term.subject="for læreruddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Ren formativ evaluering i skolen

  • Bog
  37.11 REN

  Ren formativ evaluering i skolen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Undervisere på alle niveauer bliver her præsenteret for en interessant forskningsbaseret bog om evaluering, hvis ambition det er at portrættere et fremtidsrettet koncept: "Lær mere med mindre anstrengelse"
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38715305|980|.
  Bidrag af: 
  Conni Hesel Rickmann, Conni Hesel Rickmann
  Note: 
  Indhold: Evaluering og feedback i skolen (Kort introduktion til nøglebegreberne ; Evaluering i officielle tekster og i praksis ; Formativ brug af evaluering) ; Kritisk lys på evalueringsordninger (Evalueringstraditioner og -regimer ; Kritik af standpunktskarakterer ; Summativ brug af evaluering : hvor nødvendigt er det? ; Undervisning og evaluering ; Porteføljeevaluering som løbende evaluering) ; Feedback og evaluering (Feedback - Butlers bidrag ; Feedbackpraksisser)
  ISBN nr.: 
  9788772046389
  Omfang: 
  304 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38715305|260|a
  Available: 
  870970-basis:38715305|980|a
 2. Bevægelsens betydning : en inspirationsbog til fagligt relateret bevægelse i skolens undervisning

  • Bog
  Anne-Sofie Aabenhus: Bevægelsens betydning : en inspirationsbog til fagligt relateret bevægelse i skolens undervisning
  37.123 BEV

  Bevægelsens betydning : en inspirationsbog til fagligt relateret bevægelse i skolens undervisning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Fagbog for grundskolens lærere og lærerstuderende, som ønsker inspiration til at inddrage bevægelse i undervisningen til at fremme indlæringen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39409607|980|.
  Note: 
  Indhold: Praksiseksempler (Fagter ; Håndtegn ; Bodystorm ; Kampsport ; Tablauøvelser ; Forum-teater ; Dramaøvelser ; Cirkeldans ; Kreativ dans ; Anvendte bevægelsesformer) ; Teoretisk rammesætning (Folkeskolens faglighed - nu med bevægelse ; Hvad er bevægelse? ; Didaktik med bevægelse ; Udviklingsarbejdets resultater)
  ISBN nr.: 
  9788797070079
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Fjordager
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39409607|260|a
  Available: 
  870970-basis:39409607|980|a
 3. Stilladseret skrivning i indskolingen

  • Bog
  37.146534 STI

  Stilladseret skrivning i indskolingen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Allerede fra skolestart skal børn lære at skrive, og det skal de have hjælp til. I denne bog får læreren mere end 30 skriveaktiviteter serveret, og de kan anvendes direkte i undervisningen. For lærerstuderende og lærere i indskolingen
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61642307|980|.
  Bidrag af: 
  Lis Pøhler, Gustaf B. Skar
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Wauww - hun kan skrive! ; Hvad vil denne bog give dig som læser? ; Hvad siger forskningen om skriveudvikling og skriveundervisning? ; Planlægning af skriveaktiviteter ; Bogstavkundskab - Efteråret 0. klasse (Bogstavindlæring ; Bogstavskrivning) ; Skriveaktiviteter - Efteråret 0. klasse (Avisleg ; Skrivning af en fælles tekst ; Beskriv en superhelt ; Beskriv hverdagsrutiner ; Brev til børnehaven ; Julekort og julelister) ; Skriveaktiviteter - Foråret 0. klasse (Billedbøger som støtte og inspiration til skrivning ; Hundrededagstekst ; Forsøg med vand og kulde; Beskriv et stykke legetøj ; Skriv videre på andres fortællinger ; Efterlysning ; Planlæg en fortælling ; Opskrift på heksegryde ; Brev til en skolestarter) ; Skriveaktiviteter - Efteråret 1. klasse (Sommerminder ; Forsøg med tøj, som tørrer ; Genkend fortællingselementer ; Genkend fortællingers opbygning ; Planlæg og skriv en fortælling ; En skummel fortælling ; Instruktion til en barnepige ; Fagtekst om rensdyr ; Ansøgning til julemanden) ; Skriveaktiviteter - Foråret 1. klasse (Argumenter for noget, du mener eller ønsker ; Skriv for at overbevise ; Skriv for at reflektere over udvikling og mestring ; Forestille dig selv som voksen ; Beskriv et sted ved brug af sanserne ; Fagtekst om dyr ; Byt nogle fortællingselementer ud for at skabe en ny fortælling ; Anvend fortællingskompetence i egen tekst ; Skriv for at reflektere over egen skriveudvikling) ; Vurdering af elevtekster
  Original titel: 
  Skrivning i begynneropplæringen
  ISBN nr.: 
  9788793740709
  Omfang: 
  165 sider
  Udgiver: 
  Pøhler
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61642307|260|a
  Available: 
  870970-basis:61642307|980|a
 4. Præstationskultur

  • Bog
  37.31 PRÆ

  Præstationskultur

  2021
  1. oplag (2021)
  Denne bog tager pulsen på præstationskulturen i og udenfor skolen og viser undervisere, hvorledes de bedst kan være med til at hjælpe de unge med at modvirke de negative sider af præstationskulturen. For undervisere samt lærerstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39319373|980|.
  Bidrag af: 
  Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: En Diagnose af samtiden ; De mange præstationsarenaer ; Skolens rolle ; En kultur af præstationer ; Fra frihed til tvang ; Præstationsfrigørende rum ; Anders og Søren anbefaler
  ISBN nr.: 
  9788772195353
  Omfang: 
  71 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39319373|260|a
  Available: 
  870970-basis:39319373|980|a
 5. Didaktik i skriftlighed

  • Bog
  Morten Overgård Nielsen: Didaktik i skriftlighed
  37.1489691 OVE

  Didaktik i skriftlighed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der er sket en stor udvikling i undervisningen i skriftlighed i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser. Denne udgivelse dykker ned i denne udvikling og præsenterer en didaktik i skriftlighed. For undervisere samt kommende undervisere i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39263289|980|.
  Bidrag af: 
  Flemming B. Olsen
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Indledning (Centrale elementer i skriftlighedsdidaktikken) ; Teori om at skrive (Fra tanke til skriftsprog ; Formål med at skrive ; Taksonomi ; Taksonomi i skriftlighed ; Det videre indhold i bogen ; Faglig skrivning) ; Faglig skriftlighed historisk set ; Skriftlighed i de forskellige uddannelser (at skrive som proces - den procesorienterede skrivning ; Betydninger af overgange i uddannelsessystem ; Mål for skriftlighed i grundskolen ; Overgang fra grundskole til gymnasium ; Skriftlighed i de gymnasiale uddannelser - ny skriftlighed ; Skriftlighed i dansk i e gymnasiale uddannelser ; krav ti de skriftlige eksamener i engelsk i de gymnasiale uddannelser ; Krav til de skriftlige eksamener i matematik i de gymnasiale uddannelser ; krav til de skriftlige eksamener i samfundsfag i de gymnasiale uddannelser ; Større skriftlige opgaver på gymnasiale uddannelser ; Konkrete elementer i skriftlighedsdidaktik) ; Didaktiske værktøjer (Omlagt skriftlighed - et didaktisk værktøj ; Konkrete didaktiske værktøjer ; Hurtigskrivning (Tænkeskrivning) ; At tage noter ; Imitatio ; Forbedringer og omskrivninger ; læsning af hinandens tekster ; elektroniske portfolio) ; Skriveproces, stilladsering og progression (Redskaber ti understøttende skriveprocessen ; Fra det enkle til det komplekse ; Skriveprocessen ; Stilladsering og progression ; Mindre opgaver med klare skrivehandlinger og progression ; Talesproget - en igangsætte for skriftsprog ; Sproglige redskaber ; Opsamling med konkrete redskaber ; Eksempler på skriftlige opgaver) ; Skriftlighedskulturer (Idéer til opbygning af en fælles skriftlighedskultur ; Koordinering og sammenkædning af skriftlighed ; Skrivehandlinger ; Elektronisk portfolioi) ; Feedback generelt betragtet (Variationer af feedback ; Feedback og vejledning ; Peer Feedback) ; Feedback i relation til skriftlighed ( Rammesætning for skriftlighed ; Elevernes ønsker til feedback ; Redskaber til at få elever på begyndertrin til at komme i gang med at skrive) ; Skrivegenrer inden for og uden for skolesystem (Elementer i at skrive - hjælpe til at komme i gang ; Stilladseringen ; Træning med mindre opgaver ; Genrer og deres betydning ; Skriftlighed eksamensopgaver ; Genrer i konkrete fag ; Eksempel på progression i skriftligt danskforløb) ; Perspektivering af skriftlighed i det danske uddannelsessystem
  ISBN nr.: 
  9788772162836
  Omfang: 
  128 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39263289|260|a
  Available: 
  870970-basis:39263289|980|a
 6. Danskundervisning 1.-6.

  • Bog
  37.14896 DAN

  Danskundervisning 1.-6.

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Giver et overblik over danskfaget og et indblik i fagets forskellige dele. For studerende ved læreruddannelsen, der læser undervisningsfaget dansk 1.-6.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38926101|980|.
  Bidrag af: 
  Bodil Nielsen (f. 1947-09-06), Joy Lieberkind
  Note: 
  På omslaget: Indblik og overblik, Indhold: Undervisning i at undersøge og fremstille tekster (Joy Lieberkind: Undervisning i at undersøge litteratur ; Undervisning i at fremstille fortællinger. Martin Brandt-Pedersen: Undervisning i at undersøge og fremstille film. Bodil Nielsen: Undervisning i at undersøge brugstekster ; Undervisning i at fremstille brugstekster. Malene Erkmann: Undervisning i at undersøge og fremstille digitale tekster. Torben Mundbjerg: Undervisning i at lytte og tale. Eva Theilgaard Brink: Undervisning i nabosprog) ; Forudsætninger for at læse, forstå og fremstille tekster (Nina Berg Gøttsche: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsudvikling. Faglig læsning og skrivning / Grete Dolmer og Hanne Beermann. Mette Vedsgaard Christensen: Undervisning i grammatik. Sara Hannibal: Ordforråd og dialogisk læsning. Bodil Nielsen: Årsplan)
  ISBN nr.: 
  9788741278315
  Omfang: 
  628 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38926101|260|a
  Available: 
  870970-basis:38926101|980|a
 7. Småt er godt : sådan arbejder du med videoobservation i praktik

  • Bog
  37.17 SMÅ

  Småt er godt : sådan arbejder du med videoobservation i praktik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Hvordan man som lærerstuderende kan bruge videooptagelser som et redskab til at indsamle observationer som grundlag for analyse og refleksion
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39272342|980|.
  Note: 
  Indhold: Viden om praksis ; Videoobservation - før, under og efter ; Vejledningssituationen ; Videoanalysemodel og eksempler på analyser af videoklip
  ISBN nr.: 
  9788771607741
  Omfang: 
  73 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39272342|260|a
  Available: 
  870970-basis:39272342|980|a
 8. Historieundervisning : en fagmetodik

  • Bog
  : Historieundervisning : en fagmetodik
  37.149 HIS

  Historieundervisning : en fagmetodik

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Denne fagmetodik præsenterer en meget varieret række af undervisningsmuligheder til faget historie i grundskolen. Bogen har stor relevans på læreruddannelsen i faget historie og blandt grundskolens historielærere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38895516|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Aage Poulsen, Sten Larsen (f. 1949)
  Note: 
  Indhold: Almene og grundlæggende principper og metoder (Hvad er god historieundervisning? / Sten Tommy Larsen, Jens Aage Poulsen. Involvering af eleverne / Sten Tommy Larsen. Fortidsmøder / Loa Ingeborg Bjerre. Historisk tænkning / Jens Aage Poulsen. Undersøgende og problemorienteret - hvordan? / Jens Aage Poulsen). Arbejdsmetoderer til historiefaget (Innovation og kreativitet / Sten Tommy Larsen, Rasmus Hermansen Rasmussen. Nærområdet som læremiddel og læringsarena / Jens Aage Poulsen. Flerkulturel historieundervisning / Nanna Bøndergaard Butters. Global historie / Jens Aage Poulsen. Museumsbesøg / Linda Nørgaard Andersen. Åben skole / Jens Pietras. Grafiske læremidler / Jens Aage Poulsen. Visuelle læremidler / Jens Pietras. Historiske film / Peter Yding Brunbech. Analoge og digitale didaktiske læremidler / Jens Aage Poulsen. Identitetsnære læremidler og undervisningsforløb / Benjamin Laier, Sten Tommy Larsen. Genstande / Marie Bonde Olesen. It / Jens Aage Poulsen. Mindesmærker og erindringssteder / Jens Aage Poulsen. Historiske rollespil / Marianne Dietz. Historiebrug / Jens Aage Poulsen. Fake news og konspirationsteorier / Rikke Alberg Peters. Narrativitet / Sten Tommy Larsen. Sammenhængsforståelse / Jens Pietras, Jens Aage Poulsen). Afslutning (Fælles mål skal styre - hvorfor og hvordan? / Sten Tommy Larsen, Jens Aage Poulsen. Evaluering / Sten Tommy Larsen, Jens Aage Poulsen)
  ISBN nr.: 
  9788741279367
  Omfang: 
  369 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38895516|260|a
  Available: 
  870970-basis:38895516|980|a
 9. Gjort, lært, klogt : nye metoder til skolens læringsarbejde

  • Bog
  37.12 GJO

  Gjort, lært, klogt : nye metoder til skolens læringsarbejde

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Lærerstuderende, lærere og skoleledere får her en tankevækkende og meget interessant bog, der sætter fokus på lærerens og lederens læringskompetencer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38621084|980|.
  Bidrag af: 
  Elisa Nadire Caeli
  Note: 
  Indhold: Tid til undren og refleksion ; Forske i egen praksis ; Udviklingsvejvisere ; Metaforer i hverdagslivet ; Uden mål farer du aldrig vild ; At kalde på de hvide svaner
  Original titel: 
  Gjort, lært, lurt
  ISBN nr.: 
  9788772041773
  Omfang: 
  143 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38621084|260|a
  Available: 
  870970-basis:38621084|980|a
 10. Undersøgende matematik i skolen : planlægning og eksempler

  • Bog
  37.1451 UND

  Undersøgende matematik i skolen : planlægning og eksempler

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Praksisfokuseret håndbog i undersøgende matematik for grundskolens matematiklærere samt lærerstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61793518|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside, Indhold: Fagets udvikling (Hvorfor matematik? ; Udvikling i matematikfaget) ; Undervisningsplanlægning (Introduktion til fælles mål i matematik ; Årsplaner ; Lektionsplan) ; Aktiviteter (Dele pebernødder ; Sørøverskatten ; Folde brøker ; Chokoladebrøker ; Solen mod frosten ; Fire på hinanden følgende negative tal ; Dobbeltdækkerbussen ; Fliser og brosten ; Tænk på et tal ; Hvad nu, hvis? ; Altid, nogle gange eller aldrig sandt ; Er der perler nok? ; Tag et billede, stil et spørgsmål ; Et tændstikmønster ; Drik din te, før den bliver kold ; Opsparing til cykel ; Rumfangsforhold ; Dan et kvadrat ; Synsvinkler ; Udfoldinger af en pyramide ; Ydre og indre firkant; Symmetriske figurer ; Kasser og pyramide ; Torsdagsundersøgelsen ; Tyggegummis smag ; Seks terninger ; Stikprøver af centicubes ; Ugens rekord ; Hvor længe skal man vente? ; Ventetidsfordelingen) ; Matematiske kompetencer og udvalgte matematiske emner (Tankegangskompetence ; Problembehandlingskompetence ; Modelleringskompetence ; Ræsonnementskompetence ; Repræsentationskompetence ; Symbolbehandlingskompetence ; Kommunikationskomptence ; Hjælpemiddelkompetence ; Undersøgelse og ræsonnement ; Udvikling af metode ; Division ; Brøkbegrebet ; Negative tal ; Funktioner ; Sandsynlighedsbegreber ; Datadetektivens cyklus)
  ISBN nr.: 
  9788759324790
  Omfang: 
  204 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61793518|260|a
  Available: 
  870970-basis:61793518|980|a