger til et bachelor-studium som kombinerer logopedi og audiopedagogikk

  I: Dansk audiologopædi online, Årg. 57, nr. 1 (2021),
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61884734|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dansk audiologopædi online, Årg. 57, nr. 1 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61884734|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61884734|980|a
 2. DTU-rektor: Fremtidens uddannelser kommer ikke til at ligne dem, vi kender i dag

  • Avisartikel

  DTU-rektor: Fremtidens uddannelser kommer ikke til at ligne dem, vi kender i dag

  I: Berlingske tidende, 2021-11-30, Sektion 1, s. 13
  Snart bliver det muligt at tage en bacheloruddannelse til ingeniør, der alene vil være digital og online - bortset fra de perioder, hvor de studerende skal modtage laboratorieundervisning på et af DTUs campusser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:61799753|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Berlingske tidende, 2021-11-30
  By: 
  870971-avis:61799753|260|a
  Available: 
  870971-avis:61799753|980|a
 3. Bachelorprojektet i læreruddannelsen : en håndbog

  • Bog
  : Bachelorprojektet i læreruddannelsen : en håndbog
  37.17 BAC

  Bachelorprojektet i læreruddannelsen : en håndbog

  2019
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Guide til udformning af bachelorprojekter, så de er i overenstemmelse med krav og forventninger på læreruddannelsen, med gennemgang af projektets faser fra emnevalg og problemformulering, valg af teori og metode, analyse af data og afsluttende konklusion og perspektivering
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46616227|980|.
  Bidrag af: 
  Jesper Boding, Jesper Boding, Niels Mølgaard (f. 1952), Søren Pjengaard
  Note: 
  Indhold: En håndbog til dit bachelorprojekt : hvorfor og hvordan? / Jesper Bording, Niels Mølgaard, Søren Pjengaard. Lovgrundlaget bag og vurdering af bachelorprojekter / Niles Mølgaard, Fie Højrup. Hvordan skriver du en indledning til dit bachelorprojekt? / Lotte Holk Hansen. Hvordan skriver du en problemformulering til dit bachelorprojekt? / Jesper Boding. Hvordan skriver du en læsevejledning til dit bachelorprojekt? / Lotte Holk Hansen. Hvordan skriver du et metodeafsnit til dit bachelorprojekt? / Søren Pjengaard. Hvordan skriver du en forskningsoversigt til dit bachelorprojekt? / Jesper Boding. Hvordan skriver du et teoriafsnit til dit bachelorprojekt? / Jesper Boding. Hvordan skriver du en analyse til dit bachelorprojekt? / Jesper Boding. Hvordan demonstrerer du kritisk reflektion inden konklusionen? / Søren Pjengaard. Hvordan skriver du bachelorprojektets konklusion? / Jens Madsen, Søren Pjengaard. Hvordan skriver du en perspektivering om praksisudvikling i dt bachelorprojekt? / Anette Krenzen. Hvordan kan dit bachelorprojekt bidrage til folkeskolens udvikling? / Jens Madsen. Hvordan får du styr på den skriftlige fremstilling i dit bachelorprojekt? / Anette Krenzen. Hvordan laver du dybderevision af din akademiske tekst? / Jens Madsen. Hvordan laver du kildeangivelser i dit bachelorprojekt? / Søren Pjenggaard. Hvad er de juridiske og formelle krav til dit bachelorprojekt? / Jens Madsen. Hvordan kan du bruge vejledningen - herunder klyngevejledning? / Søren Pjengaard. Hvordan griber du bachelorprojektets mundtlige prøve an? / Jens Madsen
  ISBN nr.: 
  9788741272023
  Omfang: 
  207 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46616227|260|a
  Available: 
  870970-basis:46616227|980|a
 4. Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne : håndbog i opgaveskrivning og metode

  • Bog
  : Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne : håndbog i opgaveskrivning og metode
  61.07 GOD

  Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne : håndbog i opgaveskrivning og metode

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om hvordan man videnskabeligt gennemfører en sundhedsfaglig undersøgelse, og hvordan man dokumenterer den i et bachelorprojekt som en videnskabelig tekst
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46441745|980|.
  Bidrag af: 
  Diana Astrup Nielsen, Thea Qvist Hjørnholm, Peter Stray Jørgensen, Thomas Kristian Nygaard Hansen
  Note: 
  Indhold: Hvad er det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne? ; Problemformulering ; Skriveprocessen ; Protokol i bachelorprojektet ; Tværprofessionelle bachelorprojekter ; Skrivning i grupper ; Brug din/jeres vejleder(e) ; Litteratur og kilder ; Etik ; Teori ; Kvalitative design ; Kvalitative dataindsamlingsmetoder ; Analyse og fortolkning i kvalitative projekter ; Formidling af resultater/fund i kvalitative projekter ; Kvantitative design ; Kvantitative dataindsamlingsmetoder ; Analyse i kvantitative projekter ; Præsentation af data i kvalitative projekter ; Metodekombination og metodetriangulering ; Innovation i bachelorprojekter ; Diskussion ; Struktur og disposition ; Argumentation ; Sprog ; Mundtlig præsentation og eksamen ; Formidling
  ISBN nr.: 
  9788759311851
  Omfang: 
  475 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46441745|260|a
  Available: 
  870970-basis:46441745|980|a
 5. Ledere: Drop berøringsangsten og brug data til at stoppe frafald

  • Tidsskriftsartikel

  Ledere: Drop berøringsangsten og brug data til at stoppe frafald

  I: DM akademikerbladet, 2020, nr. 9, S. 48-49
  Frafaldet på universiteterne er steget fra 29 procent i 2014 til 36 procent i 2018 på bachelorniveau og forventes at stige yderligere på grund af corona. Ledernes Hovedorganisation kalder på datadrevne frafaldsindsatser. Universiteterne afviser, at de har "berøringsangst"
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38625292|980|.
  Omfang: 
  S. 48-49
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  DM akademikerbladet, 2020, nr. 9
  By: 
  870971-tsart:38625292|260|a
  Available: 
  870971-tsart:38625292|980|a
 6. "Jeg kunne ikke skrive lige så fint som dem fra akademiske familier"

  • Avisartikel

  "Jeg kunne ikke skrive lige så fint som dem fra akademiske familier"

  I: Jyllands-posten, 2020-12-07, Sektion 1 (østudgave), s. 6-7
  På en universitetsbachelor er der næsten 20 pct. højere sandsynlighed for, at studerende fra højindkomstfamilier fuldfører sammenlignet med studerende med tilsvarende gymnasiekarakterer fra lavindkomstfamilier
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:38496905|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1 (østudgave), s. 6-7
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2020-12-07
  By: 
  870971-avis:38496905|260|a
  Available: 
  870971-avis:38496905|980|a
 7. Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område : indblik i videnskabelige metoder

  • Bog
  : Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område : indblik i videnskabelige metoder
  37.17 BAC

  Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område : indblik i videnskabelige metoder

  2017
  2. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52891418|980|.
  Bidrag af: 
  Kirsten Beedholm, Stinne Glasdam, Søren Pjengaard, Gitte Riis Hansen
  Note: 
  Indhold: Indledning (At komme i gang med et bachelorprojekt. Juridiske regler og etiske aspekter. At søge vejledning til dit bachelorprojekt. Litteratursøgning). Metoder med anvendelse af litteratur (Analyse af forskellige former for tekster som empirisk materiale. Diskursanalyse). Interview, observation, casestudier (Semistrukturerede interview af enkeltpersoner. Fokusgruppeinterview. Antropologisk feltarbejde. At bruge foto og video til konstruktion af empiri. Casestudier). Narrative metoder (Livshistoriske forskningsmetoder. Praksisfortællinger). Spørgeskemaundersøgelser (Anvendelse af standardiserede spørgeskemaer. Konstruktion af eget spørgeskema - herunder betydning af en teoretisk ramme). Studier med intervention (Interventionsstudier. Aktionsforskning. Auditmetoden). Afslutning (Afslutning af bachelorprojektet)
  ISBN nr.: 
  9788741267333
  Omfang: 
  405 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52891418|260|a
  Available: 
  870970-basis:52891418|980|a
 8. God stil i professionsopgaver : en grundbog

  • Bog
  Kit Stender Petersen, Ditte Dalum Christoffersen: God stil i professionsopgaver : en grundbog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52818397|980|.
  Note: 
  Indhold: Indledende manøvrer (Hvad er opgavens formål? ; Typer af opgaver ; Så er vi i gang! ; Etik) ; Opbygning af opgaver (Disposition ; Indledning ; Afgrænsning ; Problemformulering ; Videnskabsteori, teoretiske perspektiver og teoretiske begreber ; Metodologi og metode ; Analystrategi ; Analyse)
  ISBN nr.: 
  9788741265216
  Omfang: 
  156 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52818397|260|a
  Available: 
  870970-basis:52818397|980|a
 9. Bachelorprojektet : sådan gør du! : med trin for trin-vejledninger, tjeklister og masser af gode tips

  • Bog
  Trine Toft: Bachelorprojektet : sådan gør du! : med trin for trin-vejledninger, tjeklister og masser af gode tips
  19.1 TOF

  Bachelorprojektet : sådan gør du! : med trin for trin-vejledninger, tjeklister og masser af gode tips

  2016
  1. udgave, 1. oplag (2016)
  Første del hjælper dig i gang med at lægge dig fast på en problemformulering og vælge vejleder, mens anden del viser vej gennem bachelorprojektets faser: fra emnevalg, over dataindsamling og skrivefase og frem til eksamen i projektet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52676940|980|.
  ISBN nr.: 
  9788793515024
  Omfang: 
  144 sider
  Udgiver: 
  Pretty Page
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52676940|260|a
  Available: 
  870970-basis:52676940|980|a
 10. Jordemødre uden bachelor bliver klædt på med videnskabsteori og metode

  • Tidsskriftsartikel

  Jordemødre uden bachelor bliver klædt på med videnskabsteori og metode

  I: Tidsskrift for jordemødre, Årg. 129, nr. 6 (2019), S. 26-27
  Med et diplommodul på Professionshøjskolen VIA kommer jordemødre fra Hospitalsenheden Vest, der er uddannet før 2001, på niveau med yngre kolleger og studerende i forhold til videnskabsteori og metode. Det sker som led i en uddannelsesindsats, der omfatter alle sundhedsprofessionelle, som ikke har en bachelor
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47490677|980|.
  Omfang: 
  S. 26-27
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for jordemødre, Årg. 129, nr. 6 (2019)
  By: 
  870971-tsart:47490677|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47490677|980|a