term.subject="for ergoterapeuter"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Ergoterapi og fysioterapi i den palliative praksis

  • Bog
  : Ergoterapi og fysioterapi i den palliative praksis
  61.54 ERG

  Ergoterapi og fysioterapi i den palliative praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Den første danske lærebog om emnet, og da ergo- og fysioterapeuter i dag udgør en væsentlig del af den tværfaglige palliative indsats i Danmark, er det vigtigt med en bog om emnet. Intentionen er, at den skal være informativ, praksisrelevant og give mulighed for refleksion over egen praksis.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61341994|980|.
  Bidrag af: 
  Gunn Ammitzbøll, Line Lindahl-Jacobsen, Dorthe Varning Poulsen
  Note: 
  Indhold: Udviklingen inden for terapeutisk palliation / Line Lindahl-Jacobsen, Dorthe Varning Poulsen. Organisering og kompetencer i den palliative indsats / Mette Falk, Tenna Askjær. Rehabilitering og palliation / Jette Thuesen, Eva Jespersen. Mødet med den palliative borger / Hannah Holt Bentz, Karen Dahl Mejlstrup. Fysioterapeutisk undersøgelse og målsætning / Karen Hjerrild Andreasson, Gunn Ammitzbøll. Ergoterapeutisk undersøgelse og målsætning / Eva Ejlersen Wæhrens, Kristina Tomra Nielsen. Patient- og pårørendeinddragelse i palliative forløb / Louise Søgaard Hansen, Louise Rosholm. Fortællinger fra det tværfaglige samarbejde i den palliative indsats / Malene Laursen. Ergoterapeutisk intervention, opfølgning og evaluering / Maria Bensen Joensen, Gitte Johannesen, Anja Weirsøe Dynesen. Fysioterapeutisk behandling, intervention og opfølgning / Gunn Ammitzbøll, Karen Hjerrild Andreasson. Velfærdsteknologi til mennesker, der lever med en livstruende sygdom / Naja Benigna Kruse, Marc Sampedro Pilegaard. Værdig afslutning på livet for mennesker på plejehjem og hospice / Mette Andresen, Dorthe Varning Poulsen. Kreative aktiviteter som en vej til glæde og livskvalitet / Elise Bromann Bukhave, Jennifer Creek. Naturmiljøers betydning for det mentale helbred / Shila Samuelsen, Dorthe Varning Poulsen. Aktivitetsvidenskabelige perspektiver på hverdagsliv og ergoterapeutisk brug af aktiviteter til mennesker med livstruende sygdom / Jesper Larsen Mærsk, Karen la Cour, Eva Ejlersen Wæhrens. Ødem og lymfødem hos den palliative patient / Kirsten Hedeager. Sårbare grupper og social ulighed i den palliative og rehabiliterende indsats til mennesker med livstruemde sygdomme / Jesper Mærsk, Charlotte Handberg. Etniske minoriteter - kulturmøder i den palliative indsats / Anne Vibeke Steffens, Mia Dahl Jensen. Palliation for børn og unge / Jakob Buchreitz, Anja Funch, Tine Busch Davidsen. Den terminale fase / Line Lindahl-Jacobsen, Dorte Mathiesen. Forventninger til fremtidens terapeuter i den palliative indsats / Dorthe Varning Poulsen, Line Lindahl Jacobsen
  ISBN nr.: 
  9788712061762
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61341994|260|a
  Available: 
  870970-basis:61341994|980|a
 2. Skulderproblematik og skulderrehabilitering hos den hemiplegiramte

  • Bog
  Birgitte Christensen Gammeltoft: Skulderproblematik og skulderrehabilitering hos den hemiplegiramte
  61.641 GAM

  Skulderproblematik og skulderrehabilitering hos den hemiplegiramte

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Vejledning til ergoterapeuter og pårørende i at forebygge og afhjælpe problemer med skuldersmerter hos halvsidigt lammede patienter
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:135054208|980|.
  ISBN nr.: 
  9788799586332
  Omfang: 
  207 sider
  Udgiver: 
  Gammeltoft
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:135054208|260|a
  Available: 
  870970-basis:135054208|980|a
 3. Ergoterapi ved kognitive dysfunktioner

  • Bog
  : Ergoterapi ved kognitive dysfunktioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48986153|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Kaae Kristensen, Anne Sofie Bach Schou
  Note: 
  Indhold: Ergoterapeutisk undersøgelse og intervention ved kognitive dysfunktioner generelt / af Linda Trier Hald og Pia Kold. Hanne Kaae Kristensen: Hjernens strukturer og organisering. Hjernens plasticitet / af Helene Honoré og Henriette Holm Stabel. Kognitive dysfunktioner / af Hanne Kaae Kristensen & Anne Sofie Bach Schou. Diana Astrup Nielsen: Sygdomme der kan medføre kognitive dysfunktioner. Intervention ved indlærings- og hukommelsesproblemer / af Annalise Jacobsen og Dora Celinder. Intervention ved perceptionsforstyrrelser samt afasi / af Pia Kold og Rikke Forslund. Intervention ved eksekutive vanskeligheder / af Anne Sofie Bach Schou og Cathrine Arntzen. Maria Biehl Gustafson: Intervention ved ændret væremåde og emotionelle ændringer. Intervention ved fatigue / af Tove Lise Nielsen og Anne Sofie Bach Schou.
  ISBN nr.: 
  9788762819849
  Omfang: 
  327 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48986153|260|a
  Available: 
  870970-basis:48986153|980|a
 4. Lærebog i håndterapi

  • Bog
  : Lærebog i håndterapi
  61.65 LÆR

  Lærebog i håndterapi

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Lærebogen i håndterapi beskriver de ergoterapeutiske tilgange, undersøgelser og interventioner, der kan bruges i forbindelse med rehabilitering efter håndrelaterede diagnoser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559723|980|.
  Bidrag af: 
  Susanne Boel, Alice Ørts Hansen
  Note: 
  Indhold: Baggrundsviden til den ergoterapeutiske intervention / Alice Ørts Hansen & Susanne Boel. Overordnet om den ergoterapeutiske intervention ; Perspektivering / Susanne Boel & Alice Ørts Hansen. Identifikation af behov for ergoterapeutisk intervention / Mette Sanne Kudsk Olsen & Susanne Boel. Den ergoterapeutiske undersøgelse / Sanjitha Perathepan, Tine Drejer Tolstrup Christensen & Helene Kissow. Målsætning i ergoterapeutisk intervention / Anne Karin Petersen & Anette Jäger Laursen. Interventioner relateret til aktivitet og deltagelse / Alice Ørts Hansen & Anette Enemark Larsen. Kompenserende strategier / Marianne Glader & Kim Gotfred-Iversen. Interventioner relateret til kroppens funktioner / Christine Johnsen, Kecia Ardensø & Susanne Boel. Undervisning / Kim Gotfred-Iversen & Marianne Glader. Skinner / Kirsten C. Pedersen & Elisabeth Ingwersen. Evaluering af den ergoterapeutiske intervention / Alice Ørts Hansen & Stina Bjørnskov. Cases / Alice Ørts Hansen, Susanne Müller Mortensen & Susanne Boel
  ISBN nr.: 
  9788762818545
  Omfang: 
  282 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47559723|260|a
  Available: 
  870970-basis:47559723|980|a
 5. Klinisk reumatologi

  • Bog
  : Klinisk reumatologi
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48219268|980|.
  Bidrag af: 
  Bente Danneskiold-Samsøe
  Note: 
  Indhold: Folkesundhed : udbredelse af muskel- og skeletsygdomme i Danmark ; Aldring og muskel- og skeletsygdommes indflydelse på funktionsevne ; Immunsystemet ; Farmakologi ved reumatologiske sygdomme ; Kirurgisk behandling af artrit- og artrosepatienten ; Smerte- og nervesystemet ; Medicinsk billeddiagnostik ; Psykosociale og kulturelle aspekter i reumatologiske sammenhænge ; Inflammatoriske led og rygsygdomme ; Juvenil idiopatisk artrit/børneartrit ; Inflammatoriske systemsygdomme ; Andre artritsygdomme ; Osteoartrose ; Hypermobilitet, hypermobilitetsrelaterede sygdomme og Ehlers Danlos' syndrom ; Osteoporose ; Regionale smertetilstande i ekstremiteterne ; Generaliserede smerter i bevægeapparatet ; Reumatologiske sygdomme i nakke, lænd og bækken ; Konsekvenser af tortur i et reumatologisk perspektiv ; Ergoterapeutisk undersøgelse ; Ergoterapi til personer med reumatologisk sygdom ; Fysioterapi til personer med inflammatoriske sygdomme ; Fysioterapi til artrose i under - og overekstremiteterne samt ved patellofemorale smerter ; Behandlingsprincipper ved degenerative lidelser i lænden (uspecifikke lændesmerter) ; Fysioterapi som behandling af tendinopati og myotendinøse smertetilstande ; Fysioterapi til smertesyndromer ; Generelle principper for vurdering af personer med reumatologisk sygdom i en rehabilieringskontekst ; Evaluering af rehabilitering og behandling af reumatiske sygdomme ; Den reumatologiske patient og arbejdslivet ; Fysisk aktivitet og motion til reumatologiske patienter ; Den gravide reumatologiske patient ; Mennesker med muskelskeletsygdomme og seksualitet
  ISBN nr.: 
  9788762817258
  Omfang: 
  463 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard Danmark
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48219268|260|a
  Available: 
  870970-basis:48219268|980|a
 6. Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi

  • Bog
  : Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38431951|980|.
  Bidrag af: 
  Lotte Evron, Johanne Lind Rasmussen, Maria Kjøller Pedersen (f. 1983)
  Note: 
  Indhold: Folkesundhedsvidenskab (Sundhed og folkesundhed / Lene Povlsen. Folkesundhedsarbejde i et historisk perspektiv / Lene Povlsen. Sundhedsfremme og forebyggelse / Lotte Evron. Den demografiske udvikling og dens betydning for folkesundheden / Johanne Lind Rasmussen. Social ulighed i folkesundhed / Maria Kjøller Pedersen). Epidemiologi (Epidemiologiske analyser / Maria Kjøller Pedersen. Epidemiologiske design / Anne Vinther Schmidt. Kausalitet og fejlkilder i epidemiologisk forskning / Anne Vinther Schmidt) Søgning og kritisk læsning af epidemiologiske forskningsartikler (Litteratursøgning / Helen Grundtvig Kristensen. Opbygning og læsning af forskningsartikler / Lisbeth Villemoes Sørensen. Kritisk artikellæsning / Maria Kjøller Pedersen og Kamilla Holt. Analyse og kritisk artikellæsning af tværsnitsundersøgelse / Kamila Adellund Holt. Analyse og kritisk artikellæsning af randomiseret kontrolleret undersøgelse / Kamila Adellund Holt)
  ISBN nr.: 
  9788712060390
  Omfang: 
  300 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38431951|260|a
  Available: 
  870970-basis:38431951|980|a
 7. Opfølgning på hjælpemidler mangler i praksis

  • Tidsskriftsartikel

  Opfølgning på hjælpemidler mangler i praksis

  I: Ergoterapeuten, 2021, nr. 2, S. 12-17
  Forskere og praktikere efterlyser mere viden om værdien af opfølgning og træning i forbindelse med formidling af hjælpemidler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39033259|980|.
  Omfang: 
  S. 12-17
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ergoterapeuten, 2021, nr. 2
  By: 
  870971-tsart:39033259|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39033259|980|a
 8. Hvorfor står hjælpemidler ubrugte hen?

  • Tidsskriftsartikel

  Hvorfor står hjælpemidler ubrugte hen?

  I: Ergoterapeuten, 2021, nr. 2, S. 18-21
  Hvis borgernes aktivitetsproblemer skal løses, er det nødvendigt med mere viden om, hvorfor mange hjælpemidler ikke bruges
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39034557|980|.
  Omfang: 
  S. 18-21
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ergoterapeuten, 2021, nr. 2
  By: 
  870971-tsart:39034557|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39034557|980|a
 9. Fra stok og briller til elscooter

  • Tidsskriftsartikel

  Fra stok og briller til elscooter

  I: Ergoterapeuten, 2021, nr. 2, S. 22-27
  Historisk tilbageblik på, hvordan hjælpemidler har ændret sig de seneste 45 år siden socialreformen gjorde dem til en rettighed og en del af ergoterapeuternes arbejdsområde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39034816|980|.
  Omfang: 
  S. 22-27
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ergoterapeuten, 2021, nr. 2
  By: 
  870971-tsart:39034816|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39034816|980|a
 10. Hjælpemidler og ergoterapi - det perfekte ægteskab?

  • Tidsskriftsartikel

  Hjælpemidler og ergoterapi - det perfekte ægteskab?

  I: Ergoterapeuten, 2021, nr. 2, S. 32-35
  Hjælpemiddelområdet er i hastig forandring og ergoterapeuter spiller en stor rolle i formidlingen heraf på globalt plan
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39034956|980|.
  Omfang: 
  S. 32-35
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ergoterapeuten, 2021, nr. 2
  By: 
  870971-tsart:39034956|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39034956|980|a