term.subject="folkeskolen"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Danskundervisning 4.-9.

  • Bog
  : Danskundervisning 4.-9.
  37.14896 DAN

  Danskundervisning 4.-9.

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Giver et overblik over danskfaget og et indblik i fagets forskellige dele. For studerende ved læreruddannelsen, der læser undervisningsfaget dansk 4.-9.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38831305|980|.
  Bidrag af: 
  Joy Lieberkind, Bodil Nielsen (f. 1947-09-06)
  Note: 
  På omslaget: Indblik og overblik, Indhold: Undervisning i at undersøge og fremstille tekster (Undervisning i at undersøge litteratur / Joy Lieberkind. Undervisning i at fremstille fortællinger / Joy Lieberkind. Undervisning i at undersøge og fremstille film / Martin Brandt-Pedersen. Undervisning i at undersøge brugstekster / Bodil Nielsen. Undervisning i at fremstille brugstekster / Bodil Nielsen. Undervisning i at undersøge og fremstille digitale tekster / Malene Erkmann. Undervisning i at lytte og tale / Torben Mundbjerg. Undervisning i nabosprog / Eva Theilgaard Brink) ; Forudsætninger for at læse, forstå og fremstille tekster (Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsudvikling / Nina Berg Gøttsche. Faglig læsning og problembaseret læring / Grete Dolmer, Hanne Beermann. Undervisning i grammatik / Mette Vedsgaard Christensen. Sprog i sammenhæng / Bodil Nielsen. Årsplan / Bodil Nielsen)
  ISBN nr.: 
  9788741278322
  Omfang: 
  673 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38831305|260|a
  Available: 
  870970-basis:38831305|980|a
 2. Elevperspektiver

  • Bog
  37.363 ELE

  Elevperspektiver

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne antologi tager udgangspunkt i skoledagen set fra elevens perspektiv, for på den baggrund at forbedre elevernes skolegang. Bogen har relevans for lærere, lærerstuderende, skolepolitikere samt andre med engagement i grundskolen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38821865|980|.
  Bidrag af: 
  Claus Munch Drejer, Micki Sonne Kaa Sunesen, Ditte Dalum Christoffersen
  Note: 
  Indhold: Hvad er elevperspektiver? (Claus Munch Drejer: Tre perspektiver på eleven. Søren Pjengaard: Fem forskellige elevperspektiver med konsekvenser for skolens praksis og dannelsesopgave. Kit Stender Petersen: Et børneetisk perspektiv : om solidaritet og opmærksomhed i arbejdet med børn og unge. Katrine Cecilie Weiland Willaa: Følelsesreglernes betydning for børns følelsesmæssige trivsel i indskolingen). Hvorfor er elevperspektiver væsentlige at medtænke i skolen som praksisform? (Tekla Canger: Fortællingens potentiale : unges perspektiver på marginalisering. Laila Colding Lagermann: Inddrag maraginaliserede unge som en del af løsningen - ikke blot som en del af problemet. Ditte Dalum Christoffersen: "Jeg kan ikke sidde stille". Louise Klinge: Børns perspektiver på relationen til deres lærere). Hvordan kan man arbejde med elevperspektiver i skolen (Micki Sonne Kaa Sunesen: Eleven som forsker. Suna Christensen: Klimastrejke som skoleudviklingsperspektiv. Pernille Rosenkilde: Inddragelse af elevperspektiver i en inkluderende praksis. Visual thinking strategies : at støtte elever i at sætte ord på det, de ser / Anne Zieler & Marie Abel Heise. Kedsomhed i skolen / Mette Marie Ledertoug & Nanna Paarup)
  ISBN nr.: 
  9788772047003
  Omfang: 
  221 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38821865|260|a
  Available: 
  870970-basis:38821865|980|a
 3. Datasans : etisk skole- og uddannelsesledelse med data

  • Bog
  37.363 DAT

  Datasans : etisk skole- og uddannelsesledelse med data

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Data og tolkning af data er blevet en væsentlig del af ledelse af skoler på godt og ondt. Denne bog viser skoleledere, skoleforvaltninger samt forskere, der arbejder med data, hvorledes de kan skabe frugtbar, etisk skole- og uddannelsesledelse på baggrund af data
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39006839|980|.
  ISBN nr.: 
  9788776832056
  Omfang: 
  326 sider
  Udgiver: 
  Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39006839|260|a
  Available: 
  870970-basis:39006839|980|a
 4. Ren formativ evaluering i skolen

  • Bog
  37.11 REN

  Ren formativ evaluering i skolen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Undervisere på alle niveauer bliver her præsenteret for en interessant forskningsbaseret bog om evaluering, hvis ambition det er at portrættere et fremtidsrettet koncept: "Lær mere med mindre anstrengelse"
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38715305|980|.
  Bidrag af: 
  Conni Hesel Rickmann, Conni Hesel Rickmann
  Note: 
  Indhold: Evaluering og feedback i skolen (Kort introduktion til nøglebegreberne ; Evaluering i officielle tekster og i praksis ; Formativ brug af evaluering) ; Kritisk lys på evalueringsordninger (Evalueringstraditioner og -regimer ; Kritik af standpunktskarakterer ; Summativ brug af evaluering : hvor nødvendigt er det? ; Undervisning og evaluering ; Porteføljeevaluering som løbende evaluering) ; Feedback og evaluering (Feedback - Butlers bidrag ; Feedbackpraksisser)
  ISBN nr.: 
  9788772046389
  Omfang: 
  304 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38715305|260|a
  Available: 
  870970-basis:38715305|980|a
 5. Samfunnsfagdidaktikk

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:134303557|980|.
  Bidrag af: 
  Silje Førland Erdal, Lise Granlund, Erik Ryen
  Note: 
  Indhold: Erik Ryen, Lise Granlund og Silje Førland Erdal: Samfunnsfagenes fagdidaktikk. Elin Sæther: Muligheter og utfordringer i samfunnsfagenes møte med tverrfaglighet og dybdelæring. Erik Ryen: Valg av fagstoff og progresjon som didaktiske utfordringer i samfunnsfag. Lise Granlund: Utforskning i samfunnsfagene: bakgrunn, kritikk og tilnærminger. Peter N. Aashamar: Demokratilæringi praksis - dialogbaseret undervisningi samfunnsfagene. Karsten Korbøl: Kilder og kildegranskning i samfunnsfag. Silje Førland Erdal og Lise Granlund: Fire innfallsvinkler til undervisning om 22. juli-terroren. Nora Elise Hesby Mathé: Arbeid med fagbegreper i samfunnsfag. Erik Ryen: Aktualisering og bruk av nyheter i samfunnsfag. Nora Elise Herby Mathé: Samfunnsfag og unges politiske engasjement. Eva Kosberg: MiniStortinget - et rollespill om politikk. Eva Kosberg og Silje Førland Erdal: Vurdering for læring i samfunnsfag. Silje Førland Erdal: Samfunnsfag som arena for å undervise om og førebyggje rasisme. Christine Lillethun Norheim: Kropp, kjønn og seksualitet: normkritiske perspektiver og samfunnsfagdidaktiske muligheter. Nora E. H. Mathé og Elin Sæther: KLasseledelse og utvikling av ytringsnormer i samfunnsfag
  ISBN nr.: 
  9788215031019
  Omfang: 
  329 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:134303557|260|a
  Available: 
  830190-katalog:134303557|980|a
 6. How languages are learned

  • Bog
  37.1489 HOW

  How languages are learned

  2021
  Fifth edition
  Abstract: Now in its fifth edition, the award-winning How Languages are Learned has established itself as an indispensable introduction to research in language acquisition and its relationship with classroom practice
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:134791217|980|.
  ISBN nr.: 
  9780194406291
  Omfang: 
  280 sider
  Udgiver: 
  Oxford university press, Oxford University Press
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:134791217|260|a
  Available: 
  830190-katalog:134791217|980|a
 7. Håndbog om matematik i grundskolen : læring, undervisning og vejledning

  • Bog
  : Håndbog om matematik i grundskolen : læring, undervisning og vejledning
  37.1451 HÅN

  Håndbog om matematik i grundskolen : læring, undervisning og vejledning

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61348549|980|.
  Bidrag af: 
  Lone Østerlind, Peter Weng (f. 1946), Michael Wahl Andersen
  Note: 
  Indhold: Matematik som fag (Hvad er matematik? / Tinne Hoff Kjeldsen. Matematik som videnskabsfag og som skolefag / Carl Winsløw. Kompetencemål og fokuseret matematikundervisning / Tomas Højgaard. Vurderinger og evalueringer, der kvalificerer den enkelte elevs læring af matematik / Michael Wahl Andersen og Peter Weng. Matematisk dannelse i det 21. århundrede / Mogens Hiss. Matematikundervisning i et videnssamfund / Nethe Louise Fals). Læring af matematik (Arbejdshukommelse og matematiklæring / Lisser Rye Ejersbo. Multimedielæring i matematik / Michael Wahl Andersen. Piger, drenge og matematik / Lene Østergaard Johansen. Strategier, strategiudvikling og strategiundervisning med fokus på den basale matematiklæring / Snorre A. Ostad. Algebra fra 1. til 10. klasse - hvad, hvorfor, hvordan? / Thomas Kaas. Samtale og dialog i matematikundervisnngen / Peter Weng). Undervisning i matematik (Matematiklærer i det 21. århundrede / Louise Eisenreich Søndergaard og Anne Galberg Jacobsen. Matematikundervisning og internationale undersøgelser / Petr Weng og Lena Lindenskov. Med målet for øje - situationer i undersøgelsesbaseret matematikundervisning / Heidie Clemens. Problembehandling - en central kompetence i matematikundervisningen / Peter Weng. Undersøgende matematikundervisning - fra teori til praksis / Morten Blomhøj. Matematik og undervisningsdifferentiering / Michael Wahl Andersen og Peter Weng. Faglig læsning kræver faglig indsigt / Michael Wahl Andersen og Trine Kjær Krogh. Tværfaglighed - matematikunderviserens samarbejde med andre professionelle / Lena Lindenskov). Læremidler til matematikfaget, analoge og digitale (Vurdering af læremidler i matematik / Mette Dreier Hjelmborg. Mellem læringspotentiale og skuffelse - et bud på en it-didaktik for matematik / Morten Misfeldt. Digitale teknologier i eksperimenterende praksisser - et fagpædagogisk perspektiv / Martin Thun Klausen og Ole Christensen. Vurdering af teknologiske hjælpemidler i matematik / Liz Zacho). Elever med særlige behov (Matematikvanskeligheder - nogle grundlæggende problemstillinger / Arne Engström. Præcis kortlægning og hurtig igangsætning af tiltag for elever med særlige behov i matematik / Ludvig Forthun og Olav Lunde. Tidlig indsats til elever i vanskeligheder med matematik / Lena Lindenskov og Peter Weng. Talent / Arne Mogensen). Samarbejde, vejledning og rådgivning i matematikfaget (Forældresamarbejdet - en ressource / Lone Anesen og Nina Winther. Kollegial vejledning - når læringsfælleskabet arbejder / Eva Kragh, Vibeke Petersen og Britta Vejen. Kommunal matematikkonsulent og vejleder i matematik / Peter Mogensen. Fagteamets arbejde med undervisningskulturen / Nina Blaabjerg Nielsen)
  ISBN nr.: 
  9788771587777
  Omfang: 
  614 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61348549|260|a
  Available: 
  870970-basis:61348549|980|a
 8. Danskundervisning 1.-6.

  • Bog
  : Danskundervisning 1.-6.
  37.14896 DAN

  Danskundervisning 1.-6.

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Giver et overblik over danskfaget og et indblik i fagets forskellige dele. For studerende ved læreruddannelsen, der læser undervisningsfaget dansk 1.-6.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38926101|980|.
  Bidrag af: 
  Bodil Nielsen (f. 1947-09-06), Joy Lieberkind
  Note: 
  På omslaget: Indblik og overblik, Indhold: Undervisning i at undersøge og fremstille tekster (Undervisning i at undersøge litteratur / Joy Lieberkind. Undervisning i at fremstille fortællinger / Joy Lieberkind. Undervisning i at undersøge og fremstille film / Martin Brandt-Pedersen. Undervisning i at undersøge brugstekster / Bodil Nielsen. Undervisning i at fremstille brugstekster / Bodil Nielsen. Undervisning i at undersøge og fremstille digitale tekster / Malene Erkmann. Undervisning i at lytte og tale / Torben Mundbjerg. Undervisning i nabosprog / Eva Theilgaard Brink). Forudsætninger for at læse, forstå og fremstille tekster (Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsudvikling / Nina Berg Gøttsche. Faglig læsning og skrivning / Grete Dolmer, Hanne Beermann. Undervisning i grammatik / Mette Vedsgaard Christensen. Ordforråd og dialogisk læsning / Sara Hannibal. Årsplan / Bodil Nielsen)
  ISBN nr.: 
  9788741278315
  Omfang: 
  628 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38926101|260|a
  Available: 
  870970-basis:38926101|980|a
 9. Billedkunst : håndbog til valgfag og prøve

  • Bog
  Marlene Muhlig, Rikke Hyldahl Homann: Billedkunst : håndbog til valgfag og prøve
  37.147 BIL

  Billedkunst : håndbog til valgfag og prøve

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne hånd- og opslagsbog er uundværlig for den lærer der underviser i billedkunst som valgfag, og som skal føre eleverne til den afsluttende prøve
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38810073|980|.
  Note: 
  Indhold: Valgfaget billedkunst (Undervisningens tilrettelæggelse ; Temaer : et didaktisk udgangspunkt ; Praksisfaglighed i billedkunst ; Visuel kultur ; Innovation, kreative og æstetiske læreprocesser ; Udtryksformer ; Portfolio og evaluering ; Feedback ; Billedsamtale ; Gruppearbejde ; Læringsledelse i billedkunstværkstedet ; Undervisningsforløb) ; Prøven i billedkunst (Prøvens opbygning ; Prøveoplæg ; Årsudstilling ; Prøvedagens forløb)
  ISBN nr.: 
  9788771501391
  Omfang: 
  127 sider
  Udgiver: 
  Meloni
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, folkeskoleniveau, børnematerialer
  By: 
  870970-basis:38810073|260|a
  Available: 
  870970-basis:38810073|980|a
 10. Scenekunst på skoleskemaet : forvandlende forløb til inspiration for skolelærere og kunstnere

  • Bog
  37.123 SCE

  Scenekunst på skoleskemaet : forvandlende forløb til inspiration for skolelærere og kunstnere

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Inspirationskatalog for grundskolens undervisere og scenekunstnere, som vil arbejde med scenekunst
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61514643|980|.
  Bidrag af: 
  Verdensklasser projekt, Cantabile 2, Siri Facchini Haff, Helle Bøgelund
  Note: 
  Udgivet i forbindelse med projektet Verdensklasser
  ISBN nr.: 
  9788798490326
  Omfang: 
  154 sider
  Udgiver: 
  Cantabile 2
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61514643|260|a
  Available: 
  870970-basis:61514643|980|a