term.subject="for diplomuddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Visionsledelse : sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation

  • Bog
  Christian Nyvang Qvick: Visionsledelse : sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation
  60.1 QVI

  Visionsledelse : sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38718789|980|.
  Note: 
  Indhold: Visionsledelsesbegrebet og de danske offentlige lederes udøvelse af visionsledelse ; Formulér visionen : sæt den overordnede retning ; Formidl visionen : tydeliggør forbindelsen mellem vision og arbejdsopgaver ; Formidl visionen : vær en aktiv, dialogisk, nærværende og rosende visionsleder ; Formidl visionen : tydeliggør dens vigtighed og meningsfuldhed ; Fasthold visionen : stå fast på din organisations vision ; Forandr visionen : led din organisation i en ny retning ; Kom godt i gang med at formulere, formidle og fastholde en vision for din organisation
  ISBN nr.: 
  9788702316629
  Omfang: 
  218 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38718789|260|a
  Available: 
  870970-basis:38718789|980|a
 2. Velfærdssamfundet : en grundbog

  • Bog
  Bent Greve: Velfærdssamfundet : en grundbog
  33.9 GRE

  Velfærdssamfundet : en grundbog

  2021
  6. udgave, 1. oplag (2021)
  Velfærdsmæssige problemstillinger i det danske samfund beskrives og analyseres. Der inddrages sociologiske, økonomiske og politologiske teorier, der viser, hvilke begreber og data, der kan anvendes til at beskrive det danske velfærdssamfund
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61866159|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er velfærd? ; Kort rids over den danske forvaltning ; Centrale velfærdsmæssige områder ; Arbejdsmarkedet - hvilken rolle? ; Uddannelse og livslang læring ; Sundhed og forebyggelse ; Principper for evaluering ; Et internationalt udsyn ; Fremtidens velfærd - nogle perspektiver og udfordringer
  ISBN nr.: 
  9788702319910
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61866159|260|a
  Available: 
  870970-basis:61866159|980|a
 3. Organisation

  • Bog
  Erik Staunstrup, Niels Vestergaard Olsen, Peter Lütken Hertel-Storm: Organisation
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38582747|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Organisation og omverden ; Forretningsforståelse og forretningsmodeller ; Strategi og forandringsledelse ; Organistionsdesign ; Tilgange til forståelse af organisationer ; Personlig udvikling ; Udvikling af team og samarbejde ; Udvikling af ledelse ; Udvikling af kultur i organisationer
  ISBN nr.: 
  9788771541472
  Omfang: 
  334 sider
  Udgiver: 
  Trojka
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38582747|260|a
  Available: 
  870970-basis:38582747|980|a
 4. Erhvervsjura for de finansielle uddannelser

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48714285|980|.
  Bidrag af: 
  Bjarke Tinten
  Note: 
  Indhold: Bjarke Tinten: Juridisk metode og retskilder ; Domstolene og procesretlige grundsætninger ; Produktansvar ; Selskabsret ; Markedsføringsret ; E-handelsret ; International privatret ; Insolvensret ; Konkurrenceret ; Arbejdsret ; Persondataret. Kennet Fischer Föh: Aftaleret ; Erstatningsret ; Kreditaftaler ; Forsikring. Køberet / af Kennet Fischer Föh og Helle Næss-Schmidt Risdal. Mitzi Hjuler Jacobsen: Gældsbreve og andre fordringer. Lotte Dupont-Mersing: Handel med fast ejendom ; Kaution. Mille Alberg Skammelsen: Tinglysning ; Pant. Henning Steen Andersen: Familie- og arveret i finansjuridisk perspektiv. Tage Bergsbo: Lejeret
  ISBN nr.: 
  9788741278117
  Omfang: 
  707 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48714285|260|a
  Available: 
  870970-basis:48714285|980|a
 5. Genvej til opgaveskrivning

  • Bog
  Anne Holm Nyland: Genvej til opgaveskrivning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39053365|980|.
  ISBN nr.: 
  9788799671427
  Omfang: 
  62 sider
  Udgiver: 
  KommuniCare
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39053365|260|a
  Available: 
  870970-basis:39053365|980|a
 6. Ledelseskommunikation

  • Bog
  Kirsten Matzen: Ledelseskommunikation
  60.1 MAT

  Ledelseskommunikation

  2020
  2. udgave, 3. oplag (2022)
  Præsentation af en samling af teorier, metoder og modeller inden for ledelseskommunikation
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47599105|980|.
  Bidrag af: 
  Christian Horn
  Note: 
  Indhold: Ledelseskommunikation ; Kommunikation er afsenderens ansvar ; Kommunikation mellem mennesker ; Kommunikation er systemisk ; Kommunikation i kontekster ; Kommunikation med anerkendelse og styrker ; Organisationskommunikation ; Historiefortælling for ledere ; Kommunikation på tværs af fag og nationaliteter og på distancen ; Konflikter i organisationer ; Mødekommunikation
  ISBN nr.: 
  9788761698186
  Omfang: 
  220 sider
  Udgiver: 
  Systime
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47599105|260|a
  Available: 
  870970-basis:47599105|980|a
 7. Velfærdssamfundet : enkelt, retfærdigt og effektivt

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47789346|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er problemet? ; Væksten i de offentlige udgifter ; Er uligheden større, og er der flere fattige? ; Er de sociale ydelser i Danmark stadig generøse? ; Hvad kan der gøres for at undgå fattigdom i Danmark? ; Er Danmark parat til den teknologiske udvikling? ; Hvordan kan vi bevare en unik dansk velfærdsstat?
  ISBN nr.: 
  9788741277592
  Omfang: 
  192 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47789346|260|a
  Available: 
  870970-basis:47789346|980|a
 8. Det lærende menneske : at lære på forskellige måder

  • Bog
  37.1 LÆR

  Det lærende menneske : at lære på forskellige måder

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47068649|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Brodersen, Peter Brodersen
  Note: 
  På omslaget: Seks tilgange til pædagogisk praksis, Indhold: At lære gennem tænkning og erfaring / af Gerd Christensen og Merete Wiberg. At lære gennem konstruktioner / af Tina Bering Keiding og Hanne Balsby Thingholm. Søren Pjengaard: At lære gennem narrativer ; At lære gennem eksistentielle valg. Mie Buhl: At lære gennem æstetisk praksis. Klaus Nielsen: At lære gennem deltagelse
  ISBN nr.: 
  9788741275550
  Omfang: 
  166 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47068649|260|a
  Available: 
  870970-basis:47068649|980|a
 9. Styring og ledelse af professionelle i den offentlige sektor

  • Bog
  35 STY

  Styring og ledelse af professionelle i den offentlige sektor

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Præsentaton af udvalgte teorier om styring og ledelse i den offentlige sektor, efterfulgt af gennemgang af konkrete cases, der illustrerer kompleksiteten i den faktiske styring og ledelse i forskellige organisatoriske sammenhænge
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46616162|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Juul Hansen, Matilde Høybye-Mortensen
  Note: 
  Indhold: Ledelse og styring af professionelle i den offentlige sektor / Steen Juul Hansen og Matilde Høybye-Mortensen. Del 1 - Begreber og teorier om styring og ledelse i den offentlige sektor (Steen Juul Hansen: Styring i den offentlige sektor ; Styringsrationaler i den offentlige sektor ; Perspektiver på implementering. Caroline Howard Grøn: Offentlig ledelse. Matilde Høybye-Mortensen: Borgeren set i et styringsperspektiv). Del 2 - Eksempler på styring og ledelse i den offentlige sektor (Matilde Høybye-Mortensen: Når professionelle udsættes for regelstyring. Ida Schrøder: Økonomiske rammer i beslutninger om udsatte børn og unge. Styring af beskæftigelsesområdet / Anders Bøggild Christensen, Thorsten Braun og Else Marie Dalgaard Frandsen. Caroline Howard Grøn: Den fagprofessionelle leder - et deskriptivt blik. Samspil mellem digitalisering, styring og ledelse / Lena Kjeldsen og Matilde Høybye-Mortensen. Klaus Majgaard: Ledelse i spændingsfelter)
  ISBN nr.: 
  9788741273174
  Omfang: 
  347 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46616162|260|a
  Available: 
  870970-basis:46616162|980|a
 10. Online kommunikation : en introduktion

  • Bog
  19.5 ONL

  Online kommunikation : en introduktion

  2019
  2. udgave, 2. oplag (2021)
  Introduktion til temaer og nøglebegreber i forbindelse med kommunikation på forskellige online platforme. Med cases, praktiske øvelser og praksisreflektion
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47070902|980|.
  Bidrag af: 
  Hans-Christian Christiansen, Gitte Rose
  Note: 
  Indhold: Online kommunikation - et medieanalytisk perspektiv / Hans-Christian Christiansen og Gitte B. Rose. Usability / Ole Gregersen og Ian Wisler Poulsen. Ole E. Andersen: Markedsføring. Heidi Hansen: Storytelling ; Interkulturel kommunikation. Nanna Friis: Sprog og formidling. Peter Svarre: Sociale medier. Ditte Maria Bergstrøm: Digital retorik. Charlie Breindahl: Design af hjemmesider. Hans-Christian Christiansen: Digital Strategi
  ISBN nr.: 
  9788741271231
  Omfang: 
  422 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47070902|260|a
  Available: 
  870970-basis:47070902|980|a