term.subject="for idrætsuddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Krop og bevægelse i idræt og sundhed : kulturanalytiske tilgange

  • Bog
  79.607 KRO

  Krop og bevægelse i idræt og sundhed : kulturanalytiske tilgange

  2020
  1. oplag (2020)
  En samlet præsentation af kulturanalytiske forskningstilgange til forståelsen af krop og bevægelse i idræts- og sundhedssammenhænge
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47702526|980|.
  Bidrag af: 
  Susanne Ravn, Signe Højbjerre Larsen
  Note: 
  Indhold: En introduktion til kulturanalytiske traditioner og tilgange / Camilla Damkjær og Signe Højbjerre Larsen. Jørn Hansen: En kulturhistorisk tilgang. En processociologisk tilgang / Lone Friis Thing og Stine Frydendal. En antropologisk tilgang / Sine Agergaard og Verena Lenneis. En diskurs- og medieanalytisk tilgang / Annemari Munk Svendsen og Jesper Tinggaard Svendsen. Michael Fehsenfeld: En kritisk diskursanalytisk tilgang. Louise Kamuk Storm: En organisationspsykologisk tilgang. Camilla Damkjær: En performance-analytisk tilgang. Susanne Ravn: En praksis-analytisk tilgang. En filosofisk tilgang / Signe Højbjerre Larsen og Kenneth Aggerholm. Kulturanalyse i praksis - nogle overordnede spørgsmål / Susanne Ravn og Annemari Munk Svendsen
  ISBN nr.: 
  9788740832679
  Omfang: 
  170 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47702526|260|a
  Available: 
  870970-basis:47702526|980|a
 2. Sportsernæring : en grundbog

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46615913|980|.
  Bidrag af: 
  Rikke Larsen, Lasse Kristian Suhr
  Note: 
  Indhold: Ernæring i forbindelse med træning og konkurrence ; Væskebalance, elektrolytbalance og termoregulering ; Mikronæringsstofbehov ved træning og konkurrence ; Energiomsætning og energibehov ; Vurdering af ernæringsstatus og energibehov samt kostplanlægning ; Vægtøgning og hypertrofi ; Vægttab og vægtvedligeholdelse ; Kosttilskud og sportsprodukter ; Spiseforstyrrelser og relativ energimangel inden for idrætsverdenen ; Sportsernæring til børn og unge ; Ernæring til ældre idrætsudøvere ; Vejledning af idrætsudøvere i sportsernæring ; Sportsernæring i praksis ; Grundlæggende fysiologi ; Grundlæggende ernæringsfysiologi ; Grundlæggende træningsfysiologi
  ISBN nr.: 
  9788762818774
  Omfang: 
  338 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46615913|260|a
  Available: 
  870970-basis:46615913|980|a
 3. Aktivitetsudvikling i idræt : innovation i praksis

  • Bog
  Mads Hovgaard: Aktivitetsudvikling i idræt : innovation i praksis
  79.601 HOV

  Aktivitetsudvikling i idræt : innovation i praksis

  2017
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Teori og værktøjer til at udvikle nye idrætsaktiviteter rettet mod konkrete mål og behov, gerne med deltagerinvolvering. Med cases og refleksionsspørgsmål
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53677444|980|.
  ISBN nr.: 
  9788759325742
  Omfang: 
  247 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53677444|260|a
  Available: 
  870970-basis:53677444|980|a
 4. Menneskets fysiologi : hvile og arbejde

  • Bog
  Bente Schibye: Menneskets fysiologi : hvile og arbejde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53289908|980|.
  ISBN nr.: 
  9788777497162
  Omfang: 
  471 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53289908|260|a
  Available: 
  870970-basis:53289908|980|a
 5. Metoder i idræts- og fysioterapiforskning

  • Bog
  : Metoder i idræts- og fysioterapiforskning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51890205|980|.
  Bidrag af: 
  Laila Susanne Ottesen, Lone Friis Thing
  Note: 
  Indhold: Idrætsforskningens videnskabsteori og forskerroller (Hans Lund: Videnskabelige metoder og deres indbyrdes relation. Finn Collin: Videnskabsteori. Lars Tore Ronglan: Idrætsforskerens engagement : om hvordan man arbejder sig "ind og ud af feltet". Innnovation, evidens og projektdesign : at udvikle et idrætsprojekt / Sine Agergaard & Lone Friis Thing). Strategier for dataindsamling (Det individuelle kvalitative interview / Lone Friis Thing & Laila Susanne Ottesen. Fokusgruppeinterview / Stine Frydendal Nielsen & Lone Friis Thing. Laila Susanne Ottesen: Observationsstudier i idrætsfeltet. Hans Bonde: Historiske kilder og kildekritik. Charlotte Svendler Nielsen: Videoobservation, videografisk deltagelse og filmisk etnografi. Helle Winther: Praktikerforskning. Linnea Ytting: Den livshistoriske fortælling. Annette Michelsen la Cour: Casestudiet. Interventions- og implementeringsforskning / Stine Frydendal Nielsen & Laila Susanne Ottesen. Anne-Marie Elbe: Spørgeskemaer. Julie Midtgaard: RCT : Det randomiserede klinisk kontrollerede forsøg. Accelerometermåling af fysisk aktivitet / Glen Nielsen & Jasper Schipperijn). Analysestrategier (Lone Friis Thing: Fænomenologisk analyse. Charlotte Østergaard: Hermeneutisk fortolkning. Stine Degerbøl: Narrativ analyse. Ulrik Wagner: Diskursanalyse - mellem teori og metode med sproget i centrum. Glen Nielsen: Deskriptiv statistik ; Statistisk analyse af sammenhænge. Sine Agergaard: Evalueringsforskning). Validitet og etik (Inge Kryger Pedersen: Validitet. Linnea Ytting: Videnskabsetik)
  ISBN nr.: 
  9788762814967
  Omfang: 
  448 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51890205|260|a
  Available: 
  870970-basis:51890205|980|a
 6. Redskabsgymnastik

  • Bog
  79.5 TꜲR

  Redskabsgymnastik

  2015
  2. udgave, 3. oplag (2022)
  Praktiske øvelser i spring- og redskabsgymnastik, såvel teknisk udførelse som modtagning og koreografi, samt en undervisningsteoretisk del med bl.a. klasseledelse og motivation. Indeholder en særskilt behandling af bevægelseskulturen parkour
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51952510|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Hvad er redskabsgymnastik? ; Vidensformer ; Læring (Indholdsdimensionen ; Drivkraftdimensionen ; Samspilsdimensionen) ; Undervisning (Målsætning og evaluering ; Undervisnings- og arbejdsformer ; Legen, fordybelsen og fortællingen ; Metodik og progression ; Differentiering ; Organisering) ; Basis (Kropsspænding ; Afsæt-svæv-landing ; Vægt på arme/armafsæt ; Rotation ; Balance ; Klatre-hænge-svinge ; Samarbejde ; Tillid og tryghed ; Redskabslege ; Dyregangarter ; Centrale kropsspositioner) ; Modtagning (Modtagningsformer ; Grundlæggende principper for modtagning) ; Teknisk-æstetiske færdigheder (Forlæns rulle ; Baglæns rulle ; Hovedstand ; Håndstand ; Vejrmølle ; Araberspring/rondat ; Kraftspring ; Flik-flak ; Lavt overslag/hovedspring ; Flyvespring ; Benspring i trampet ; Forlæns salto ; Baglæns salto) ; Æstetiske produkter (Faser i den skabende proces ; God anderledeshed) ; Parkour (Legen, fordybelsen og fortællingen i parkour ; Parkour-(h)ånden ; Basic movement ; Sammensætninger)
  ISBN nr.: 
  9788793114340
  Omfang: 
  224 sider
  Udgiver: 
  Systime
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51952510|260|a
  Available: 
  870970-basis:51952510|980|a
 7. Bevægeapparatets anatomi

  • Bog
  Erik B. Simonsen, Jørgen Tranum-Jensen, Finn Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51271327|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale i onlineversion
  ISBN nr.: 
  9788762809000
  Omfang: 
  474 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51271327|260|a
  Available: 
  870970-basis:51271327|980|a
 8. Bevægelsesanalyse - anvendt anatomi

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29928339|980|.
  ISBN nr.: 
  9788776747084
  Omfang: 
  100 sider
  Udgiver: 
  Sydansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:29928339|260|a
  Available: 
  870970-basis:29928339|980|a
 9. Holdtræning : motivation, metodik og målrettet træning

  • Bog
  79.59 ꜲGꜲ

  Holdtræning : motivation, metodik og målrettet træning

  2014
  1. udgave, 2. oplag ([2015])
  Håndbog for alle, der underviser i forskellige former for fitness, hvor der fokuseres på kondition, koordination og balance, styrke og udholdenhed
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51316355|980|.
  Note: 
  Indhold: Træningsteori og holdtræningslære (Sundhed, form og præstation ; Motivation og adfærdsændring ; Musik og lyd ; Træningslære ; Træningsplanlægning ; Holdplanlægning og forløb ; Undervisningsmetodik) ; Træningselementer i holdtræning (Opvarmning ; Kredsløbstræning ; Koordinationstræning ; Nedvarmning ; Styrketræning ; Smidighedstræning ; Afspænding og afrunding ; Bodymind og mentaltræning) ; Holdtræning træningsaktiviteter (Kondition og koordination ; Styrke og stabilitet ; Smidighed og bevægelighed ; Bodymind træning ; Hybridhold og kombinationstræning)
  ISBN nr.: 
  9788799369584
  Omfang: 
  358 sider
  Udgiver: 
  Aagaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51316355|260|a
  Available: 
  870970-basis:51316355|980|a
 10. Basketball ABC : teknik og taktik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:23993783|980|.
  Bidrag af: 
  Rob Friedrich, Jesper Hauge, Ole Nedergaard
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på forlagets internetadresse
  ISBN nr.: 
  9788761602206, 8761602205
  Omfang: 
  157 sider
  Udgiver: 
  Systime
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, gymnasieniveau, børnematerialer, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:23993783|260|a
  Available: 
  870970-basis:23993783|980|a