term.subject="evidensbaseret forskning"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Jobb kunnskapsbasert! : en arbeidsbok

  • Bog
  61.701 JOB

  Jobb kunnskapsbasert! : en arbeidsbok

  2021
  3. utg.
  Arbeidsboken "Jobb kunnskapsbasert!" gir en innføring i kunnskapsbasert praksis og viser hvordan helsearbeidere kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke kvalitetsvurdert forskning i fagutøvelsen. Kunnskapsbasert praksis kan ses som en prosess i flere trinn. Boken følger trinnene og har øvingsoppgaver rettet mot hvert trinn. Underveis blir leseren oppfordret til å se videoer, høre podkaster eller lese artikler som utdyper ulike temaer som blir tatt opp. Ved hjelp av en egen læringsressurs og QR-koder i boken vil leseren lett få tilgang til de ressursene det henvises til. Boken retter seg mot studenter innen sykepleie og andre helsefag på bachelor- og masternivå. Den er aktuell også for ansatte i helsetjenestene som ønsker å styrke sin kompetanse i kunnskapsbasert praksis.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132992991|980|.
  Note: 
  Indhold: Hva er kunnskapsbasert praksis? ; Spørsmålsformulering ; Litteratursøk ; Kritisk vurdering ; Anvendelse ; Evaluering ;Tips til oppgaveskrivning; PICO- og PICo-skjemae; Ordliste
  ISBN nr.: 
  9788202688080
  Omfang: 
  218 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132992991|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132992991|980|a
 2. Klinisk forskning innen helsefag : hvordan utvikle god forskning - sentrale elementer

  • Bog
  61.07 KLI

  Klinisk forskning innen helsefag : hvordan utvikle god forskning - sentrale elementer

  2021
  Abstract: Forskning er en sentral oppgave for helsetjenesten og angår derfor alt helsepersonell. Klinisk forskning er med på å sikre at pasientene får kunnskapsbasert behandling, og er en viktig forutsetning for utvikling av fremtidens helsetjenester. Hensikten med denne boken er å vekke og å styrke interessen for forskning samt å formidle kunnskap om pasientnær forskning til studenter, helsepersonell, ph.d.-kandidater og forskere.Boken tar for seg et vidt spekter av temaer og formidler kunnskap og gode råd om blant annet: oppbygging av kunnskapsbasert praksis, planlegging av kliniske studier og valg av forskningsdesign, brukerdeltakelse i forskning, søknader for finansiering, forskningsetikk og personvern, hvordan skrive CV, samt formidling av forskning. Det er også med eksempler på sykepleiere med et karriereløp som innebærer kombinerte stillinger, som både arbeider klinisk og samtidig driver forskning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132421579|980|.
  Bidrag af: 
  Tone Rustøen, Anners Lerdal
  ISBN nr.: 
  9788245022926
  Omfang: 
  256 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132421579|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132421579|980|a
 3. Helsesykepleie : En grunnbok

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:126969945|980|.
  Bidrag af: 
  Berit Misund Dahl
  Note: 
  Indhold: Introduksjon til helsesykepleierfeltet / Berit Misund Dahl. Helsesøstertjenestens historiske utvikling / Lisbeth Gravdal Kvarme. Helsesykepleierens arbeid – utviklingstrekk i et folkehelseperspektiv / Berit Misund Dahl. Helsesykepleierens samfunnsmandat og profesjonsidentitet / Berit Misund Dahl. Helsesykepleierens hovedarenaer og viktigste samarbejdspartnere / Berit Misund Dahl og Kari Blindheim. Læring i praksisstudiet / Esther Hjälmhult og Ragnhild Sollesnes. Sundhedsfremme, kommunikation og læring / Ina Borup. Frontiers of salutogenesis from the origin to public health implications / Bengt Lindström. Helsesykepleiens kunnskapsgrunnlag og kunnskapsbaserte praksis / Berit Misund Dahl. Fra helsesøster til helsesykepleier – kjernen i skjønnsutøvelsen / Anne Clancy. Public health intervention wheel – helsesykepleierens helsefremmende og forebyggende intervensjoner / Kari Glavin. Tverrprofesjonelt samarbeid / Berit Misund Dahl og Synnøve Hofseth Almås. Profesjon, organisasjon og kvalitetsforbedring / Arne Orvik. Bærekraftig utvikling og helsesykepleietjenesten / Berit Misund Dahl og Arne Orvik.
  ISBN nr.: 
  9788245025057
  Omfang: 
  251
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:126969945|260|a
  Available: 
  830190-katalog:126969945|980|a
 4. Sandhedskamp

  • Tidsskriftsartikel

  Sandhedskamp

  I: DM akademikerbladet, 2021, nr. 6, S. 53-57
  Aktivisme! Subjektive mavefornemmelser! Politikere tordner mod forskning i køn og racisme. Der mangler evidens, siger de. Men hvad er evidens overhovedet, og kan man virkelig ikke udføre rigtig forskning uden?
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61683534|980|.
  Omfang: 
  S. 53-57
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  DM akademikerbladet, 2021, nr. 6
  By: 
  870971-tsart:61683534|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61683534|980|a
 5. Er der evidens for evidens?

  • Bog
  30.1 ER

  Er der evidens for evidens?

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46965957|980|.
  Bidrag af: 
  Kit Stender Petersen, Ditte Dalum Christoffersen
  Note: 
  Indhold: John Benedicto Krejsler: Engager dig i kulturkampen om evidens og viden der virker! : om sandhedsregimer og kunsten at manøvrere med flydende betegnere. Kampen om evidens i et kritisk perspektiv / Helle Rabøl Hansen og Inge Henningsen. Søren Christensen: Den trimmede velfærdsstat : om evidens som velfærdspolitik. Karen Borgnakke: Det politiske kredsløb og "det der virker" : orienteret mod pædagogisk praksis og konkret handlen?. Kirsten Hyldgaard: Forskningsbaseret undervisning?. "Er dette ikke udtryk for et bestemt paradigme?" : kampen om evidensbegrebet i psykiatri og psykoterapi / Agnes Ringer og Svend Aage Rasmussen. Kit Stender Petersen: Måler vi detm, vi tror, vi måler? : en diskussion af tests i skolen med afsæt i et børneperspektiv. Ditte Dalum Christoffersen: Bevis, belæg og bivirkninger. Keld Skovmand: Falsk evidens for læringsmålstyring. Steen Nepper Larsen: Hvordan det begrænset synlige blev til det virkelige
  ISBN nr.: 
  9788759333464
  Omfang: 
  186 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46965957|260|a
  Available: 
  870970-basis:46965957|980|a
 6. Det ved vi om anvendelse af forskningsbaseret viden i skolen

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46000978|980|.
  Bidrag af: 
  Kåre Dag Jensen
  Note: 
  Indhold: Forskningsbaseret viden i skolen ; Implementering af forskningsviden ; Vejen til evidensbaseret praksis ; Hvad hæmmer og fremmer brug af forskningsbaseret viden i grundskolen
  ISBN nr.: 
  9788771607307
  Omfang: 
  76 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46000978|260|a
  Available: 
  870970-basis:46000978|980|a
 7. Den kvalitative metasyntese

  • Tidsskriftsartikel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47977274|980|.
  Omfang: 
  S. 30-42
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Klinisk sygepleje, Årg. 34, nr. 1 (2020)
  By: 
  870971-tsart:47977274|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47977274|980|a
 8. Pedagogisk forskning og pedagogisk praksis i Norge

  • Tidsskriftsartikel

  Pedagogisk forskning og pedagogisk praksis i Norge

  I: Paideia, Nr. 19 (2020), S. 7-16
  En præsentation og diskussion af forholdet mellem pædagogisk forskning og pædagogisk praksis med udgangspunkt i påstanden om, at der i Norge er modstand mod evidensbaseret praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48406017|980|.
  Omfang: 
  S. 7-16
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Paideia, Nr. 19 (2020)
  By: 
  870971-tsart:48406017|260|a
  Available: 
  870971-tsart:48406017|980|a
 9. Undersøg : praktikerens guide til undersøgelsesdesign og formidling af resultater

  • Bog
  13.07 NIS

  Undersøg : praktikerens guide til undersøgelsesdesign og formidling af resultater

  2017
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53200664|980|.
  Note: 
  Indhold: Forskellige typer af opgaver, artikler og rapporter ; Hvordan kan en undersøgelse disponeres? ; Hvordan kan en undersøgelses kvalitet vurderes? ; Om udarbejdelse af projektbeskrivelser og ansøgninger ; Specielt om effektundersøgelser ; Eksempler på mangler ved en undersøgelse
  ISBN nr.: 
  9788771585940
  Omfang: 
  92 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53200664|260|a
  Available: 
  870970-basis:53200664|980|a
 10. Planlægning af systematisk litteratursøgning

  • Tidsskriftsartikel

  Planlægning af systematisk litteratursøgning

  I: Ugeskrift for læger online, 2020-12-28,
  Planlægningsfasen har stor betydning for kvaliteten af den systematiske søgning. I en protokol beskrives inklusions- og eksklusionskriterier, informationskilder, søgestrategier samt afrapportering af litteratursøgningen. Der findes en række værktøjer og metoder, man kan anvende, når man planlægger sin systematiske søgning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38686445|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for læger online, 2020-12-28
  By: 
  870971-tsart:38686445|260|a
  Available: 
  870971-tsart:38686445|980|a