term.subject="daginstitutioner"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132562849|980|.
  Note: 
  Indhold: Perspektiver på den pluralistiske barnehagen ; Å samtale om religion i barnehagen ; Religiøse føringer for hverdagslivet i barnehagen
  ISBN nr.: 
  9788202626709
  Omfang: 
  129 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132562849|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132562849|980|a
 2. Pissedårlig pædagogik

  • Bog
  : Pissedårlig pædagogik
  37.21 PIS

  Pissedårlig pædagogik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Debatbog der på humoristisk vis sætter fokus på den dårlige pædagogik og peger på konstruktive veje mod en bedre praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38837869|980|.
  Bidrag af: 
  Trine Ankerstjerne, Trine Ankerstjerne, Alexander von Oettingen
  Note: 
  Indhold: Martin Bayer: Pissedårlig pædagog. Line Togsverd: Derfor kan vi ikke undvære "pissedårlig pædagogik". Rikke Smedegaard Hansen: Pissedårlig afmægtig pædagogik. Trine Ankerstjerne: Pissedårlig faglighed. Andreas Rasch-Christensen: Pissedårlige tidlige indsatser. Alexander von Oettingen: Pissedårlig leg
  ISBN nr.: 
  9788702311594
  Omfang: 
  88 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38837869|260|a
  Available: 
  870970-basis:38837869|980|a
 3. Lederguiden : greb til etablering af en evalueringskultur

  • Bog
  37.21 LED

  Lederguiden : greb til etablering af en evalueringskultur

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38749374|980|.
  Note: 
  Indhold: Teoretisk introduktion ; Ledelsesgreb : faglig ledelse fra ti vinkler (Professionel nysgerrighed : at lade sig bevæge ; Perspektivbevidst ledelse : at ville bevæge ; Etablering af et professionssprog ; Zonen for opfordret handling ; Afprivatisering af ledelsespraksis ; Ledelse uden blinde pletter ; Praksisnær sparring ; Selvrefleksion på mikroniveau ; Farlige medspillere ; Lederforberedelse) ; En refleksionsunderstøttende mødestruktur
  ISBN nr.: 
  9788772340142
  Omfang: 
  160 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38749374|260|a
  Available: 
  870970-basis:38749374|980|a
 4. Små barns lek og samspill : i barnehagen

  • Bog
  13.43 DAN

  Små barns lek og samspill : i barnehagen

  2021
  2. utgave
  Små barn er sansende, kroppslige, utforskende og lærende, og gir uttrykk for dette gjennom leken. Gjennom lek undersøker, utforsker og tolker de sine omgivelser. Ved hjelp av observasjon og praksisfortellinger søker forfatteren å gi svar på spørsmål som: Hvilken innvirkning har det fysiske miljøet på barns lek og samspill? Hvilke samspillmønstre kan fremme heller enn å hemme barns lek? Kapitlene avsluttes med spørsmål til refleksjon og diskusjon. Boken henvender seg til de som jobber i barnehage og til studenter ved barnehagelærerutdanningen. Omtalen er utarbeidet av BS
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132624062|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215051871
  Omfang: 
  187 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132624062|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132624062|980|a
 5. Skal vi vinke? : tillid, kommunikation og pædagogik i forældresamarbejde i dagtilbud

  • Bog
  Noomi Christine Linde Matthiesen, Lene Tanggaard (f. 1973), Paula Cavada-Hrepich: Skal vi vinke? : tillid, kommunikation og pædagogik i forældresamarbejde i dagtilbud
  37.21 SKA

  Skal vi vinke? : tillid, kommunikation og pædagogik i forældresamarbejde i dagtilbud

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Undersøgelse af tillidens betydning for samarbejdsdynamikkerne mellem forældre og pædagogisk professionelle i dagtilbud
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39007304|980|.
  Note: 
  Indhold: Tillid (Tillid under pres ; Hvad er tillid? ; Tillid og det komplekse samarbejde ; Tillid og forventninger ; Tillidens paradokser) ; Sagsorienteret samarbejde (Pædagogik ; Information og rådgivning ; Samskabelse) ; Otte principper for samarbejde
  ISBN nr.: 
  9788750055235
  Omfang: 
  174 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39007304|260|a
  Available: 
  870970-basis:39007304|980|a
 6. Temaer og aktiviteter i dagtilbud

  • Bog
  : Temaer og aktiviteter i dagtilbud
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38831496|980|.
  Bidrag af: 
  Christian Aabro
  Note: 
  Indhold: Almenpædagogiske begreber (Karen Prins: Demokrati. Jan Jaap Rothuizen: Dannelse. Crisstina Munck: Udvikling. Tekla Canger: Mangfoldighed. Anette Boye Koch: Trivsel). Temaer i dagtilbud (Henriette Blomgren: Æstetik : skønhedsbobler, sensitive dialoger og samværsmodus. Musikken, barnet og fællesskabet / Mikkel Snorre Wilms Boysen, Frederik Kjær Zeuthen og Thomas Thorsen. Sisse Winther Oreskov: Kropslige og sansemæssige dimensioner. Tejs Møller: Natur, udeliv og bæredygtighed). Arbejde med pædagogiske mål (Johanne Marie Kirkeby: Læreplansarbejde. Louise Bruslund Pedersen: Evalueringsarbejde. Om kvalitet, kvalitetsvurdering og kvalitetsmåling / No Emil Sjöberg Kampmann og Anja Svejgaard Pors. Lena Basse: Sprogarbejde : at støtte sproget i hverdagen. Esben Kofod-Hannberg: Skoleparathedsarbejde
  ISBN nr.: 
  9788741279695
  Omfang: 
  296 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38831496|260|a
  Available: 
  870970-basis:38831496|980|a
 7. Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud

  • Bog
  Stig Broström, Thorleif Frøkjær: Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud
  37.21 PÆD

  Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Giver en teoretisk og metodisk ramme, som kan hjælpe pædagogen til både at reflektere over og skabe konkrete pædagogiske forløb. En pædagogisk praksis, der kan bidrage til, at børnene bliver bevidste om naturfænomener, klima og miljøspørgsmål
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61612327|980|.
  Note: 
  Indhold: Bæredygtighed ; Baggrund for en pædagogik for bæredygtig udvikling ; De første skridt til en pædagogik for bæredygtighed ; Fører børns glæde ved natur også til engagement? ; Bæredygtig pædagogik med fokus på de 7 R'er ; Dannelse ; Enhed af bæredygtighed og science ; Træk ved et læringsmiljø for science og bæredygtighed ; Opmærksomhed, interesse, nysgerrighed og undren ; Leg og fantasi som omdrejningspunkt ; En pædagogisk praksis baseret på en legeverden om bæredygtighed og science
  ISBN nr.: 
  9788759339169
  Omfang: 
  137 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61612327|260|a
  Available: 
  870970-basis:61612327|980|a
 8. Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer

  • Bog
  : Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer
  37.21 FOR

  Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hjemmelæringsmiljøer som et væsentligt element i det samlede forældresamarbejde, om hvad begrebet dækker over i en professionel kontekst og hvordan samarbejdet kan gribes an i praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61536078|980|.
  Bidrag af: 
  Kristina Avenstrup, Stine Elverkilde
  Note: 
  Indhold: "Skal forældre nu have lektier for?" / Stine Elverkilde. Forældrene og hjemmelæringsmiljøet gør en forskel - resultater fra the Effective Pre-school, Primary and Secondary Eductaion Project / Brenda Taggart. Forældresamarbejde med familier i socialt udsatte positioner / Bodil Høyer Damsgaard. Ledelse af forældresamarbejde med inddragelse af hjemmelæringsmiljø / Betina Byriell Larsen. Det gensidige, lærende samarbejde mellem hjem og institution / Maibritt Iversen. Perspektiver på et virkningsfuldt forældresamarbejde / Kristina Avenstrup, Sine Hudecek. "Det har været det hele værd" - om at bygge bro mellem børns to livsverdener / Suzanne Krogh, Søren Smidt. Barnets sprogtilegnelse og sprogmiljøet derhjemme / Justin Markussen-Brown. Forældrebestyrelsen og rammer for forældresamarbejde om hjemelæringsmiljøer / Stine Elverkilde
  ISBN nr.: 
  9788771608632
  Omfang: 
  185 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61536078|260|a
  Available: 
  870970-basis:61536078|980|a
 9. Børn med fysiske sygdomme i dagtilbud : fra udsathed til fællesskab

  • Bog
  37.21 BOR

  Børn med fysiske sygdomme i dagtilbud : fra udsathed til fællesskab

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Her formidles grundlæggende viden om de forskellige udfordringer, der kan være omkring et barn med en fysisk sygdom i dagtilbud. Henvender sig primært til pædagogisk personale i dagtilbud
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61924612|980|.
  Note: 
  Indhold: Udsathed, fællesskab og identitet - særligt for børn med fysiske sygdomme ; Børnenes perspektiver - fra tilpasning til aktiv inddragelse ; Børnefællesskaber - fra eksklusion til inklusion af børn med fysiske sygdomme ; Krop og sygdom - fra fysisk eksklusion til fysisk inklusion ; Familier til børn med fysiske sygdomme - fra klientgørelse til fælles deltagelse ; Professionel ved sygdom - fra afmagt til handlekraft ; Sygdom og samfund - fra stigmatisering til samfundsmæssig inklusion
  ISBN nr.: 
  9788772340869
  Omfang: 
  128 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61924612|260|a
  Available: 
  870970-basis:61924612|980|a
 10. Udsatte børn eller udsatte miljøer? : med daginstitutionslivet i fokus

  • Bog
  : Udsatte børn eller udsatte miljøer? : med daginstitutionslivet i fokus
  37.21 UDS

  Udsatte børn eller udsatte miljøer? : med daginstitutionslivet i fokus

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om udsathed i pædagogske miljøer. Udsathed bor ikke i den enkelte, men kan opstå i mødet med daginstitutionen. Børns hverdagsliv og deltagelsesmuligheder er derfor betydningsfulde for at forstå specifikke udsathedsproblematikker og ikke mindst finde de pædagogiske handlerum.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61582738|980|.
  Bidrag af: 
  Benedicte Bernstorff
  Note: 
  Indhold:: Tidlig indsats i udsatte miljøer / Crisstina Munck, Johanne Vinter Kirkeby. Udviklingsstøttende miljøer, hvor pædagogisk omsorg for og i børnefællesskaber træder i forgrunden / Trine Holst Mortensen. "Vi gør det på vores egen måde" : pædagogers blik på børns (mis)trivsel / Maja Spur Hansen. Forældresamarbejde : når forældre ikke er samarbejdsvillige / Anja Marschall, Crisstina Munck. Tværfagligt samarbejde omkring bekymringsbørn i daginstitutionen / Johanne Vinter Kirkeby. Når kulturen sættes i forgrunden / Kathrin Houmøller. Alle børn har et sprog : den nysgerrige pædagog får øje på det / Bente Reimann Jensen. Når børn leger anderledes, end de voksne forventer / Benedicte Bernstorff. Demokratiske erfaringer i daginstitutionen : begrænsninger og muligheder / Karen Prins. Når et udfordret arbejdsliv skaber et udfordret børneliv / Unni Lind. Fra kaos til pædagogisk overskud / Kirstine Furbo-Halken
  ISBN nr.: 
  9788772340333
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61582738|260|a
  Available: 
  870970-basis:61582738|980|a