term.subject="for fysioterapeutuddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Se hvem jeg er! : personcentreret omsorg ved demens

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:130958257|980|.
  Note: 
  Indhold: At leve med demens ; Personcentreret omsorg ; Sådan skabes relationen ; Sådan imødekommes grundlæggende psykiske behov ; Demensomsorg i praksis på baggrund af en udvidet forståelse af demens ; Sådan udvikles en personcentreret omsorgskultur
  Original titel: 
  Se hvem jeg er!
  ISBN nr.: 
  9788215035857
  Omfang: 
  125 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:130958257|260|a
  Available: 
  830190-katalog:130958257|980|a
 2. Balance : postural kontrol

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39272199|980|.
  Note: 
  Indhold: Teorier om balance og undersøgelse af den posturale kontrol (Balancebegrebet ; Balancekrav i et biomekanisk perspektiv ; Kontekstafhængige balancekrav ; Forudsætninger for balance ; Vurdering af balance - præstationsskalaen ; Klinisk undersøgelse af den posturale kontrol) ; Balancetræning og interventioner i forhold til den posturale kontrol (Balance og hjernens neuroplasticitet ; Balancetræning ; Vestibulær rehabilitering ; Ældres faldrisiko)
  ISBN nr.: 
  9788702312911
  Omfang: 
  266 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39272199|260|a
  Available: 
  870970-basis:39272199|980|a
 3. Fysioterapeutisk undersøgelse

  • Bog
  61.542 FYS

  Fysioterapeutisk undersøgelse

  2021
  1. oplag (2021)
  Præsentation af den fysioterapeutiske undersøgelse fra teori til praksis. Med beskrivelser af det videnskabsteoretiske afsæt, de vigtigste elementer i den fysioterapeutiske undersøgelse, samt et bredt udvalg af kliniske cases med fokus på fx knæ, nakke, idrætsskader, neurologi og balance
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38722115|980|.
  Bidrag af: 
  Gitte Frydenlund, Peter Johansen (f. 1960-09-19), Michael Vaad Kristensen
  ISBN nr.: 
  9788762818767
  Omfang: 
  278 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38722115|260|a
  Available: 
  870970-basis:38722115|980|a
 4. Ergoterapi og fysioterapi i den palliative praksis

  • Bog
  : Ergoterapi og fysioterapi i den palliative praksis
  61.54 ERG

  Ergoterapi og fysioterapi i den palliative praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Den første danske lærebog om emnet, og da ergo- og fysioterapeuter i dag udgør en væsentlig del af den tværfaglige palliative indsats i Danmark, er det vigtigt med en bog om emnet. Intentionen er, at den skal være informativ, praksisrelevant og give mulighed for refleksion over egen praksis.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61341994|980|.
  Bidrag af: 
  Gunn Ammitzbøll, Line Lindahl-Jacobsen, Dorthe Varning Poulsen
  Note: 
  Indhold: Udviklingen inden for terapeutisk palliation / Line Lindahl-Jacobsen, Dorthe Varning Poulsen. Organisering og kompetencer i den palliative indsats / Mette Falk, Tenna Askjær. Rehabilitering og palliation / Jette Thuesen, Eva Jespersen. Mødet med den palliative borger / Hannah Holt Bentz, Karen Dahl Mejlstrup. Fysioterapeutisk undersøgelse og målsætning / Karen Hjerrild Andreasson, Gunn Ammitzbøll. Ergoterapeutisk undersøgelse og målsætning / Eva Ejlersen Wæhrens, Kristina Tomra Nielsen. Patient- og pårørendeinddragelse i palliative forløb / Louise Søgaard Hansen, Louise Rosholm. Fortællinger fra det tværfaglige samarbejde i den palliative indsats / Malene Laursen. Ergoterapeutisk intervention, opfølgning og evaluering / Maria Bensen Joensen, Gitte Johannesen, Anja Weirsøe Dynesen. Fysioterapeutisk behandling, intervention og opfølgning / Gunn Ammitzbøll, Karen Hjerrild Andreasson. Velfærdsteknologi til mennesker, der lever med en livstruende sygdom / Naja Benigna Kruse, Marc Sampedro Pilegaard. Værdig afslutning på livet for mennesker på plejehjem og hospice / Mette Andresen, Dorthe Varning Poulsen. Kreative aktiviteter som en vej til glæde og livskvalitet / Elise Bromann Bukhave, Jennifer Creek. Naturmiljøers betydning for det mentale helbred / Shila Samuelsen, Dorthe Varning Poulsen. Aktivitetsvidenskabelige perspektiver på hverdagsliv og ergoterapeutisk brug af aktiviteter til mennesker med livstruende sygdom / Jesper Larsen Mærsk, Karen la Cour, Eva Ejlersen Wæhrens. Ødem og lymfødem hos den palliative patient / Kirsten Hedeager. Sårbare grupper og social ulighed i den palliative og rehabiliterende indsats til mennesker med livstruemde sygdomme / Jesper Mærsk, Charlotte Handberg. Etniske minoriteter - kulturmøder i den palliative indsats / Anne Vibeke Steffens, Mia Dahl Jensen. Palliation for børn og unge / Jakob Buchreitz, Anja Funch, Tine Busch Davidsen. Den terminale fase / Line Lindahl-Jacobsen, Dorte Mathiesen. Forventninger til fremtidens terapeuter i den palliative indsats / Dorthe Varning Poulsen, Line Lindahl Jacobsen
  ISBN nr.: 
  9788712061762
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61341994|260|a
  Available: 
  870970-basis:61341994|980|a
 5. Klinisk reumatologi

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48219268|980|.
  Bidrag af: 
  Bente Danneskiold-Samsøe
  Note: 
  Indhold: Folkesundhed : udbredelse af muskel- og skeletsygdomme i Danmark ; Aldring og muskel- og skeletsygdommes indflydelse på funktionsevne ; Immunsystemet ; Farmakologi ved reumatologiske sygdomme ; Kirurgisk behandling af artrit- og artrosepatienten ; Smerte- og nervesystemet ; Medicinsk billeddiagnostik ; Psykosociale og kulturelle aspekter i reumatologiske sammenhænge ; Inflammatoriske led og rygsygdomme ; Juvenil idiopatisk artrit/børneartrit ; Inflammatoriske systemsygdomme ; Andre artritsygdomme ; Osteoartrose ; Hypermobilitet, hypermobilitetsrelaterede sygdomme og Ehlers Danlos' syndrom ; Osteoporose ; Regionale smertetilstande i ekstremiteterne ; Generaliserede smerter i bevægeapparatet ; Reumatologiske sygdomme i nakke, lænd og bækken ; Konsekvenser af tortur i et reumatologisk perspektiv ; Ergoterapeutisk undersøgelse ; Ergoterapi til personer med reumatologisk sygdom ; Fysioterapi til personer med inflammatoriske sygdomme ; Fysioterapi til artrose i under - og overekstremiteterne samt ved patellofemorale smerter ; Behandlingsprincipper ved degenerative lidelser i lænden (uspecifikke lændesmerter) ; Fysioterapi som behandling af tendinopati og myotendinøse smertetilstande ; Fysioterapi til smertesyndromer ; Generelle principper for vurdering af personer med reumatologisk sygdom i en rehabilieringskontekst ; Evaluering af rehabilitering og behandling af reumatiske sygdomme ; Den reumatologiske patient og arbejdslivet ; Fysisk aktivitet og motion til reumatologiske patienter ; Den gravide reumatologiske patient ; Mennesker med muskelskeletsygdomme og seksualitet
  ISBN nr.: 
  9788762817258
  Omfang: 
  463 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard Danmark
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48219268|260|a
  Available: 
  870970-basis:48219268|980|a
 6. Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering

  • Bog
  79.601 TRÆ

  Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering

  2020
  3. udgave, 2. oplag (2022)
  Lærebog der kombinerer viden om træningsfysiologi og generelle træningsprincipper med evidens om fysioterapeutiske principper i forhold til forebyggelse, behandling og rehabilitering af forskellige patientgrupper
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48219233|980|.
  Bidrag af: 
  Nina Beyer, Klaus Klinge
  Note: 
  Indhold: Motionens betydning for befolkningens generelle sundhed og sygelighed / Bente Klarlund Pedersen. Fysisk inaktivitet / Nina Beyer, Michael Kjær. Grundlæggende fysiologi / Klaus Klinge. Opvarmning - et vigtigt element i træning / Klaus Klinge. Biomekaniske aspekter ved træning / Per Aagaard, Jens Bojsen-Møller. Styrketræning / Per Aagaard, Jens Bojsen-Møller. Motorisk læring / Jesper Lundbye-Jensen, Jens Bo Nielsen. Aerob træning / Lars Bojsen Michalsik. Balancetræning / Uffe Læssøe. Vurdering af forudsætning for træning, træningsprogression og træningseffekt / Nina Beyer. Kontradiktioner for træning / Nina Beyer. Før du går i gang med at træne patienter / Nina Beyer. Kliniske smertetilstande og fysisk træning / Bjarne Rittig-Rasmussen, Thomas Graven-Nielsen. Ernæring og træning / Mette Hansen. Motivationssamtalen om motion / Torsten Sonne. Fra barriere til handlekraft og vedligeholdelse / Torsten Sonne. Apopleksi / Jørgen Roed Jørgensen, Lars Louis Andersen. Artrose / Theresa Bieler. Reumatoid artrit / Emma Swärdh, Nina Brodin. Kræftsygdom / Morten Quist, Julie Midtgaard. Type 2-diabetes / Stig Mølsted. Hjertesygdom ; Christian Have Dall / Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Henrik Hansen ; Lænderygsmerter / Per Kjær. Osteoporose / Gitte Valentin. Parkinsons sygdom / Jakob Frederiksen, Nina Beyer. Multipel sklerose / Ulrik Dalgas, Anders Guldhammer Skjerbæk
  ISBN nr.: 
  9788762814233
  Omfang: 
  415 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48219233|260|a
  Available: 
  870970-basis:48219233|980|a
 7. Sygdomslære (For fysioterapeutuddannelse)

  • Bog
  61.6 SYG

  Sygdomslære (For fysioterapeutuddannelse)

  2019
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47305128|980|.
  Bidrag af: 
  Mogens Vyberg, Kurt Nielsen (f. 1955-12-06), Line Flensberg Jensen
  Note: 
  Indhold: Mogens Vyberg: Cellebiologi og basal sygdomslære. Arne Lykke Viborg: Immunforsvaret. Infektion / Nis Pedersen Jørgensen & Lars Jørgen Østergaard. Kræftsygdomme / Mikael Rørth & Eik Dybboe Bjerre. Sygdomme i hjerte og kredsløb / Ann Dorthe Olsen Zwisler, Sebastian Wiberg & Lars Hermann Tang. Sygdomme i lunger og luftveje / Nina Skavlan Godtfredsen & Henrik Hansen. Sygdomme i nervesystemet / Henrik Stig Jørgensen & Lars Peter Kammersgaard. Morten Laksafoss Lauritsen: Sygdomme i bughulen. Sygdomme i nyrer og urinveje / Bente Jespersen & Michael Borre. Gynækologiske sygdomme og obstetrik / Anne Bundgaard Nørløv & Anette Kjærbye-Thygesen. Kristian Karstoft: Stofskiftesygdomme. Reumatologi / Mads Bakkegaard & Kim Holmsted. Ortopædiske sygdomme i bevægeapparatet / Kristoffer Weisskirchner Barfod & Michael Skovdal Rathleff. Tonny Karlsmark: Sygdomme i huden. Socialmedicin og rehabilitering / Lene Borgbjerg & Dorte Balle Rubak. Livsstilssygdomme / Janne Tolstrup & Maja Bramming. Ellen Astrid Holm: Den ældre patient. Simon Reuter: Akutte sygdomme ; Den kirurgiske patient. Troels K. Bergmann: Lægemidler. Cases / Louise Søgaard Hansen, Line Flensberg Jensen & Kurt Nilsen
  ISBN nr.: 
  9788762814219
  Omfang: 
  633 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47305128|260|a
  Available: 
  870970-basis:47305128|980|a
 8. Se hvem jeg er! : personcentreret omsorg ved demens

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47123895|980|.
  Bidrag af: 
  Jacob Giese
  Note: 
  Indhold: At leve med demens ; Personcentreret omsorg ; Sådan skabes relationen ; Sådan imødekommes grundlæggende psykiske behov ; Demensomsorg i praksis på baggrund af en udvidet forståelse af demens ; Sådan udvikles en personcentreret omsorgskultur
  Original titel: 
  Se hvem jeg er!
  ISBN nr.: 
  9788759333150
  Omfang: 
  116 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47123895|260|a
  Available: 
  870970-basis:47123895|980|a
 9. Ryggen : undersøgelse og behandling af ryg og nakke

  • Bog
  61.65 LIN

  Ryggen : undersøgelse og behandling af ryg og nakke

  2019
  3. udgave, 1. oplag (2019)
  Et samlet overblik over vidensfeltet vedrørende undersøgelse, diagnosticering og behandling af nakke- og lænderygbesvær. Med kliniske cases
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47071194|980|.
  ISBN nr.: 
  9788762818736
  Omfang: 
  738 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47071194|260|a
  Available: 
  870970-basis:47071194|980|a
 10. Kliniske tests for bevægeapparatet

  • Bog
  61.17 NEE

  Kliniske tests for bevægeapparatet

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Guide til udførelse og analyse af en række manuelle undersøgelsestests for alle kroppens regioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46596935|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside, Indhold: Den kliniske undersøgelse ; Årsag og struktur ; Tanker om ledbevægelighed og muskeltest ; testudfald - specifitet og sensitivitet ; Røde og gule flag - særlig opmærksomhed ; Råd og tricks når du arbejder ; Fod & ankel ; Knæ ; Hofte & bækken ; Lumbal columna (Smertemekanismer ved rygproblematikker) ; Cervikal columna ; Skulder ; Albue & hånd ; Funktionelle tests ; Egne tests
  ISBN nr.: 
  9788793514003
  Omfang: 
  273 sider
  Udgiver: 
  Fodnote
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46596935|260|a
  Available: 
  870970-basis:46596935|980|a