term.subject="for fysioterapeuter"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sundhedspædagogik for praktikere

  • Bog
  Nanna Gabrielsen, Tone Saugstad: Sundhedspædagogik for praktikere
  61.4 SUN

  Sundhedspædagogik for praktikere

  2021
  4. udgave, 1. oplag (2021)
  Af almene sundhedspædagogiske problemstillinger behandles begreberne: læring, erfaring, handlekompetence, planlægning af undervisning og forholdet mellem teori og praksis, og af den professionelle hjælpers mere specifikke opgaver behandles: den pædagogiske samtale, vejledning, konsultation, opfattelse af sundhed, hospitalisering, sundhedsprojekter og sundhedskampagner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545624|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Sundhed og pædagogik - Seks forskellige sundhedsforståelser (Sundhed som fravær af sygdom ; Sundhed som rigtig sundhedsadfærd ; Sundhed som livskvalitet ; Sundhed som 'sundhedisme' ; Sundhed i bred og positiv betydning (WHO 1948) ; Sundhed som ressource) ; Sundhed og pædagogik - De seks sundhedsopfattelser i brug ; Sundhed og pædagogik - De seks sundhedsopfattelser i en pædagogisk optik (Sundhed som fravær af sygdom ; Sundhed som rigtig sundhedsadfærd ; Sundhed som livskvalitet ; Sundhed som sundhedisme ; Sundhed i bred og positiv betydning (WHO 1948) ; Sundhed som ressource) ; Sundhed og pædagogik - Sundhedspædagogikkens særkende (Sundhedspædagogikkens handleperspektiv ; Sundhed og samfund ; Sundhedspædagogik og etik) ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Forholdet mellem generationerne i tre samfundsfigurationer (Den postfigurative kultur ; Den cofigurative kultur ; Den præfigurative kultur) ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Om at leve i den præfigurative kultur ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Vidensoverlevering i et kulturelt frisat samfund ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Intimitetssamfundet - det afritualiserede samfund ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - En øget eksperatafhængighed ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Sundhedspædagogiske udfordringer) ; Undervisningens formål, indhold og metode - Hvad er didaktik? ; Undervisningens formål, indhold og metode - Didaktisk analyse af undervisningens hvorfor, hvad og hvordan ; Undervisningens formål, indhold og metode - Tre didaktiske retninger (Mål-middel-pædagogik ; Humanistisk pædagogik ; Frigørende pædagogik) ; Undervisningens formål, indhold og metode - Metodens betydning ; Undervisningens formål, indhold og metode - Eksempler på metoder inden for de tre didaktiske retninger (Mål-middel-pædagogikken og Blooms taksonomi ; Humanistisk pædagogik og 'uvidenhedens didaktik' ; Frigørende pædagogik og forumteateret) ; Undervisning og den didaktiske triangel - Den didaktiske triangel (Lærerens kompetencer ; Elevens motivation og læring ; Lærestoffets beskaffenhed) ; Undervisning og den didaktiske triangel - Undervisning som en relationel aktivitet ; Undervisning og den didaktiske triangel - Didaktiske overvejelser særligt relateret til sundhedspædagogisk undervisning) ; Pædagogisk vejledning (Hvad er pædagogisk vejledning? ; Vejledningens opstartsfase; rammer og roller ; Vejledningssamtalen ; De vejledte ; Om vejledning af grupper ; Vejledning og etik) ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik -Den nutidige sundhedskampagne ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Kampen om opmærksomhed ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Sundhedskampagners adfærdsmål ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Kampagners påvirkningsform )Trussel eller skræk ; Huumor ; Lokke ; Positive rollemodeller ; Eksperudtalelser) ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Kampagneformidlingens begrænsninger ser i relation til pædagogisk formidling ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Den succesfulde kampagne ; Forholdet mellem teori og praksis (Vores hverdagsforståelse af begreberne teori og praksis ; Den dualistiske forståelse af teori og praksis ; Teori og praksis i pædagogikken ; Aristoteles' kundskabsforståelse ; Teori og praksis i et aristotelisk perspektiv ; Hvad kan vi lære af Aristoteles i dag? ; Kundskab om praksis og praktisk kundskab) ; Skolastisk og ikke-skolastisk læring (Fra mesterlære til skolelære til livslang læring ; Aristoteles' læringsforståelse ; Skolastisk læring ; Ikke-skolastisk læring ; Forskelle på skolastisk og ikke-skolastisk læring ; Læringsformernes styrker og svagheder) ; Forholdet mellem viden og adfærd - Vaner og handlinger ; Forholdet mellem viden og adfærd - Tre klassiske perspektiver på forholdet mellem viden og adfærd (Vi handler efter en overordnet teoretisk viden ; Vi handler ofte mod bedre vidende Vi handler efter en konkret erfaringsbaseret viden) ; Forholdet mellem viden og adfærd - Forholdet mellem viden og adfærd i praksis (Adfærdsændring via viden og handling ; Adfærdsændring via direkte adfærdspåvirkning ; Adværdsændring via holdning og erfaringsbaseret viden) ; Forholdet mellem viden og adfærd - Vigtige overvejelser i en adfærdsorienteret sundhedspædagogik (Tre konkrete anbefalinger) ; Handlebarrierer og handlerum - Den frie viljes paradoks ; Handlebarrierer og handlerum - Karakteristika ved menneskets adfærd konkretiseret ved smagen (Tungens smag, Øjets smag) ; Handlebarrierer og handlerum - Handlebarrierer ud fra smagens diskurs (Adfærdens følsesmæssige forankring ; Adfærdens hesigtsmæssighed ; Grænsedragning mellem individ og omverden : Adfærd som en strukturel markørfunktion ; Handlebarrierer og handlerum - Handlerummet som sundhedspædagogisk begreb ; Handlebarrierer og handlerum - Handlekompetence
  ISBN nr.: 
  9788702309904
  Omfang: 
  245 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39545624|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545624|980|a
 2. Fysioterapeutisk undersøgelse

  • Bog
  61.542 FYS

  Fysioterapeutisk undersøgelse

  2021
  1. oplag (2021)
  Præsentation af den fysioterapeutiske undersøgelse fra teori til praksis. Med beskrivelser af det videnskabsteoretiske afsæt, de vigtigste elementer i den fysioterapeutiske undersøgelse, samt et bredt udvalg af kliniske cases med fokus på fx knæ, nakke, idrætsskader, neurologi og balance
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38722115|980|.
  Bidrag af: 
  Gitte Frydenlund, Peter Johansen (f. 1960-09-19), Michael Vaad Kristensen
  ISBN nr.: 
  9788762818767
  Omfang: 
  278 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38722115|260|a
  Available: 
  870970-basis:38722115|980|a
 3. Ergoterapi og fysioterapi i den palliative praksis

  • Bog
  : Ergoterapi og fysioterapi i den palliative praksis
  61.54 ERG

  Ergoterapi og fysioterapi i den palliative praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Den første danske lærebog om emnet, og da ergo- og fysioterapeuter i dag udgør en væsentlig del af den tværfaglige palliative indsats i Danmark, er det vigtigt med en bog om emnet. Intentionen er, at den skal være informativ, praksisrelevant og give mulighed for refleksion over egen praksis.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61341994|980|.
  Bidrag af: 
  Gunn Ammitzbøll, Line Lindahl-Jacobsen, Dorthe Varning Poulsen
  Note: 
  Indhold: Udviklingen inden for terapeutisk palliation / Line Lindahl-Jacobsen, Dorthe Varning Poulsen. Organisering og kompetencer i den palliative indsats / Mette Falk, Tenna Askjær. Rehabilitering og palliation / Jette Thuesen, Eva Jespersen. Mødet med den palliative borger / Hannah Holt Bentz, Karen Dahl Mejlstrup. Fysioterapeutisk undersøgelse og målsætning / Karen Hjerrild Andreasson, Gunn Ammitzbøll. Ergoterapeutisk undersøgelse og målsætning / Eva Ejlersen Wæhrens, Kristina Tomra Nielsen. Patient- og pårørendeinddragelse i palliative forløb / Louise Søgaard Hansen, Louise Rosholm. Fortællinger fra det tværfaglige samarbejde i den palliative indsats / Malene Laursen. Ergoterapeutisk intervention, opfølgning og evaluering / Maria Bensen Joensen, Gitte Johannesen, Anja Weirsøe Dynesen. Fysioterapeutisk behandling, intervention og opfølgning / Gunn Ammitzbøll, Karen Hjerrild Andreasson. Velfærdsteknologi til mennesker, der lever med en livstruende sygdom / Naja Benigna Kruse, Marc Sampedro Pilegaard. Værdig afslutning på livet for mennesker på plejehjem og hospice / Mette Andresen, Dorthe Varning Poulsen. Kreative aktiviteter som en vej til glæde og livskvalitet / Elise Bromann Bukhave, Jennifer Creek. Naturmiljøers betydning for det mentale helbred / Shila Samuelsen, Dorthe Varning Poulsen. Aktivitetsvidenskabelige perspektiver på hverdagsliv og ergoterapeutisk brug af aktiviteter til mennesker med livstruende sygdom / Jesper Larsen Mærsk, Karen la Cour, Eva Ejlersen Wæhrens. Ødem og lymfødem hos den palliative patient / Kirsten Hedeager. Sårbare grupper og social ulighed i den palliative og rehabiliterende indsats til mennesker med livstruemde sygdomme / Jesper Mærsk, Charlotte Handberg. Etniske minoriteter - kulturmøder i den palliative indsats / Anne Vibeke Steffens, Mia Dahl Jensen. Palliation for børn og unge / Jakob Buchreitz, Anja Funch, Tine Busch Davidsen. Den terminale fase / Line Lindahl-Jacobsen, Dorte Mathiesen. Forventninger til fremtidens terapeuter i den palliative indsats / Dorthe Varning Poulsen, Line Lindahl Jacobsen
  ISBN nr.: 
  9788712061762
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61341994|260|a
  Available: 
  870970-basis:61341994|980|a
 4. Klinisk reumatologi

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48219268|980|.
  Bidrag af: 
  Bente Danneskiold-Samsøe
  Note: 
  Indhold: Folkesundhed : udbredelse af muskel- og skeletsygdomme i Danmark ; Aldring og muskel- og skeletsygdommes indflydelse på funktionsevne ; Immunsystemet ; Farmakologi ved reumatologiske sygdomme ; Kirurgisk behandling af artrit- og artrosepatienten ; Smerte- og nervesystemet ; Medicinsk billeddiagnostik ; Psykosociale og kulturelle aspekter i reumatologiske sammenhænge ; Inflammatoriske led og rygsygdomme ; Juvenil idiopatisk artrit/børneartrit ; Inflammatoriske systemsygdomme ; Andre artritsygdomme ; Osteoartrose ; Hypermobilitet, hypermobilitetsrelaterede sygdomme og Ehlers Danlos' syndrom ; Osteoporose ; Regionale smertetilstande i ekstremiteterne ; Generaliserede smerter i bevægeapparatet ; Reumatologiske sygdomme i nakke, lænd og bækken ; Konsekvenser af tortur i et reumatologisk perspektiv ; Ergoterapeutisk undersøgelse ; Ergoterapi til personer med reumatologisk sygdom ; Fysioterapi til personer med inflammatoriske sygdomme ; Fysioterapi til artrose i under - og overekstremiteterne samt ved patellofemorale smerter ; Behandlingsprincipper ved degenerative lidelser i lænden (uspecifikke lændesmerter) ; Fysioterapi som behandling af tendinopati og myotendinøse smertetilstande ; Fysioterapi til smertesyndromer ; Generelle principper for vurdering af personer med reumatologisk sygdom i en rehabilieringskontekst ; Evaluering af rehabilitering og behandling af reumatiske sygdomme ; Den reumatologiske patient og arbejdslivet ; Fysisk aktivitet og motion til reumatologiske patienter ; Den gravide reumatologiske patient ; Mennesker med muskelskeletsygdomme og seksualitet
  ISBN nr.: 
  9788762817258
  Omfang: 
  463 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard Danmark
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48219268|260|a
  Available: 
  870970-basis:48219268|980|a
 5. Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering

  • Bog
  : Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering
  79.601 TRÆ

  Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering

  2020
  3. udgave, 2. oplag (2022)
  Lærebog der kombinerer viden om træningsfysiologi og generelle træningsprincipper med evidens om fysioterapeutiske principper i forhold til forebyggelse, behandling og rehabilitering af forskellige patientgrupper
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48219233|980|.
  Bidrag af: 
  Nina Beyer, Klaus Klinge
  Note: 
  Indhold: Motionens betydning for befolkningens generelle sundhed og sygelighed / Bente Klarlund Pedersen. Fysisk inaktivitet / Nina Beyer, Michael Kjær. Grundlæggende fysiologi / Klaus Klinge. Opvarmning - et vigtigt element i træning / Klaus Klinge. Biomekaniske aspekter ved træning / Per Aagaard, Jens Bojsen-Møller. Styrketræning / Per Aagaard, Jens Bojsen-Møller. Motorisk læring / Jesper Lundbye-Jensen, Jens Bo Nielsen. Aerob træning / Lars Bojsen Michalsik. Balancetræning / Uffe Læssøe. Vurdering af forudsætning for træning, træningsprogression og træningseffekt / Nina Beyer. Kontradiktioner for træning / Nina Beyer. Før du går i gang med at træne patienter / Nina Beyer. Kliniske smertetilstande og fysisk træning / Bjarne Rittig-Rasmussen, Thomas Graven-Nielsen. Ernæring og træning / Mette Hansen. Motivationssamtalen om motion / Torsten Sonne. Fra barriere til handlekraft og vedligeholdelse / Torsten Sonne. Apopleksi / Jørgen Roed Jørgensen, Lars Louis Andersen. Artrose / Theresa Bieler. Reumatoid artrit / Emma Swärdh, Nina Brodin. Kræftsygdom / Morten Quist, Julie Midtgaard. Type 2-diabetes / Stig Mølsted. Hjertesygdom ; Christian Have Dall / Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Henrik Hansen ; Lænderygsmerter / Per Kjær. Osteoporose / Gitte Valentin. Parkinsons sygdom / Jakob Frederiksen, Nina Beyer. Multipel sklerose / Ulrik Dalgas, Anders Guldhammer Skjerbæk
  ISBN nr.: 
  9788762814233
  Omfang: 
  415 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48219233|260|a
  Available: 
  870970-basis:48219233|980|a
 6. Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi

  • Bog
  : Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38431951|980|.
  Bidrag af: 
  Lotte Evron, Johanne Lind Rasmussen, Maria Kjøller Pedersen (f. 1983)
  Note: 
  Indhold: Folkesundhedsvidenskab (Sundhed og folkesundhed / Lene Povlsen. Folkesundhedsarbejde i et historisk perspektiv / Lene Povlsen. Sundhedsfremme og forebyggelse / Lotte Evron. Den demografiske udvikling og dens betydning for folkesundheden / Johanne Lind Rasmussen. Social ulighed i folkesundhed / Maria Kjøller Pedersen). Epidemiologi (Epidemiologiske analyser / Maria Kjøller Pedersen. Epidemiologiske design / Anne Vinther Schmidt. Kausalitet og fejlkilder i epidemiologisk forskning / Anne Vinther Schmidt) Søgning og kritisk læsning af epidemiologiske forskningsartikler (Litteratursøgning / Helen Grundtvig Kristensen. Opbygning og læsning af forskningsartikler / Lisbeth Villemoes Sørensen. Kritisk artikellæsning / Maria Kjøller Pedersen og Kamilla Holt. Analyse og kritisk artikellæsning af tværsnitsundersøgelse / Kamila Adellund Holt. Analyse og kritisk artikellæsning af randomiseret kontrolleret undersøgelse / Kamila Adellund Holt)
  ISBN nr.: 
  9788712060390
  Omfang: 
  300 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38431951|260|a
  Available: 
  870970-basis:38431951|980|a
 7. Manual Mobilization of the Joints : Joint Examination and Basic Treatment. Volume I, The Extremities

  • Bog
  61.542 KAL

  Manual Mobilization of the Joints : Joint Examination and Basic Treatment. Volume I, The Extremities

  2020
  9th Edition
  Forlagets beskrivelse: This volume focuses on the underlying biomechanics and fundamentals of thrust and non-thrust manual joint treatment techniques for the extremities. The techniques were carefully selected to be safe in the hands of beginning students. Advanced mobilization progressions outside the resting position include guidelines for how and when it is safe to move toward and into the limit of movement restriction. Photographs illustrate both basic and alternate grips and the use of wedges, fixation straps and mobilization straps.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:133588795|980|.
  ISBN nr.: 
  9788270542024
  Omfang: 
  xvi, 363 p.
  Udgiver: 
  Norli
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:133588795|260|a
  Available: 
  830190-katalog:133588795|980|a
 8. Ryggen : undersøgelse og behandling af ryg og nakke

  • Bog
  61.65 LIN

  Ryggen : undersøgelse og behandling af ryg og nakke

  2019
  3. udgave, 1. oplag (2019)
  Et samlet overblik over vidensfeltet vedrørende undersøgelse, diagnosticering og behandling af nakke- og lænderygbesvær. Med kliniske cases
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47071194|980|.
  ISBN nr.: 
  9788762818736
  Omfang: 
  738 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47071194|260|a
  Available: 
  870970-basis:47071194|980|a
 9. Kliniske tests for bevægeapparatet

  • Bog
  Christian Neergaard: Kliniske tests for bevægeapparatet
  61.17 NEE

  Kliniske tests for bevægeapparatet

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Guide til udførelse og analyse af en række manuelle undersøgelsestests for alle kroppens regioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46596935|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside, Indhold: Den kliniske undersøgelse ; Årsag og struktur ; Tanker om ledbevægelighed og muskeltest ; testudfald - specifitet og sensitivitet ; Røde og gule flag - særlig opmærksomhed ; Råd og tricks når du arbejder ; Fod & ankel ; Knæ ; Hofte & bækken ; Lumbal columna (Smertemekanismer ved rygproblematikker) ; Cervikal columna ; Skulder ; Albue & hånd ; Funktionelle tests ; Egne tests
  ISBN nr.: 
  9788793514003
  Omfang: 
  273 sider
  Udgiver: 
  Fodnote
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46596935|260|a
  Available: 
  870970-basis:46596935|980|a
 10. Legens magi : om det professionelle arbejde med at forstå, inspirere, understøtte og rammesætte 1-6-årige børns leg

  • Bog
  37.21 LEG

  Legens magi : om det professionelle arbejde med at forstå, inspirere, understøtte og rammesætte 1-6-årige børns leg

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47176565|980|.
  Bidrag af: 
  Lise Hostrup Sønnichsen, Hanne Hede Jørgensen
  Note: 
  Indhold: Karsten Tuft: Leg i børnehavens historie ; Legens eksistentielle betydning. Hanne Hede Jørgensen: Leg som meningsskabelse ; Humor, leg og latter i dagtilbud ; Leg, kultur og deltagelse. Legeobservationer / af Suzanne Krogh og Søren Smidt. Når børn leger sammen i vuggestuen / af Kaare W. Nielsen og Kim Jerg. Lise Hostrup Sønnichsen: Alle børn har ret til at lege ; Bevægelsesfortælling som legestøtte ; Leg på hospitalet. Lasse Stenmann Jørgensen: Pædagogens deltagelse i små børns lege. Ole Lund: (Be)draget ind i legen : når pædagoger deltager i børns "frie" leg. Jens-Ole Jensen: Vild leg : det dionysiske i leg. Benedicte Bernstorff: Rummene i rummets invitationer til leg. Leg i dagtilbud med åbent plan / af Stine Del Pin Hamilton og Thomas Linde-Bech
  ISBN nr.: 
  9788750052920
  Omfang: 
  277 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47176565|260|a
  Available: 
  870970-basis:47176565|980|a