term.subject="familier"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. På sporet af det gode børneliv : et børneperspektiv på tidlig indsats

  • Bog
  38.55 JUH

  På sporet af det gode børneliv : et børneperspektiv på tidlig indsats

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2022 [i.e. 2021])
  Hvad er et godt børneliv? Og virker de hjælpeforanstaltning­er, som kommunerne sætter i værk over for familier og børn i mulig mistrivsel? De spørgsmål er til debat i bogen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61753788|980|.
  Note: 
  Indhold: Forskningens problemforståelser ; Historisk og politisk kontekst for problemforståelser ; Børneliv i dagtilbud ; Forældreperspektiver på hverdagslivet ; På vej mellem steder - forskellige interesser og muligheder ; Børneliv i familien
  ISBN nr.: 
  9788772164663
  Omfang: 
  256 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61753788|260|a
  Available: 
  870970-basis:61753788|980|a
 2. Minoritetsældre og selvudpegede hjælpere : kommunal velfærd og omsorg i forandring

  • Bog
  38.65 MIN

  Minoritetsældre og selvudpegede hjælpere : kommunal velfærd og omsorg i forandring

  2021
  1. oplag (2021)
  Serviceloven giver mulighed for at en ældre kan udpege hjælper, typisk et familiemedlem, som kommunen ansætter til at udføre den pleje som den ældre er visiteret til. Bogen præsenterer resultaterne af et større etnografisk studie af, hvordan ordningen bliver brugt af ældre med minoritetsbaggrund og hvilke muligheder og problematikker det giver
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61762868|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772194325
  Omfang: 
  218 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61762868|260|a
  Available: 
  870970-basis:61762868|980|a
 3. Relationsbaseret forældrevejledning - gruppebaseret undervisning : børns relationelle kapital

  • Bog
  30.175 LIN

  Relationsbaseret forældrevejledning - gruppebaseret undervisning : børns relationelle kapital

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan lærere og pædagoger kan varetage forældrevejledningen i grupper til almindelige forældre med almindelige børn med almindelige problemer. Den relationsbaserede forældrevejledning tager afsæt i ICDP-programmet (International Childhood Development Programme)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62411716|980|.
  Note: 
  Indhold: Den almindelige familie ; Opdragelsesmæssige touchpoints og børns relationelle kapital ; Introduktion til psykoedukation ; Psykoedukation i grupper ; Faser i psykoedukationen og forslag til aktiviteter ; Refleksion og dashboard ; Relationel velfærd er fremtidens velfærd
  ISBN nr.: 
  9788797211915
  Omfang: 
  166 sider
  Udgiver: 
  Relatuz
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62411716|260|a
  Available: 
  870970-basis:62411716|980|a
 4. Familie i medgang og modgang

  • Bog
  Anja Marschall, Sine Penthin Grumløse: Familie i medgang og modgang
  30.175 FAM

  Familie i medgang og modgang

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Med udgangspunkt i forskellige vinkler på familielivet, beskrives de problemstillinger, der i dag får opmærksomhed af velfærdsprofessionelle, som hver dag samarbejder med de danske småbørnsfamilier. Henvender sig til studerende på de pædagogiske og social- og sundhedsfaglige professionsuddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48794106|980|.
  Note: 
  Indhold: Forestillingen om den gode familie ; Dele-, eneforsørger- og solofamilier : mangfoldighed eller almindelighed? ; Udsathed og familieliv ; Familieliv og etnicitet ; Familien mellem samarbejde og intervention
  ISBN nr.: 
  9788741278025
  Omfang: 
  130 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48794106|260|a
  Available: 
  870970-basis:48794106|980|a
 5. Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48352197|980|.
  Bidrag af: 
  Rockwool Fonden Forskningsenheden
  Note: 
  På omslaget: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Indhold: Træk af barndommens historie ; Børn og forældre (Introduktion til temaet forældre og børn ; Forældrenes børneomsorg ; Betydningen af skilsmisser : øget risiko for problemer hos børnene) ; Den sociale arv og mobilitet (Introduktion til temaet social arv og mobilitet ; Den sociale arv vejer tungt ; Social- og uddannelsesmæssig mobilitet : en sammenligning mellem Danmark og USA ; Når far får en dom : social arv i kriminalitet) ; Ulighed i levevilkår (Introduktion til temaet økonomisk ulighed i barndommen ; Udviklingen i børns forbrugsmuligheder siden midten af 1980'erne ; Antallet af børn i lavindkomstfamilier) ; Livet i skolen (Introduktion til temaet livet i skolen ; Hvad bruger skolebørn tiden til? ; Skolestartens betydning for familien ; Betydningen af antal undervisningstimer for resultaterne ved folkeskolen afgangsprøve ; Mere om den manglende uddannelsesmæssige mobilitet og intelligensreserven) ; Anbragte børn er udsatte børn (Introduktion til temaet anbragte børn ; Anbringelser i Danmark ; Anbringelser af børn og unge med en ikke-vestlig baggrund) ; Børn af ikke-vestlige indvandrere (Introduktion til temaet børn af ikke-vestlige indvandrere ; Familiebaggrund og uddannelsesdeltagelse ; Starthjælpen gav forringede levevilkår for børn i flygtningefamilier ; Ikke-vestlige efterkommere og kriminalitet)
  ISBN nr.: 
  9788702292411
  Omfang: 
  304 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48352197|260|a
  Available: 
  870970-basis:48352197|980|a
 6. Vold i familien : viden for fagfolk

  • Bog
  : Vold i familien : viden for fagfolk
  34.31 VOL

  Vold i familien : viden for fagfolk

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Samling af nyere dansk viden om fysisk og psykisk vold i familien. Fokus er på partnervold, men også på de konsekvenser, det har for børn at være vidne til volden
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47841534|980|.
  Bidrag af: 
  Mary Fonden, Lev Uden Vold forening, Helene Oldrup, Simone Anet Strunge Bodholdt
  Note: 
  Indhold: Vold i familien - et fagligt felt (Helene Oldrup: Vold i familien : mod et mere differentieret fagligt felt. Det tidlige danske velfærdsarbejde med voldsudsatte kvinder og børn 1978-1990 / af Eva Bertelsen & William Østerby Sørensen. Trine Lund-Jensen: Kvinder og børn på kvindekrisecentre : viden om volden gennem 30 år). Psykisk vold - en særlig voldsform (Mai Heide Ottosen: Psykisk partnervold. Nell Rasmussen: Drab og dødelig vold i nære relationer). Konsekvenser af vold og arbejdet med voldsudsatte (Omfang og konsekvenser af fysisk og seksuel partnervold i et kønsperspektiv / af Bjarne Laursen & Katrine Bindesbøl Holm Johansen. Anne Zacho Møller: Et ophold på Danners krisecenter. Mandecentrets arbejde med mænd udsat for partnervold / af Jørgen Juul Jensen ... et al. Mette Bechsgaard Høgh: Efterværnstilbuddet CTI : et skridt på vejen til et liv uden vold). Forebyggelse af vold og arbejdet med voldsudøver (Per Isdal: Aggressionskontrol : et element i behandlingen af mænd, som udøver vold. Dialog mod Volds arbejde med personer, der har udøvet partnervold, og deres familier / af Anne Lippert & Liselotte Pedersen). Vold i minoritetsfamilier (Anika Liversage: Vold i familier med etnisk minoritetsbaggrund. Sofie Danneskiold-Samsøe: "Det her er bare noget, jeg skal" : æresrelateret vold i etniske minoritetsfamilier. Ellen Mollerup-Degn: RED Safehouse : at opretholde sikkerhed og opdyrke selvstændighed). Børns erfaringer med vold i familien (Stéphanie Vincent Lyk-Jensen: At vokse op i skyggen af vold : konsekvenser for børn. Sofie Henze-Pedersen: "Jeg savner far" : børns komplekse følelser, når de flytter på krisecenter med deres mor. Mødrehjælpens arbejde med børn der vokser op i familier præget af vold / af Annete Bugge Dias, Carina Bothilde Nielsen & Helle Dalgaard Lauridsen)
  ISBN nr.: 
  9788750054375
  Omfang: 
  317 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag, Mary Fonden, Lev uden Vold
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47841534|260|a
  Available: 
  870970-basis:47841534|980|a
 7. Opdragelse til livsmod og bæredygtighed

  • Bog
  37.2 SCH

  Opdragelse til livsmod og bæredygtighed

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Hvordan opdrager man sit barn i en klimakrise? Refleksioner og bevidste valg, man som forældre kan gøre sig i en krisetid, der ruster barnet til den verden de lever i. Bogen er interessant for de forældre der gerne vil inddrage deres børn i hverdagens klimakamp, men også for alle andre forældre
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48727352|980|.
  Note: 
  Indhold: Klimakrise og bæredygtighed ; Det bæredygtige mindset ; Forskningen i familie og børn i krisetider ; Familiefortællinger og det indre kompas ; Familier på vej mod større bæredygtighed ; Rollerne i familiefortællingen ; Forældre som forbilleder ; Bæredygtig opdragelse i hverdagen ; På vej mod et indre bæredygtigt kompas ; Perspektiver for moderne forældreskab ; Hvor skal man starte familiens grønne kurs?
  ISBN nr.: 
  9788774674580
  Omfang: 
  178 sider
  Udgiver: 
  Kristeligt Dagblad
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48727352|260|a
  Available: 
  870970-basis:48727352|980|a
 8. Under radaren : vold mod mænd i nære relationer

  • Bog
  34.31 UND

  Under radaren : vold mod mænd i nære relationer

  2020
  1. oplag (2020)
  Materialet videregiver Mandecentrets erfaringer omkring vold mod mænd i nære relationer - bl.a. i case-form. Der gives indblik i hvordan vold ser ud, når den rammer mænd, hvad der karakteriserer de mænd, der rammes af vold, og hvordan mændene reagerer på volden
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38308769|980|.
  Bidrag af: 
  Mandecentret
  Omfang: 
  48 sider
  Udgiver: 
  Mandecentret
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38308769|260|a
  Available: 
  870970-basis:38308769|980|a
 9. Skole-hjem-samarbejde med etniske minoritetsfamilier

  • Bog
  Noomi Christine Linde Matthiesen, Maria S. Ovesen: Skole-hjem-samarbejde med etniske minoritetsfamilier
  37.363 SKO

  Skole-hjem-samarbejde med etniske minoritetsfamilier

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Undersøgelse af udfordringer og dilemmaer i samarbejdet med etniske minoritetsforældre, med vægt på at beskrive skole-hjem-samarbejde fra et forældreperspektiv. Målet er at støtte lærere og andre pædagogiske professionelle. Området undersøges ud fra forskellige teoretiske perspektiver og illustreres gennem praksiseksempler og autentiske cases
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48287972|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772045474
  Omfang: 
  244 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48287972|260|a
  Available: 
  870970-basis:48287972|980|a
 10. Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom

  • Bog
  : Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom
  61.7 PSY

  Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Beskrivelse af patientens psykosociale behov ved behandling af akut og kritisk somatisk sygdom under indlæggelse på hospitalet, og hvordan sygeplejerskerne kan imødekomme disse behov hos børn, unge og voksne. Desuden beskrives pårørendes oplevelser og behov og familiecentreret sygepleje
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48456456|980|.
  Bidrag af: 
  Mette Damkjær Syse, Dag-Gunnar Stubberud, Jakob Eberhardt
  Note: 
  Indhold: Dag-Gunnar Stubberud: Psykosociale konsekvenser af at være akut og kritisk syg ; Patientens psykosociale behov : konsekvenser for sygeplejerskens kompetence ; At styrke psykosociale behov hos den voksne patient ; At imødekomme patientens psykosociale behov efter overflytning fra intensivafdeling til et sengeafsnit ; Omsorg for pårørende til den voksne patient. Inger Lucia Søjbjerg: At tilgodese psykosociale behov hos børn og unge ; Omsorg for forældre til akut og/eller kritisk syge børn på hospital. Når mindreårige børn er pårørende til akut og/eller kritisk syge patienter. Flerkulturel kompetence i sygepleje til akut og kritisk syge patienter / Dag-Gunnar Stubberud og Anne Eikeland
  Original titel: 
  Psykosociale behov ved akutt og kritisk sykdom
  ISBN nr.: 
  9788712060857
  Omfang: 
  281 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48456456|260|a
  Available: 
  870970-basis:48456456|980|a