term.subject="for jordemødre"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sundhedspædagogik for praktikere

  • Bog
  Nanna Gabrielsen, Tone Saugstad: Sundhedspædagogik for praktikere
  61.4 SUN

  Sundhedspædagogik for praktikere

  2021
  4. udgave, 1. oplag (2021)
  Af almene sundhedspædagogiske problemstillinger behandles begreberne: læring, erfaring, handlekompetence, planlægning af undervisning og forholdet mellem teori og praksis, og af den professionelle hjælpers mere specifikke opgaver behandles: den pædagogiske samtale, vejledning, konsultation, opfattelse af sundhed, hospitalisering, sundhedsprojekter og sundhedskampagner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545624|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Sundhed og pædagogik - Seks forskellige sundhedsforståelser (Sundhed som fravær af sygdom ; Sundhed som rigtig sundhedsadfærd ; Sundhed som livskvalitet ; Sundhed som 'sundhedisme' ; Sundhed i bred og positiv betydning (WHO 1948) ; Sundhed som ressource) ; Sundhed og pædagogik - De seks sundhedsopfattelser i brug ; Sundhed og pædagogik - De seks sundhedsopfattelser i en pædagogisk optik (Sundhed som fravær af sygdom ; Sundhed som rigtig sundhedsadfærd ; Sundhed som livskvalitet ; Sundhed som sundhedisme ; Sundhed i bred og positiv betydning (WHO 1948) ; Sundhed som ressource) ; Sundhed og pædagogik - Sundhedspædagogikkens særkende (Sundhedspædagogikkens handleperspektiv ; Sundhed og samfund ; Sundhedspædagogik og etik) ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Forholdet mellem generationerne i tre samfundsfigurationer (Den postfigurative kultur ; Den cofigurative kultur ; Den præfigurative kultur) ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Om at leve i den præfigurative kultur ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Vidensoverlevering i et kulturelt frisat samfund ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Intimitetssamfundet - det afritualiserede samfund ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - En øget eksperatafhængighed ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Sundhedspædagogiske udfordringer) ; Undervisningens formål, indhold og metode - Hvad er didaktik? ; Undervisningens formål, indhold og metode - Didaktisk analyse af undervisningens hvorfor, hvad og hvordan ; Undervisningens formål, indhold og metode - Tre didaktiske retninger (Mål-middel-pædagogik ; Humanistisk pædagogik ; Frigørende pædagogik) ; Undervisningens formål, indhold og metode - Metodens betydning ; Undervisningens formål, indhold og metode - Eksempler på metoder inden for de tre didaktiske retninger (Mål-middel-pædagogikken og Blooms taksonomi ; Humanistisk pædagogik og 'uvidenhedens didaktik' ; Frigørende pædagogik og forumteateret) ; Undervisning og den didaktiske triangel - Den didaktiske triangel (Lærerens kompetencer ; Elevens motivation og læring ; Lærestoffets beskaffenhed) ; Undervisning og den didaktiske triangel - Undervisning som en relationel aktivitet ; Undervisning og den didaktiske triangel - Didaktiske overvejelser særligt relateret til sundhedspædagogisk undervisning) ; Pædagogisk vejledning (Hvad er pædagogisk vejledning? ; Vejledningens opstartsfase; rammer og roller ; Vejledningssamtalen ; De vejledte ; Om vejledning af grupper ; Vejledning og etik) ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik -Den nutidige sundhedskampagne ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Kampen om opmærksomhed ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Sundhedskampagners adfærdsmål ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Kampagners påvirkningsform )Trussel eller skræk ; Huumor ; Lokke ; Positive rollemodeller ; Eksperudtalelser) ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Kampagneformidlingens begrænsninger ser i relation til pædagogisk formidling ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Den succesfulde kampagne ; Forholdet mellem teori og praksis (Vores hverdagsforståelse af begreberne teori og praksis ; Den dualistiske forståelse af teori og praksis ; Teori og praksis i pædagogikken ; Aristoteles' kundskabsforståelse ; Teori og praksis i et aristotelisk perspektiv ; Hvad kan vi lære af Aristoteles i dag? ; Kundskab om praksis og praktisk kundskab) ; Skolastisk og ikke-skolastisk læring (Fra mesterlære til skolelære til livslang læring ; Aristoteles' læringsforståelse ; Skolastisk læring ; Ikke-skolastisk læring ; Forskelle på skolastisk og ikke-skolastisk læring ; Læringsformernes styrker og svagheder) ; Forholdet mellem viden og adfærd - Vaner og handlinger ; Forholdet mellem viden og adfærd - Tre klassiske perspektiver på forholdet mellem viden og adfærd (Vi handler efter en overordnet teoretisk viden ; Vi handler ofte mod bedre vidende Vi handler efter en konkret erfaringsbaseret viden) ; Forholdet mellem viden og adfærd - Forholdet mellem viden og adfærd i praksis (Adfærdsændring via viden og handling ; Adfærdsændring via direkte adfærdspåvirkning ; Adværdsændring via holdning og erfaringsbaseret viden) ; Forholdet mellem viden og adfærd - Vigtige overvejelser i en adfærdsorienteret sundhedspædagogik (Tre konkrete anbefalinger) ; Handlebarrierer og handlerum - Den frie viljes paradoks ; Handlebarrierer og handlerum - Karakteristika ved menneskets adfærd konkretiseret ved smagen (Tungens smag, Øjets smag) ; Handlebarrierer og handlerum - Handlebarrierer ud fra smagens diskurs (Adfærdens følsesmæssige forankring ; Adfærdens hesigtsmæssighed ; Grænsedragning mellem individ og omverden : Adfærd som en strukturel markørfunktion ; Handlebarrierer og handlerum - Handlerummet som sundhedspædagogisk begreb ; Handlebarrierer og handlerum - Handlekompetence
  ISBN nr.: 
  9788702309904
  Omfang: 
  245 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39545624|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545624|980|a
 2. Ars pariendi : håndgreb og akut behandling ved fødsler

  • Bog
  61.68 ARS

  Ars pariendi : håndgreb og akut behandling ved fødsler

  2020
  2. udgave, 2. oplag (2021)
  En tværfaglig og praktisk orienteret obstetrisk lærebog om håndteringen af det normale og det komplicerede fødselsforløb
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559456|980|.
  Bidrag af: 
  Jette Led Sørensen
  ISBN nr.: 
  9788762819283
  Omfang: 
  356 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47559456|260|a
  Available: 
  870970-basis:47559456|980|a
 3. Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi

  • Bog
  : Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38431951|980|.
  Bidrag af: 
  Lotte Evron, Johanne Lind Rasmussen, Maria Kjøller Pedersen (f. 1983)
  Note: 
  Indhold: Folkesundhedsvidenskab (Sundhed og folkesundhed / Lene Povlsen. Folkesundhedsarbejde i et historisk perspektiv / Lene Povlsen. Sundhedsfremme og forebyggelse / Lotte Evron. Den demografiske udvikling og dens betydning for folkesundheden / Johanne Lind Rasmussen. Social ulighed i folkesundhed / Maria Kjøller Pedersen). Epidemiologi (Epidemiologiske analyser / Maria Kjøller Pedersen. Epidemiologiske design / Anne Vinther Schmidt. Kausalitet og fejlkilder i epidemiologisk forskning / Anne Vinther Schmidt) Søgning og kritisk læsning af epidemiologiske forskningsartikler (Litteratursøgning / Helen Grundtvig Kristensen. Opbygning og læsning af forskningsartikler / Lisbeth Villemoes Sørensen. Kritisk artikellæsning / Maria Kjøller Pedersen og Kamilla Holt. Analyse og kritisk artikellæsning af tværsnitsundersøgelse / Kamila Adellund Holt. Analyse og kritisk artikellæsning af randomiseret kontrolleret undersøgelse / Kamila Adellund Holt)
  ISBN nr.: 
  9788712060390
  Omfang: 
  300 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38431951|260|a
  Available: 
  870970-basis:38431951|980|a
 4. "Snart er det ikke længere blot et spørgsmål om ligestilling og retfærdighed, så handler det også om en velfærdssektor i krise"

  • Avisartikel

  "Snart er det ikke længere blot et spørgsmål om ligestilling og retfærdighed, så handler det også om en velfærdssektor i krise"

  I: Information, 2021-10-23, Moderne tider, s. 6-10
  Sundhedssektoren er under hårdt pres og har store problemer med at rekruttere sygeplejersker og jordemødre. En voksende gruppe nyuddannede fra fagene vender lige nu den offentlige sektor ryggen i protest mod dårlige løn- og arbejdsvilkår. Der er tale om et fagligt "kvindeoprør", siger forsker, og på sigt kan det blive en trussel for velfærdsstaten
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:61603778|980|.
  Omfang: 
  Moderne tider, s. 6-10
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Information, 2021-10-23
  By: 
  870971-avis:61603778|260|a
  Available: 
  870971-avis:61603778|980|a
 5. Nu taler jordemødre med gravide om skærmvaner

  • Tidsskriftsartikel

  Nu taler jordemødre med gravide om skærmvaner

  I: Tidsskrift for jordemødre, Årg. 130, nr. 6 (2020), S. 26-28
  Forældres skærmforbrug har betydning for børnenes udvikling, og skærmsnakken med gravide er blevet ef fast del af jordemoderkonsultationerne i Hjørring
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38250167|980|.
  Omfang: 
  S. 26-28
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for jordemødre, Årg. 130, nr. 6 (2020)
  By: 
  870971-tsart:38250167|260|a
  Available: 
  870971-tsart:38250167|980|a
 6. Akupunktur under graviditet, fødsel & barsel : håndbog for jordemødre og akupunktører

  • Bog
  61.542 SIE

  Akupunktur under graviditet, fødsel & barsel : håndbog for jordemødre og akupunktører

  2016
  1. oplag (2016)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52531810|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion til traditionel kinesisk medicin ; Meridianlære ; Behandling med akupunktur ; Gynækologi i et traditionelt kinesisk medicinsk perspektiv ; Graviditeten ; Fødslen ; Barselsperioden ; Kost
  ISBN nr.: 
  9788792041241
  Omfang: 
  298 sider
  Udgiver: 
  Klitrosen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52531810|260|a
  Available: 
  870970-basis:52531810|980|a
 7. Obstetrik og gynækologi

  • Bog
  Lawrence Impey, Tim Child: Obstetrik og gynækologi
  61.68 OBS

  Obstetrik og gynækologi

  2016
  3. danske udgave, 1. oplag (2016)
  Omhandler de kvindelige kønsorganers anatomi og fysiologi, og beskriver bl.a. emner som det normale og det patologiske svangerskab, den normale og den patologiske fødsel og barselsperiode, svangerskabsforebyggelse, hormonale forstyrrelser, gynækologiske svulster og infektioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52558875|980|.
  Bidrag af: 
  Lisbeth Nilas
  Original titel: 
  Obstetrics and gynaecology
  ISBN nr.: 
  9788777498671
  Omfang: 
  433 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52558875|260|a
  Available: 
  870970-basis:52558875|980|a
 8. Man skal ikke være bange for at italesætte sårbarhed

  • Tidsskriftsartikel

  Man skal ikke være bange for at italesætte sårbarhed

  I: Tidsskrift for jordemødre, Årg. 128, nr. 2 (2018), S. 18-22
  Rigshospitalets tilbud til sårbare gravide bygger på involvering, motivation og - ikke mindst - på handling. Jo før en indsats kan sættes ind, jo bedre. Depression, angst og spiseforstyrrelser er blandt de hyppigst forekommende lidelser hos de gravide
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:37794414|980|.
  Omfang: 
  S. 18-22
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for jordemødre, Årg. 128, nr. 2 (2018)
  By: 
  870971-tsart:37794414|260|a
  Available: 
  870971-tsart:37794414|980|a
 9. Jordemoder : profession, identitet og fortællinger

  • Bog
  : Jordemoder : profession, identitet og fortællinger
  61.68 JOR

  Jordemoder : profession, identitet og fortællinger

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Antologien giver en indføring i jordemoderfaget fra flere perspektiver: historisk, uddannelsesmæssigt, klinisk og akademisk og forsøger dermed at beskrive bredden af jordemoderfaget. Den formulerer professionsforståelser og faglige ståsteder til nutidens og fremtidens jordemødre. Henvender sig til jordemødre og jordemoderstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62493437|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Barfoed (f. 1961-05-20), Katja Schrøder, Anna-Maja Rosbjerg Vilhelmsen, Marie Louise Mastrup Knudsen
  Note: 
  Indhold: Et professionssociologisk blik på jordemødre / Katja Schrøder, Marie Louise Mastrup Knudsen, Anna-Maja Rosbjerg Vilhelmsen. Det, vi kommer af - om professionens historie og jordemødres egen historie (En kæde af erfaring / Susanne Houd. Jordmoderfagets og fødselsvæsenet i Danmark 1672-1950 / Anne Løkke. Hvad har dagens jordemoder med fra fortidens jordemødre? / Lillian Bondo). En profession bliver til - om identitet, uddannelse og forskning (Identitetens konstruktion i mødet med kvinden og institutionen / Marie Louise Mastrup Knudsen. Jordmoderuddannelsen mellem mesterlære og akademisering / Linda Dahl Skjoldborg Lindahl, Bodil Kirstine Møller, Julia Kadin Funge. Akademisering og forskning - fra et fag med forskere til et forskende fag / Dorte Hvidtjørn, Ellen Aagaard Nøhr). Politik og praksis - om fødselspolitik, magt, inddragelse og feminisme (Fra politik til praksis - om fødselspolitik, svangreomsorg og jordemoderens virke / Nicole Thulagant. Læger og jordemødre - samarbejdspartnere i svangreomsorgen / Maj-Brit Schulze Romme. Fælles beslutningstagen - udfordres jordemødre praksis og identitet? / Annegrethe Nielsen. I magt skal du føde - refleksion over en jordemoders rolle / Rikke Strangholt. Feminisme og jordemoderprofessionen - et diffust bindeled? / Nicole Thualagant, Katja Schrøder). Det, der former jordemoderlivet - om narrativer, eksistens og traumatiske forløb (Jordemødres fortællinger og deres betydning for trivslen / Anna-Maja Rosbjerg Vilhelmsen. Jordemoderprofessionen i et eksistentielt perspektiv / Christina Prinds. Når noget går galt - de tunge dages betydning i et jordemoderliv / Katja Schrøder. Når noget går galt - en jordmoders oplevelse / Mie Hammershøi). At finde balancen - om teknologi, poler og kendthed (Teknologi og jordemoderi / Anne Barfoed. Et arbejdsliv mellem to poler / Nanna Kirk Lauridsen. Kendt jordmoderordning - en særlig arbejdsform / Ingrid Jepsen. Min tilfældige vej til et helstøbt jordemoderliv / Mie Hammershøi)
  ISBN nr.: 
  9788750057802
  Omfang: 
  274 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62493437|260|a
  Available: 
  870970-basis:62493437|980|a
 10. Obstetrik og gynækologi

  • Bog
  Pernille Fog Jensen, Kristine Juul Hare: Obstetrik og gynækologi
  61.68 OBS

  Obstetrik og gynækologi

  2022
  4. udgave, 1. oplag (2022)
  Omhandler de kvindelige kønsorganers anatomi og fysiologi, og beskriver bl.a. emner som det normale og det patologiske svangerskab, den normale og den patologiske fødsel og barselsperiode, svangerskabsforebyggelse, hormonale forstyrrelser, gynækologiske svulster og infektioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:135184225|980|.
  Bidrag af: 
  Pernille Fog Jensen, Kristine Juul Hare
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Gynækologisk del (Den gynækologiske anamnese og undersøgelse ; Menstruationscyklus og blødningsforstyrrelser ; Uterus og dens sygdomme ; Cervix og dens sygdomme ; Ovariet og dens sygdomme ; Sygdomme i vulva og vagina ; Prolaps uterus og vagina ; Sygdomme i urinvejene ; Endometriose og kroniske underlivssmerter : Genitale infektioner ; Fertilitet og subfertilitet ; Kontraception ; Klimakteriet og menopausen ; Sygdomme i den tidlige graviditet ; Gynækologiske operationer) ; Obstetrisk del (Anamnese og undersøgelse i obstetrikken ; Svangreomsorg ; Medfødte misdannelser ; Infektioner under graviditeten ; Hypertensive sygdomme i graviditeten ; Medicinske sygdomme i graviditeten ; Erytrocyt-isoimmunisering ; Præterm fødsel ; Blødning før fødslen ; Fostervækst, væksthæmning og overvågning ; Unormale fosterstillinger og sædepræsentation ; Flerfoldsgraviditet ; Fødslen 1: Mekanisme - anatomi og fysiologi ; Fødslen 2: Håndtering ; Fødslen 3: Specielle forhold ; Instrumentel vaginal forløsning ; Aktuelle obstetriske situationer ; Puerperiet ; Fødselsstatistik og audit ; Etiske og lovmæssige spørgsmål i obstetrik og gynækologi) ; Gynækologisk håndtering ; Obstetrisk håndtering
  Original titel: 
  Obstetrics and gynaecology
  ISBN nr.: 
  9788793810969
  Omfang: 
  491 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:135184225|260|a
  Available: 
  870970-basis:135184225|980|a