term.subject="faglighed"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  • Bog
  37.01 MAD

  Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Studiebog om pædagogers faglighed, som den kommer til udtryk i praksis på tværs af det pædagogiske arbejdsområde. For studerende på pædagoguddannelsen og pædagoger
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38837885|980|.
  Note: 
  Indhold: Pædagogik og verden ; Læring og dannelse ; Individualitet og fællesskab ; Inklusion og eksklusion ; Opdragelse og omsorg ; Udsathed og livsduelighed ; Lighed og ulighed ; Det almene og det særlige ; Forældreskab og professionsautoritet ; Interaktioner og relationer ; Viden og handling ; Profession og faglighed
  ISBN nr.: 
  9788741274911
  Omfang: 
  250 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38837885|260|a
  Available: 
  870970-basis:38837885|980|a
 2. Socialfaglige begreber : en studiebog for socialrådgiveruddannelsen

  • Bog
  Rikke Posborg, Lasse Posborg Michelsen: Socialfaglige begreber : en studiebog for socialrådgiveruddannelsen
  38.43 SOC

  Socialfaglige begreber : en studiebog for socialrådgiveruddannelsen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Præsentation af de centrale begreber med relevans for uddannelsen. Begrebernes funktion, formål og indhold gennemgås og forklares. Til hvert begreb er der eksempler, refleksionsopgaver og forslag til videre læsning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39045559|980|.
  Note: 
  Indhold: Institutionelle begreber ; Praktiske begreber ; Teoretiske begreber ; Faglige begreber
  ISBN nr.: 
  9788741275642
  Omfang: 
  263 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39045559|260|a
  Available: 
  870970-basis:39045559|980|a
 3. Faglige skøn i socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39007207|980|.
  Note: 
  Indhold: Det faglige skøn ; Strukturelle standarder for de faglige skøn ; Faglige skøn i sygedagpengesager ; Udøvelse af faglige skøn i sygedagpengesager ; Ændringer i det faglige skøn
  ISBN nr.: 
  9788759335727
  Omfang: 
  118 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39007207|260|a
  Available: 
  870970-basis:39007207|980|a
 4. Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed

  • Bog
  : Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed
  37.01 SOC

  Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvad der fylder, udfordrer og giver mening i arbejdet med børn, unge og voksne, der har behov for en socialpædagogisk eller specialpædagogisk indsats. Baseret på interviews med pædagoger, der arbejder på forskellige typer af institutioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39372312|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Mia Steno, Gitte Lyng Rasmussen, Hanne Meyer-Johansen
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Faglighed i det social- og specialpædagogiske arbejde (Hvad er faglighed? ; Fintfølenhed - at "ture" sig ind på den anden ; Tvivl - om at kunne agere uden at vide sig sikker ; Om behovet for faglig refleksion ; De mange fagperspektivers profession ; Social- og specialpædagogisk som relationsarbejde ; At kunne tage den andens perspektiv) ; Viden og vidensformer (Hvad er relevant viden for pædagoger? ; Hvilken viden fremhæver pædagogerne selv? "Jeg skal være fuldstændig skarp" - om teoretisk viden ; How to do - om forholdet mellem teori og praksis ; Teoretisk viden som barriere for "mennesket bag" ; Teoretisk viden kræver balanceret brug ; At turde ikke at vide ; Praksisviden som pædagogens kendskab til brugeren ; Praksisviden som pædagogens personlige erfaringer ; Forholdet mellem teoretisk viden og personlige egenskaber) ; Faglig motivation og meningsfuldhed (Et kald eller en profession? ; Når brugerne udvikler sig positivt ; Når brugerne kan mere end forventet ; At kunne bidrage med alternative fortællinger) ; Samarbejde med andre faggrupper (Tværprofessionelt samarbejde er uomgængeligt ; Forskelle i faglige forståelser af opgaven ; Når faggrupper supplerer hinanden ; Om respekt for og anerkendelse i det tværfaglige samarbejde ; Når pædagogisk faglighed tilfører andre faggrupper noget ; Uenigheder og konflikter i samarbejdet) ; Social- og specialpædagogiske metoder (Hvad forstår pædagogerne ved metoder? ; Hvor kommer metoderne fra? ; Neuropædagogik - en hyppigt anvendt tilgang ; Lokal tilpasning af metoder ; Tilpasning af standardmetoder til meningsfuld pædagogisk praksis ; Samtalemetoders betydning for relationsarbejdet ; Metoder som dokumentationsværktøjer) ; Pædagogernes syn på brugerne (Pædagogers forestillinger om børn og voksne i udsatte positioner ; Tre gennemgående kategorier af forestillinger om brugerne ; Brugeren som et helt og unikt menneske ; Brugerne som et skrøbeligt eller sårbart menneske ; Brugerne som et kategoriseret og diagnosticeret menneske) ; Nærhed og distance (Hvor personlig kan man være? ; Er nærhed og distance hinandens modsætninger? ; Følelsers betydning i pædagogisk arbejde ; Det professionelle, personlige og private ; Om at bruge sig selv i det pædagogiske arbejde ; Fysisk afstand som et vilkår for socialpædagogisk arbejde) ; Omsorg, magt og selvbestemmelse (Mellem magt og omsorg ; Selvbestemmelsesret vs. at ville noget med nogen ; At motivere vs. at acceptere borgerens ret til "bare at være" ; Skal man blande sig i borgerens madvaner? ; Pårørendes interesser og ydre vilkår ; Selvkritisk reflektion og gode relationer som pædagogiske værktøjer) ; Afslutning og videre perspektiver (De samfundsmæssige betingelsers betydning ; Tvivl og fintfølenhed som pædagogiske pejlemærker) ; Cases (1. At slippe sin hage til personlig anerkendelse og se den anden som et menneske ; 2. At dømme et menneske "udenfor pædagogisk rækkevidde" ; 3. I et tog på vej til Odense? Om at gå med på psykosen ; 4. Med hjem til jul)
  ISBN nr.: 
  9788750057956
  Omfang: 
  222 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39372312|260|a
  Available: 
  870970-basis:39372312|980|a
 5. Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  • Bog
  38.4 FAG

  Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan man kan udvikle styring og fagprofessionel ledelse i en retning, som understøtter en styrket fagprofessionalisme i mødet med borgerne, og hvordan man som fagprofessionel og som leder af fagprofessionelle i højere grad kan balancere behovet for styring og autonomi på socialområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38822195|980|.
  Note: 
  Indhold: Det sociale områdes styrings- og vidensgrundlag (Fra standardisering til fagprofessionel dømmekraft ; Det sociale områdes udfordringer ; Fagprofessionel dømmekraft) ; Et praksiseksempel på kvalificering af fagprofessionel dømmekraft (Vidensamarbejde i sociale indsatser : om fagprofessionelle sammenstød i dokumentationssystemer ; Journalbaseret effektanalyse ; Organisering af fagprofessionel dømmekraft) ; Bedre kobling af ledelse, styring og fagprofessionel dømmekraft (Ledelse, der understøtter fagprofessionel dømmekraft ; Balanceret styring og udvikling af fagprofessionel praksis ; Eftertanke og nye spørgsmål)
  ISBN nr.: 
  9788757448320
  Omfang: 
  228 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38822195|260|a
  Available: 
  870970-basis:38822195|980|a
 6. Impostor-komplekset : slip dit faglige mindreværd

  • Bog
  60.136 IMP

  Impostor-komplekset : slip dit faglige mindreværd

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Om impostor-komplekset, der er en følelse af professionelt mindreværd, der gør den ramte ude af stand til at vurdere sig selv på en realistisk måde. For voksne med interesse i psykologi og afhjælpning af det specifikke problem
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48732739|980|.
  Bidrag af: 
  Marianne Kølle
  ISBN nr.: 
  9788793535589
  Omfang: 
  191 sider
  Udgiver: 
  Mindspace
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48732739|260|a
  Available: 
  870970-basis:48732739|980|a
 7. Læreren som autoritet : faglighed, tillid og myndighed

  • Bog
  37.39 LÆR

  Læreren som autoritet : faglighed, tillid og myndighed

  2020
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Bogen sætter fokus på læreren som autoritet og viser veje til denne autoritet via faglighed, tillid og myndighed. Bogen har relevans for lærerstuderende samt undervisere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48713629|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Brodersen, Peter Brodersen
  Note: 
  Indhold: Indledning - lærerens autoritet, at styre og sætte fri / Peter Brodersen. Autoritet gennem faglighed / Per Fibæk Laursen. Autoritet gennem tillid / Carsten Fogh Nielsen. Autoritet gennem myndighed / Dorte Ågård
  ISBN nr.: 
  9788741279640
  Omfang: 
  145 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48713629|260|a
  Available: 
  870970-basis:48713629|980|a
 8. Bring fagligheden i spil til gavn for dine kunder og din praksis

  • Tidsskriftsartikel

  Bring fagligheden i spil til gavn for dine kunder og din praksis

  I: Dansk veterinærtidsskrift, Årg. 104, nr. 3 (2021), S. 38-39
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39034212|980|.
  Omfang: 
  S. 38-39
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dansk veterinærtidsskrift, Årg. 104, nr. 3 (2021)
  By: 
  870971-tsart:39034212|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39034212|980|a
 9. Med Pinocchio i skole : om udvikling af den professionelle dømmekraft i undersøgelsesfællesskaber

  • Tidsskriftsartikel

  Med Pinocchio i skole : om udvikling af den professionelle dømmekraft i undersøgelsesfællesskaber

  I: Studier i læreruddannelse og -profession online, Årg. 6, nr. 1 (2021),
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61660577|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, forskningsniveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Studier i læreruddannelse og -profession online, Årg. 6, nr. 1 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61660577|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61660577|980|a
 10. Implementering og samspillet mellem uddannelse, forskning og skoler

  • Tidsskriftsartikel

  Implementering og samspillet mellem uddannelse, forskning og skoler

  I: Liv i skolen, Årg. 23, nr. 2 (2021), S. 96-105
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39358239|980|.
  Omfang: 
  S. 96-105
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Liv i skolen, Årg. 23, nr. 2 (2021)
  By: 
  870971-tsart:39358239|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39358239|980|a