term.subject="cases"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Eksempelvis : eksempler der tænker

  • Bog
  10 HAN

  Eksempelvis : eksempler der tænker

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Beskrivelse af fire måder at arbejde med eksempler på, der ikke bare er relevante for filosofisk tænkning, men for alle fag, der forholder sig undersøgende til cases
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38712233|980|.
  Note: 
  Indhold: Det gode eksempel (Eksempler og begreber ; Eksemplets magt) ; En typologi over eksempler (De fire positioner ; Den idealistiske brug af eksempler ; Den realistiske brug af eksempler ; Den dialektiske brug af eksempler ; Den materialistiske brug af eksempler) ; Slavoj Žižeks materialistiske eksempler (Eksemplet som intervention ; Eksempelstrategier ; Genplacering, gentagelse og generalisering)
  ISBN nr.: 
  9788772107028
  Omfang: 
  99 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38712233|260|a
  Available: 
  870970-basis:38712233|980|a
 2. Forældrehandleplaner : cases om støtte til forældre til anbragte børn og unge

  • E-bog

  Forældrehandleplaner : cases om støtte til forældre til anbragte børn og unge

  2021
  Casesamling, der sætter fokus på hjælp og støtte til forældre i forbindelse med implementeringen af den politiske aftale "Børnene først"
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:133984356|980|.
  Bidrag af: 
  Børnene Først - Eksempler på Pseudo-Politik? temaarrangement 2021, RIFT forening
  Note: 
  Udarbejdet i forbindelse med temaarrangementet Børnene Først - Eksempler på Pseudo-Politik?
  Omfang: 
  70 sider
  Udgiver: 
  RIFT
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:133984356|260|a
  Available: 
  870970-basis:133984356|980|a
 3. Naturvidenskabelig førstehjælp : illustrerede medicinske cases

  • Bog
  61 NAT

  Naturvidenskabelig førstehjælp : illustrerede medicinske cases

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  I små tegneserieafsnit møder vi Caroline, der er lægestuderende. Med afsæt i hendes hverdag præsenteres cases, der relaterer sig til et naturvidenskabeligt emne. Hvert afsnit følges op af et fagkapitel, der kort og præcist genopfrisker og perspektiverer emnet for medicinstuderende, sygeplejestuderende, sundhedspersonale samt andre naturvidenskabeligt interesserede læsere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48741932|980|.
  Note: 
  Indhold: Videnskabsteori ; Størrelsesforhold ; Celler ; Cellulær transport ; Syrer, baser og pH ; Buffersystemer ; Logaritmer ; Stof og bindinger ; Fysiske størrelser og enheder ; Ydre respiration og blodkredsløb ; Energi ; Næringsstoffer ; Energistofskiftet ; Anatomi ; Patogener ; Genetik og det centrale dogme ; Genetik og stamtræer ; Muskler, kraft og biomekanik ; Fotosyntese og liv ; Enzymer ; Ioner og iontransport ; Nerver og impulser ; Lyd og bølger ; lys og elektromagnetisk stråling ; Billeddiagnostik ; Radioaktivitet og isotopteknik ; Halveringstider ; Hormoner
  ISBN nr.: 
  9788793590847
  Omfang: 
  263 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48741932|260|a
  Available: 
  870970-basis:48741932|980|a
 4. 8 cases i medicinsk etik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47956269|980|.
  Bidrag af: 
  Ezio Di Nucci, Rasmus Thybo Jensen, Jeanette Bresson Ladegaard Knox
  Note: 
  Indhold: Jeanette Bresson Ladegaard Knox: At behandle i grænselandet mellem liv og død : en case fra neonatalklinikken. Peter Laurs: Genterapi : velfærd, rettigheder og forpligtelser. Martin Ejsing Christensen: Rituel omskæring af drengebørn : et ømtåleligt spørgsmål. Samtykke for hvem? : medicinske tilgange til interkønnede personer / af Marie-Louise Holm & Morten Hillgaard Bülow. Lars Poulsen: Kants pligtetik og respekt for autonomi : cases og dilemmaer. Jacob Busch: Nudging og sundhedsfremme : må vi påvirke folk for deres eget bedste?. Finn Guldmann: Sundhedsplatformen : videnstab i forbindelse med indførelsen af elektroniske patientjournaler. Kunstig intelligens og medicinsk etik : tilfældet Watson for Oncology / af Ezio Di Nucci, Rasmus Thybo Jensen & Aaro Tupasela
  ISBN nr.: 
  9788762819702
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47956269|260|a
  Available: 
  870970-basis:47956269|980|a
 5. Moderne markedsføring. Opgaver og cases

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47071321|980|.
  Bidrag af: 
  Poul K. Faarup, Svend Hollesen
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside, Indhold: Moderne markedsføring ; Værdiskabelse med kunden i centrum ; Intern analyse ; Markedsføring på BtC-markedet ; Markedsføring på BtB-markedet ; Marked og konkurencesituation ; Omverdensanalyse ; Metoder til skabelse af markeds- og kundeindsigt ; SWOT-analyse ; Strategiske muligheder ; Markedspositioner og strategier ; Strategiske målsætninger ; Segmentering og målgruppevalg ; Positionering ; Internationalisering ; Interkulturel markedsføring ; Produktstrategier ; Serviceydelser og oplevelser ; Branding/brands ; Prisstrategier og -fastsættelse ; Distribution ; Kommunikationsstrategi/planlægning ; Online/digital markedsføring ; Reklame/offline ; Offline medieplanlægning og -strategi ; Implicitte reklameformater ; PR, sponsorering og events ; Direct marketing (DM) ; Brandaktivering ; Return of marketing investments (ROMI) og effektmålinger ; Tværgående cases
  ISBN nr.: 
  9788741277196
  Omfang: 
  201 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47071321|260|a
  Available: 
  870970-basis:47071321|980|a
 6. Policy-analyse : teori og praksis

  • Bog
  35 POL

  Policy-analyse : teori og praksis

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Indføring i hvordan man udarbejder samfundsøkonomiske analyser i forhold til politiske tiltag og reformer samt præsentation af et analyseværktøj der demonstreres på en række velfærdsområder, bl.a. uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet, sundhed og pension. Med praktiske eksempler og cases
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47308984|980|.
  Note: 
  Indhold: Den teoretiske ramme (Det perfekte marked ; Markedsfejl ; Interventionsværktøjer ; Interventionsulemper ; Policy-analyse : det samlede framework) ; Applicering af policy-analysen på centrale velfærdsområder (Daginstitution og grundskole ; Videregående uddannelse ; Arbejdsløshedsforsikring ; Sundhedsbehandling ; Pension) ; Eksekvering i praksis (Policy-analysens udarbejdelse i praksis ; Formidling af embedsmandens beslutningsoplæg)
  ISBN nr.: 
  9788741269955
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47308984|260|a
  Available: 
  870970-basis:47308984|980|a
 7. Når de syge skal arbejde

  • Bog
  Tina Bømler: Når de syge skal arbejde
  33.112 BØM

  Når de syge skal arbejde

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om de lovgivningsmæssige ændringer på sygedagpengeområdet i forbindelse med moderniseringen af den offentlige sektor, med fokus på hvordan sygemeldte borgere oplever stramningerne i aktiveringskursen og mødet med jobcentrene
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46082125|980|.
  Bidrag af: 
  Michelle Ankjær Lindegaard
  Note: 
  Indhold: Introduktion ; Fra welfare til workfare ; Lovgrundlag ; Retssikkerhed og statsrefusion ; Sygemeldte borgeres møde med jobcentret ; Cases ; Analyse og teoretiske refleksioner
  ISBN nr.: 
  9788741274027
  Omfang: 
  159 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46082125|260|a
  Available: 
  870970-basis:46082125|980|a
 8. At blive undersøgt : case-samling om børnefaglige undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser - med fokus på retssikkerhed og kvalitet

  • Bog
  Susanne Munck (f. 1958-04-22): At blive undersøgt : case-samling om børnefaglige undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser - med fokus på retssikkerhed og kvalitet
  38.51 MUN

  At blive undersøgt : case-samling om børnefaglige undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser - med fokus på retssikkerhed og kvalitet

  2018
  1. oplag ([2018])
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46337999|980|.
  Bidrag af: 
  Den Børnefaglige Undersøgelse (§50)/Forældrekompetenceundersøgelserne konference 2018, RIFT forening
  Note: 
  Udgivet i forbindelse med temaarrangementet Den Børnefaglige Undersøgelse (§50)/Forældrekompetenceundersøgelserne
  Omfang: 
  79 sider
  Udgiver: 
  RIFT
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46337999|260|a
  Available: 
  870970-basis:46337999|980|a
 9. Den store casebog : om børn, unge og voksne i skoler og institutioner

  • Bog
  Anette Bøjgård Schleicher, Søren Bøjgaard: Den store casebog : om børn, unge og voksne i skoler og institutioner
  37.12 STO

  Den store casebog : om børn, unge og voksne i skoler og institutioner

  2018
  1. udgave, 2. udgave (2022)
  Introduktion til casebegrebet, herunder hvordan man kan arbejde analytisk og konstruktivt med cases. Cases med studiespørgsmål opdelt i kategorierne daginstitutioner, skoler og mennesker i udsatte positioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54604947|980|.
  Note: 
  Indhold: Cases : spejlbilleder af virkeligheden ; Daginstitutioner (Børnehave og vuggestue) ; Skole (Indskolingen ; Mellemtrinnet ; Udskolingen ; Specialpædagogiske tilbud ; Skole-fritid) ; Mennesker i udsatte positioner (Udviklingshæmmede ; Døgninstitution for børn og unge ; Socialpsykiatrien ; Aflastning)
  ISBN nr.: 
  9788741271163
  Omfang: 
  207 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:54604947|260|a
  Available: 
  870970-basis:54604947|980|a
 10. Alabama Justice : The Cases and Faces That Changed a Nation

  • Ebog

  Alabama Justice : The Cases and Faces That Changed a Nation

  2020
  Summary: "Unknown to many, Alabama has played a remarkable role in a number of Supreme Court rulings that continue to touch the lives of every American. In Alabama Justice: The Cases and Faces That Changed a Nation, Steven P. Brown has identified eight landmark cases that deal with religion, voting rights, libel, gender discrimination, and other issues, all originating from legal disputes in Alabama. Written in a concise and accessible manner, each case law chapter begins with the circumstances that created the dispute. Brown then provides historical and constitutional background for the issue followed by a review of the path of litigation. Excerpts from the Court's ruling in the case are also presented, along with a brief account of the aftermath and significance of the decision. The First Amendment (New York Times v. Sullivan), racial redistricting (Gomillion v. Lightfoot), the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment (Frontiero v. Richardson), and prayer in public schools (Wallace v. Jaffree) are among the pivotal issues stamped indelibly by disputes with their origins in Alabama legal, political, and cultural landscapes. In addition to his analysis of cases, Brown discusses the three associate justices sent from Alabama to the Supreme Court-John McKinley, John Archibald Campbell, and Hugo Black-whose cumulative influence on the institution of the Court, constitutional interpretation, and the day-to-day rights and liberties enjoyed by every American is impossible to measure. A closing chapter examines the careers and contributions of these three Alabamians"
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:on1197700381|980|.
  Bidrag af: 
  Project Muse
  ISBN nr.: 
  9780817393236, 0817393234
  Udgiver: 
  The University of Alabama Press
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:on1197700381|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:on1197700381|980|a