term.subject="for ergoterapeutuddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Ergoterapi og fysioterapi i den palliative praksis

  • Bog
  61.54 ERG

  Ergoterapi og fysioterapi i den palliative praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Den første danske lærebog om emnet, og da ergo- og fysioterapeuter i dag udgør en væsentlig del af den tværfaglige palliative indsats i Danmark, er det vigtigt med en bog om emnet. Intentionen er, at den skal være informativ, praksisrelevant og give mulighed for refleksion over egen praksis.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61341994|980|.
  Bidrag af: 
  Gunn Ammitzbøll, Line Lindahl-Jacobsen, Dorthe Varning Poulsen
  Note: 
  Indhold: Udviklingen inden for terapeutisk palliation / Line Lindahl-Jacobsen, Dorthe Varning Poulsen. Organisering og kompetencer i den palliative indsats / Mette Falk, Tenna Askjær. Rehabilitering og palliation / Jette Thuesen, Eva Jespersen. Mødet med den palliative borger / Hannah Holt Bentz, Karen Dahl Mejlstrup. Fysioterapeutisk undersøgelse og målsætning / Karen Hjerrild Andreasson, Gunn Ammitzbøll. Ergoterapeutisk undersøgelse og målsætning / Eva Ejlersen Wæhrens, Kristina Tomra Nielsen. Patient- og pårørendeinddragelse i palliative forløb / Louise Søgaard Hansen, Louise Rosholm. Fortællinger fra det tværfaglige samarbejde i den palliative indsats / Malene Laursen. Ergoterapeutisk intervention, opfølgning og evaluering / Maria Bensen Joensen, Gitte Johannesen, Anja Weirsøe Dynesen. Fysioterapeutisk behandling, intervention og opfølgning / Gunn Ammitzbøll, Karen Hjerrild Andreasson. Velfærdsteknologi til mennesker, der lever med en livstruende sygdom / Naja Benigna Kruse, Marc Sampedro Pilegaard. Værdig afslutning på livet for mennesker på plejehjem og hospice / Mette Andresen, Dorthe Varning Poulsen. Kreative aktiviteter som en vej til glæde og livskvalitet / Elise Bromann Bukhave, Jennifer Creek. Naturmiljøers betydning for det mentale helbred / Shila Samuelsen, Dorthe Varning Poulsen. Aktivitetsvidenskabelige perspektiver på hverdagsliv og ergoterapeutisk brug af aktiviteter til mennesker med livstruende sygdom / Jesper Larsen Mærsk, Karen la Cour, Eva Ejlersen Wæhrens. Ødem og lymfødem hos den palliative patient / Kirsten Hedeager. Sårbare grupper og social ulighed i den palliative og rehabiliterende indsats til mennesker med livstruemde sygdomme / Jesper Mærsk, Charlotte Handberg. Etniske minoriteter - kulturmøder i den palliative indsats / Anne Vibeke Steffens, Mia Dahl Jensen. Palliation for børn og unge / Jakob Buchreitz, Anja Funch, Tine Busch Davidsen. Den terminale fase / Line Lindahl-Jacobsen, Dorte Mathiesen. Forventninger til fremtidens terapeuter i den palliative indsats / Dorthe Varning Poulsen, Line Lindahl Jacobsen
  ISBN nr.: 
  9788712061762
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61341994|260|a
  Available: 
  870970-basis:61341994|980|a
 2. Se hvem jeg er! : personcentreret omsorg ved demens

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:130958257|980|.
  Note: 
  Indhold: At leve med demens ; Personcentreret omsorg ; Sådan skabes relationen ; Sådan imødekommes grundlæggende psykiske behov ; Demensomsorg i praksis på baggrund af en udvidet forståelse af demens ; Sådan udvikles en personcentreret omsorgskultur
  Original titel: 
  Se hvem jeg er!
  ISBN nr.: 
  9788215035857
  Omfang: 
  125 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:130958257|260|a
  Available: 
  830190-katalog:130958257|980|a
 3. Ergoterapi ved kognitive dysfunktioner

  • Bog
  : Ergoterapi ved kognitive dysfunktioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48986153|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Kaae Kristensen, Anne Sofie Bach Schou
  Note: 
  Indhold: Ergoterapeutisk undersøgelse og intervention ved kognitive dysfunktioner generelt / af Linda Trier Hald og Pia Kold. Hanne Kaae Kristensen: Hjernens strukturer og organisering. Hjernens plasticitet / af Helene Honoré og Henriette Holm Stabel. Kognitive dysfunktioner / af Hanne Kaae Kristensen & Anne Sofie Bach Schou. Diana Astrup Nielsen: Sygdomme der kan medføre kognitive dysfunktioner. Intervention ved indlærings- og hukommelsesproblemer / af Annalise Jacobsen og Dora Celinder. Intervention ved perceptionsforstyrrelser samt afasi / af Pia Kold og Rikke Forslund. Intervention ved eksekutive vanskeligheder / af Anne Sofie Bach Schou og Cathrine Arntzen. Maria Biehl Gustafson: Intervention ved ændret væremåde og emotionelle ændringer. Intervention ved fatigue / af Tove Lise Nielsen og Anne Sofie Bach Schou.
  ISBN nr.: 
  9788762819849
  Omfang: 
  327 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48986153|260|a
  Available: 
  870970-basis:48986153|980|a
 4. Lærebog i håndterapi

  • Bog
  61.65 LÆR

  Lærebog i håndterapi

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Lærebogen i håndterapi beskriver de ergoterapeutiske tilgange, undersøgelser og interventioner, der kan bruges i forbindelse med rehabilitering efter håndrelaterede diagnoser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559723|980|.
  Bidrag af: 
  Susanne Boel, Alice Ørts Hansen
  Note: 
  Indhold: Baggrundsviden til den ergoterapeutiske intervention / Alice Ørts Hansen & Susanne Boel. Overordnet om den ergoterapeutiske intervention ; Perspektivering / Susanne Boel & Alice Ørts Hansen. Identifikation af behov for ergoterapeutisk intervention / Mette Sanne Kudsk Olsen & Susanne Boel. Den ergoterapeutiske undersøgelse / Sanjitha Perathepan, Tine Drejer Tolstrup Christensen & Helene Kissow. Målsætning i ergoterapeutisk intervention / Anne Karin Petersen & Anette Jäger Laursen. Interventioner relateret til aktivitet og deltagelse / Alice Ørts Hansen & Anette Enemark Larsen. Kompenserende strategier / Marianne Glader & Kim Gotfred-Iversen. Interventioner relateret til kroppens funktioner / Christine Johnsen, Kecia Ardensø & Susanne Boel. Undervisning / Kim Gotfred-Iversen & Marianne Glader. Skinner / Kirsten C. Pedersen & Elisabeth Ingwersen. Evaluering af den ergoterapeutiske intervention / Alice Ørts Hansen & Stina Bjørnskov. Cases / Alice Ørts Hansen, Susanne Müller Mortensen & Susanne Boel
  ISBN nr.: 
  9788762818545
  Omfang: 
  282 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47559723|260|a
  Available: 
  870970-basis:47559723|980|a
 5. Klinisk reumatologi

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48219268|980|.
  Bidrag af: 
  Bente Danneskiold-Samsøe
  Note: 
  Indhold: Folkesundhed : udbredelse af muskel- og skeletsygdomme i Danmark ; Aldring og muskel- og skeletsygdommes indflydelse på funktionsevne ; Immunsystemet ; Farmakologi ved reumatologiske sygdomme ; Kirurgisk behandling af artrit- og artrosepatienten ; Smerte- og nervesystemet ; Medicinsk billeddiagnostik ; Psykosociale og kulturelle aspekter i reumatologiske sammenhænge ; Inflammatoriske led og rygsygdomme ; Juvenil idiopatisk artrit/børneartrit ; Inflammatoriske systemsygdomme ; Andre artritsygdomme ; Osteoartrose ; Hypermobilitet, hypermobilitetsrelaterede sygdomme og Ehlers Danlos' syndrom ; Osteoporose ; Regionale smertetilstande i ekstremiteterne ; Generaliserede smerter i bevægeapparatet ; Reumatologiske sygdomme i nakke, lænd og bækken ; Konsekvenser af tortur i et reumatologisk perspektiv ; Ergoterapeutisk undersøgelse ; Ergoterapi til personer med reumatologisk sygdom ; Fysioterapi til personer med inflammatoriske sygdomme ; Fysioterapi til artrose i under - og overekstremiteterne samt ved patellofemorale smerter ; Behandlingsprincipper ved degenerative lidelser i lænden (uspecifikke lændesmerter) ; Fysioterapi som behandling af tendinopati og myotendinøse smertetilstande ; Fysioterapi til smertesyndromer ; Generelle principper for vurdering af personer med reumatologisk sygdom i en rehabilieringskontekst ; Evaluering af rehabilitering og behandling af reumatiske sygdomme ; Den reumatologiske patient og arbejdslivet ; Fysisk aktivitet og motion til reumatologiske patienter ; Den gravide reumatologiske patient ; Mennesker med muskelskeletsygdomme og seksualitet
  ISBN nr.: 
  9788762817258
  Omfang: 
  463 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard Danmark
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48219268|260|a
  Available: 
  870970-basis:48219268|980|a
 6. Basisbog i ergoterapi : aktivitet og deltagelse i hverdagslivet

  • Bog
  61.54 BAS

  Basisbog i ergoterapi : aktivitet og deltagelse i hverdagslivet

  2019
  4. udgave, 7. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47071062|980|.
  Bidrag af: 
  Åse Brandt, Hanne Peoples, Ulla Pedersen (f. 1963-10-21)
  Note: 
  Indhold: Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet (Introduktion til ergoterapi / Hanne Peoples, Åse Brandt & Ulla Pedersen. Det danske sundhedsvæsen og ergoterapi / Helle Mousing & Heidi Fauerskov Bruus Bentzen. Line Folsgaard Petersen: Hverdagslivsbegreber og ergoterapi. Aktivitetsvidenskab / Jesper Larsen Mærsk & Annette Wolters). Grundlæggende forståelser og tilgange i ergoterapi (Det ergoterapeutiske ansvars- og arbejdsområde : at muliggøre aktivitet og deltagelse i hverdagslivet / Henrik Kruse-Hansen & Anne Christine Lindstrøm Svendsen. Grundlæggende værdier og etik i ergoterapi / Esben Elholm Madsen & Anne-Le Morville. Centrale begreber inden for ergoterapi / Malene Aagaard & Inger Langdal. Referencerammer og teori i ergoterapi / Kamilla Kielsgaard, Anette Judithe Madsen & Line Skaarup. Ergoterapeutisk undersøgelse / Tine Rosenberg Søgaard, Jette Fischer Jensen & Åse Brandt. Klinisk ræsonnering og arbejdsprocesser i ergoterapi / Hanne Kaae Kristensen & Kirsten Schultz Petersen. Aktivitetsanalyse i ergoterapi / Maybritt Bytoft Feldborg & Marie-Louise Reitov Røhl. Louise Lohman Faber: Ergoterapeutisk intervention). Ergoterapeutisk intervention - at muliggøre aktivitet og deltagelse i hverdagen (Ulla Pedersen: Ergoterapi i forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Ergoterapeutiske arbejdsmiljøindsatser / Janna Sylvestersen & Else Frølich. Ergoterapi til børn med nedsat funktionsevne / Lise Hostrup Sønnichsen & Gitte Stokholm. Ergoterapi til unge med nedsat funktionsevne / Henrik Holm & Ann-Lisbeth Højbjerg. Ergoterapeutisk somatisk rehabilitering til voksne og ældre / Lisa Gregersen Østergaard, Sidsel Seir Jørgensen & Line M. Riis-Djernæs. Ergoterapeutisk psykiatrisk rehabilitering og recovery til voksne og ældre / Sylvia Johannsen & Anita Ulsing. Ergoterapi inden for det sociale område / Mette Lund Møller & Camilla Højgaard Nejst. Ergoterapi inden for arbejdsrettet rehabilitering og inklusion på arbejdsmarkedet / Annalise Jacobsen & Kirsten Schultz Petersen. Hjælpemidler og velfærdsteknologi i hverdagslivet / Anna Marie Lassen, Åse Brandt & Stina Meyer Larsen. Ergoterapi inden for det palliative område / Marc Sampedro Pilegaard, Karen la Cour & Hanne Peoples). Forskning, udvikling og innovation inden for ergoterapi (Vidensforståelse / Morten Højgaard Kurth & Hanne Kaae Kristensen. Forskning inden for ergoterapi / Tina Helle, Karen la Cour & Lisa Gregersen Østergaard. Søgning og vurdering af ergoterapirelevant forskningslitteratur / Elise Bromann Bukhave & Åse Brandt. Evidensbaseret ergoterapi og kvalitetsudvikling af ergoterapi / Hanne Kaae Kristensen & Hanne Peoples. Jacob Østergaard Madsen: Innovation inden for ergoterapi). Ergoterapifagets udvikling og professionalisering (Ergoterapiprofessionens og ergoterapeutuddannelsens historie / Inger Langdal & Lisbeth Villemoes Sørensen. Lisbeth Villemoes Sørensen: Ergoterapi i et internationalt perspektiv. Mulige fremtidsperspektiver for ergoterapi / Åse Brandt, Ulla Pedersen & Hanne Peoples)
  ISBN nr.: 
  9788762818750
  Omfang: 
  521 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47071062|260|a
  Available: 
  870970-basis:47071062|980|a
 7. Se hvem jeg er! : personcentreret omsorg ved demens

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47123895|980|.
  Bidrag af: 
  Jacob Giese
  Note: 
  Indhold: At leve med demens ; Personcentreret omsorg ; Sådan skabes relationen ; Sådan imødekommes grundlæggende psykiske behov ; Demensomsorg i praksis på baggrund af en udvidet forståelse af demens ; Sådan udvikles en personcentreret omsorgskultur
  Original titel: 
  Se hvem jeg er!
  ISBN nr.: 
  9788759333150
  Omfang: 
  116 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47123895|260|a
  Available: 
  870970-basis:47123895|980|a
 8. MOHO : Kielhofners model for menneskelig aktivitet

  • Bog
  61.54 MOH

  MOHO : Kielhofners model for menneskelig aktivitet

  2019
  3. udgave, 2. oplag (2021)
  Giver et samlet overblik over modellens teori, forskning og anvendelse. Vægt på praksis og eksempler af cases og undersøgelsesredskaber. Den dynamiske forståelse af menneskers aktivitet er fremhævet, samt hvordan individuelle og omgivelsesmæssige faktorer påvirker, det mennesker gør, tænker og føler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47308828|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Christophersen, Renée R. Taylor
  Note: 
  MOHO: Model of Human Occupation
  Original titel: 
  Model of human occupation
  ISBN nr.: 
  9788762819429
  Omfang: 
  659 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47308828|260|a
  Available: 
  870970-basis:47308828|980|a
 9. ValMO-modellen : et redskab til aktivitetsbaseret ergoterapi

  • Bog
  61.54 VAL

  ValMO-modellen : et redskab til aktivitetsbaseret ergoterapi

  2017
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52883318|980|.
  Bidrag af: 
  Amalie Foss
  Note: 
  ValMO: Value and Meaning in Occupations, Indhold: Sammenhæng, grundlæggende begreber og dimensioner (Ergoterapi i dag - en udfordring ; Hvorfor er der brug for en model over menneskelig aktivitet? ; Aktivitets- og værditriade ; Perspektivtriaden ; ValMO-modellen, godt og dårligt helbred ; Når aspekter af ValMO-modellen skal måles ; ValMO-modellen i praksis) ; Aktiviteter, trivsel og bæredygtig udvikling (ValMO-modellen i et globalt bæredygtighedsperspektiv med etiske og eksistentielle konsekvenser ; Ecopation - en økoetisk aktivitetsbevidsthed ; Ecopation og begrebet glokalisering ; Sammenfatning)
  Original titel: 
  ValMO-modellen
  ISBN nr.: 
  9788762817227
  Omfang: 
  119 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52883318|260|a
  Available: 
  870970-basis:52883318|980|a
 10. Menneskets fysiologi : hvile og arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53289908|980|.
  ISBN nr.: 
  9788777497162
  Omfang: 
  471 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53289908|260|a
  Available: 
  870970-basis:53289908|980|a