term.subject="for lærere"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Ren formativ evaluering i skolen

  • Bog
  37.11 REN

  Ren formativ evaluering i skolen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Undervisere på alle niveauer bliver her præsenteret for en interessant forskningsbaseret bog om evaluering, hvis ambition det er at portrættere et fremtidsrettet koncept: "Lær mere med mindre anstrengelse"
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38715305|980|.
  Bidrag af: 
  Conni Hesel Rickmann, Conni Hesel Rickmann
  Note: 
  Indhold: Evaluering og feedback i skolen (Kort introduktion til nøglebegreberne ; Evaluering i officielle tekster og i praksis ; Formativ brug af evaluering) ; Kritisk lys på evalueringsordninger (Evalueringstraditioner og -regimer ; Kritik af standpunktskarakterer ; Summativ brug af evaluering : hvor nødvendigt er det? ; Undervisning og evaluering ; Porteføljeevaluering som løbende evaluering) ; Feedback og evaluering (Feedback - Butlers bidrag ; Feedbackpraksisser)
  ISBN nr.: 
  9788772046389
  Omfang: 
  304 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38715305|260|a
  Available: 
  870970-basis:38715305|980|a
 2. Håndbog om matematik i grundskolen : læring, undervisning og vejledning

  • Bog
  : Håndbog om matematik i grundskolen : læring, undervisning og vejledning
  37.1451 HÅN

  Håndbog om matematik i grundskolen : læring, undervisning og vejledning

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61348549|980|.
  Bidrag af: 
  Lone Østerlind, Peter Weng (f. 1946), Michael Wahl Andersen
  Note: 
  Indhold: Matematik som fag (Hvad er matematik? / Tinne Hoff Kjeldsen. Matematik som videnskabsfag og som skolefag / Carl Winsløw. Kompetencemål og fokuseret matematikundervisning / Tomas Højgaard. Vurderinger og evalueringer, der kvalificerer den enkelte elevs læring af matematik / Michael Wahl Andersen og Peter Weng. Matematisk dannelse i det 21. århundrede / Mogens Hiss. Matematikundervisning i et videnssamfund / Nethe Louise Fals). Læring af matematik (Arbejdshukommelse og matematiklæring / Lisser Rye Ejersbo. Multimedielæring i matematik / Michael Wahl Andersen. Piger, drenge og matematik / Lene Østergaard Johansen. Strategier, strategiudvikling og strategiundervisning med fokus på den basale matematiklæring / Snorre A. Ostad. Algebra fra 1. til 10. klasse - hvad, hvorfor, hvordan? / Thomas Kaas. Samtale og dialog i matematikundervisnngen / Peter Weng). Undervisning i matematik (Matematiklærer i det 21. århundrede / Louise Eisenreich Søndergaard og Anne Galberg Jacobsen. Matematikundervisning og internationale undersøgelser / Petr Weng og Lena Lindenskov. Med målet for øje - situationer i undersøgelsesbaseret matematikundervisning / Heidie Clemens. Problembehandling - en central kompetence i matematikundervisningen / Peter Weng. Undersøgende matematikundervisning - fra teori til praksis / Morten Blomhøj. Matematik og undervisningsdifferentiering / Michael Wahl Andersen og Peter Weng. Faglig læsning kræver faglig indsigt / Michael Wahl Andersen og Trine Kjær Krogh. Tværfaglighed - matematikunderviserens samarbejde med andre professionelle / Lena Lindenskov). Læremidler til matematikfaget, analoge og digitale (Vurdering af læremidler i matematik / Mette Dreier Hjelmborg. Mellem læringspotentiale og skuffelse - et bud på en it-didaktik for matematik / Morten Misfeldt. Digitale teknologier i eksperimenterende praksisser - et fagpædagogisk perspektiv / Martin Thun Klausen og Ole Christensen. Vurdering af teknologiske hjælpemidler i matematik / Liz Zacho). Elever med særlige behov (Matematikvanskeligheder - nogle grundlæggende problemstillinger / Arne Engström. Præcis kortlægning og hurtig igangsætning af tiltag for elever med særlige behov i matematik / Ludvig Forthun og Olav Lunde. Tidlig indsats til elever i vanskeligheder med matematik / Lena Lindenskov og Peter Weng. Talent / Arne Mogensen). Samarbejde, vejledning og rådgivning i matematikfaget (Forældresamarbejdet - en ressource / Lone Anesen og Nina Winther. Kollegial vejledning - når læringsfælleskabet arbejder / Eva Kragh, Vibeke Petersen og Britta Vejen. Kommunal matematikkonsulent og vejleder i matematik / Peter Mogensen. Fagteamets arbejde med undervisningskulturen / Nina Blaabjerg Nielsen)
  ISBN nr.: 
  9788771587777
  Omfang: 
  614 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61348549|260|a
  Available: 
  870970-basis:61348549|980|a
 3. Bevægelsens betydning : en inspirationsbog til fagligt relateret bevægelse i skolens undervisning

  • Bog
  Anne-Sofie Aabenhus: Bevægelsens betydning : en inspirationsbog til fagligt relateret bevægelse i skolens undervisning
  37.123 BEV

  Bevægelsens betydning : en inspirationsbog til fagligt relateret bevægelse i skolens undervisning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Fagbog for grundskolens lærere og lærerstuderende, som ønsker inspiration til at inddrage bevægelse i undervisningen til at fremme indlæringen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39409607|980|.
  Note: 
  Indhold: Praksiseksempler (Fagter ; Håndtegn ; Bodystorm ; Kampsport ; Tablauøvelser ; Forum-teater ; Dramaøvelser ; Cirkeldans ; Kreativ dans ; Anvendte bevægelsesformer) ; Teoretisk rammesætning (Folkeskolens faglighed - nu med bevægelse ; Hvad er bevægelse? ; Didaktik med bevægelse ; Udviklingsarbejdets resultater)
  ISBN nr.: 
  9788797070079
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Fjordager
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39409607|260|a
  Available: 
  870970-basis:39409607|980|a
 4. Elevperspektiver

  • Bog
  : Elevperspektiver
  37.363 ELE

  Elevperspektiver

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne antologi tager udgangspunkt i skoledagen set fra elevens perspektiv, for på den baggrund at forbedre elevernes skolegang. Bogen har relevans for lærere, lærerstuderende, skolepolitikere samt andre med engagement i grundskolen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38821865|980|.
  Bidrag af: 
  Claus Munch Drejer, Micki Sonne Kaa Sunesen, Ditte Dalum Christoffersen
  Note: 
  Indhold: Hvad er elevperspektiver? (Claus Munch Drejer: Tre perspektiver på eleven. Søren Pjengaard: Fem forskellige elevperspektiver med konsekvenser for skolens praksis og dannelsesopgave. Kit Stender Petersen: Et børneetisk perspektiv : om solidaritet og opmærksomhed i arbejdet med børn og unge. Katrine Cecilie Weiland Willaa: Følelsesreglernes betydning for børns følelsesmæssige trivsel i indskolingen). Hvorfor er elevperspektiver væsentlige at medtænke i skolen som praksisform? (Tekla Canger: Fortællingens potentiale : unges perspektiver på marginalisering. Laila Colding Lagermann: Inddrag maraginaliserede unge som en del af løsningen - ikke blot som en del af problemet. Ditte Dalum Christoffersen: "Jeg kan ikke sidde stille". Louise Klinge: Børns perspektiver på relationen til deres lærere). Hvordan kan man arbejde med elevperspektiver i skolen (Micki Sonne Kaa Sunesen: Eleven som forsker. Suna Christensen: Klimastrejke som skoleudviklingsperspektiv. Pernille Rosenkilde: Inddragelse af elevperspektiver i en inkluderende praksis. Visual thinking strategies : at støtte elever i at sætte ord på det, de ser / Anne Zieler & Marie Abel Heise. Kedsomhed i skolen / Mette Marie Ledertoug & Nanna Paarup)
  ISBN nr.: 
  9788772047003
  Omfang: 
  221 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38821865|260|a
  Available: 
  870970-basis:38821865|980|a
 5. Tæt på medier

  • Bog
  Johannes Fibiger (f. 1962), Martin Jørgensen (f. 1943), Jørgen Asmussen: Tæt på medier
  37.14896 TÆT

  Tæt på medier

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Introducerer medier på en både undersøgende og perspektiverende måde, og med et didaktisk perspektiv. Skrevet som en lærebog til læreruddannelsen, samt til læreres efteruddannelse, men den vil også være interessant læsning for andre faggrupper med interesse for medier og mediedidaktik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61628509|980|.
  Bidrag af: 
  Martin Jørgensen (f. 1943)
  Note: 
  Indhold: Ti teser om medier / Martin Jørgsensen, Johannes Fibiger. Medier, mediering og medialisering / Johannes Fibiger. Nyhedsfortællende medier / Johannes Fibiger. Lydmedier : podcast, lydbøger og radio / Johannes Fibiger. Filmmedier / Johannes Fibiger. Tv-serier / Johannes Fibiger. Sociale medier / Jørgen Asmussen. Reklamer / Johannes Fibiger. Mediedidaktik / Jørgen Asmussen
  ISBN nr.: 
  9788702345322
  Omfang: 
  191 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61628509|260|a
  Available: 
  870970-basis:61628509|980|a
 6. Kørekort til kroppen : fundamentet til et godt børneliv : grundbog om motorik set i perspektiverne af læring, specialundervisning og social kompentenceudvikling

  • Bog
  61.265 KØR

  Kørekort til kroppen : fundamentet til et godt børneliv : grundbog om motorik set i perspektiverne af læring, specialundervisning og social kompentenceudvikling

  2021
  1. oplag (2021)
  Præsentation af teori og forskning om børns motorik, samt inspiration og eksempler på hvordan man kan træne børns motorik i daginstitutioner og folkeskoler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61825134|980|.
  Bidrag af: 
  Kosmos Nationalt Videncenter, Sofie Koch, Børge Koch
  Note: 
  Indhold: Motorik og læring ; Barnets udvikling ; Hvad påvirker barnets motorik? ; Fra teori til praksis ; Skab bevægelsesglæde ; Inspiration til motoriktræning ; Redskabs- og træningsbaner ; Praksiseksempler
  ISBN nr.: 
  9788797111147
  Omfang: 
  139 sider
  Udgiver: 
  Det Nationale Videncenter Kosmos
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61825134|260|a
  Available: 
  870970-basis:61825134|980|a
 7. Historieundervisning : en fagmetodik

  • Bog
  37.149 HIS

  Historieundervisning : en fagmetodik

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Denne fagmetodik præsenterer en meget varieret række af undervisningsmuligheder til faget historie i grundskolen. Bogen har stor relevans på læreruddannelsen i faget historie og blandt grundskolens historielærere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38895516|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Aage Poulsen, Sten Larsen (f. 1949)
  Note: 
  Indhold: Almene og grundlæggende principper og metoder (Hvad er god historieundervisning? / Sten Tommy Larsen, Jens Aage Poulsen. Involvering af eleverne / Sten Tommy Larsen. Fortidsmøder / Loa Ingeborg Bjerre. Historisk tænkning / Jens Aage Poulsen. Undersøgende og problemorienteret - hvordan? / Jens Aage Poulsen). Arbejdsmetoderer til historiefaget (Innovation og kreativitet / Sten Tommy Larsen, Rasmus Hermansen Rasmussen. Nærområdet som læremiddel og læringsarena / Jens Aage Poulsen. Flerkulturel historieundervisning / Nanna Bøndergaard Butters. Global historie / Jens Aage Poulsen. Museumsbesøg / Linda Nørgaard Andersen. Åben skole / Jens Pietras. Grafiske læremidler / Jens Aage Poulsen. Visuelle læremidler / Jens Pietras. Historiske film / Peter Yding Brunbech. Analoge og digitale didaktiske læremidler / Jens Aage Poulsen. Identitetsnære læremidler og undervisningsforløb / Benjamin Laier, Sten Tommy Larsen. Genstande / Marie Bonde Olesen. It / Jens Aage Poulsen. Mindesmærker og erindringssteder / Jens Aage Poulsen. Historiske rollespil / Marianne Dietz. Historiebrug / Jens Aage Poulsen. Fake news og konspirationsteorier / Rikke Alberg Peters. Narrativitet / Sten Tommy Larsen. Sammenhængsforståelse / Jens Pietras, Jens Aage Poulsen). Afslutning (Fælles mål skal styre - hvorfor og hvordan? / Sten Tommy Larsen, Jens Aage Poulsen. Evaluering / Sten Tommy Larsen, Jens Aage Poulsen)
  ISBN nr.: 
  9788741279367
  Omfang: 
  369 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38895516|260|a
  Available: 
  870970-basis:38895516|980|a
 8. Scenekunst på skoleskemaet : forvandlende forløb til inspiration for skolelærere og kunstnere

  • Bog
  37.123 SCE

  Scenekunst på skoleskemaet : forvandlende forløb til inspiration for skolelærere og kunstnere

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Inspirationskatalog for grundskolens undervisere og scenekunstnere, som vil arbejde med scenekunst
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61514643|980|.
  Bidrag af: 
  Verdensklasser projekt, Cantabile 2, Siri Facchini Haff, Helle Bøgelund
  Note: 
  Udgivet i forbindelse med projektet Verdensklasser
  ISBN nr.: 
  9788798490326
  Omfang: 
  154 sider
  Udgiver: 
  Cantabile 2
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61514643|260|a
  Available: 
  870970-basis:61514643|980|a
 9. Forstå PDA hos børn : en vejledning om ekstrem kravundgåelse til forældre og fagfolk

  • Bog
  Phil Christie: Forstå PDA hos børn : en vejledning om ekstrem kravundgåelse til forældre og fagfolk
  61.645 FOR

  Forstå PDA hos børn : en vejledning om ekstrem kravundgåelse til forældre og fagfolk

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Når gængs pædagogisk-psykologisk tilgang til børn og unge med autisme ikke fungerer, kan PDA - angstbetinget kravundgående adfærd - være forklaringen. PDA er en tillægsprofil til autismediagnosen, og bogen bringer ny viden, strategier og praktiske eksempler til forældre og barnets fagpersoner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38611682|980|.
  Bidrag af: 
  Susanne Ove
  Note: 
  PDA: Pathological demand avoidance, Indhold: Hvad er PDA? ; Positiv taktik i hverdagen ; Om at leve med PDA ; Den optimale skolegang for et barn med PDA ; Hvordan børn med PDA kan opnå følelsesmæssig trivsel og selvindsigt ; Opsummering og spørgsmål om fremtiden
  Original titel: 
  Understanding pathological demand avoidance syndrome in children
  ISBN nr.: 
  9788772161945
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38611682|260|a
  Available: 
  870970-basis:38611682|980|a
 10. Klar til co-teaching : perspektiver og eksempler fra en dansk skolekontekst

  • Bog
  37.12 HOL

  Klar til co-teaching : perspektiver og eksempler fra en dansk skolekontekst

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Co-teaching er et struktureret samarbejde om undervisning mellem to lærere. Denne bog introducerer co-teaching og viser, hvorledes skolens aktører i fællesskab kommer succesfuldt i gang med konceptet. For grundskolens lærere og ledere samt lærerstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39509717|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion til co-teaching ; Forudsætninger for co-teaching ; Planlægning ; Eksempler på undervisning med co-teaching ; Evaluering af forløb - dataindsamling ; Vejledning inspireret af co-teaching
  ISBN nr.: 
  9788771605150
  Omfang: 
  98 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39509717|260|a
  Available: 
  870970-basis:39509717|980|a